ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

مشاوره ایزو ، مشاور ISO ، مشاوران ایزو ، مشاوره ISO ، مشاورین ایزو ISO ، مشاور ایزو مشاوره استانداردهای ایزو ، مشاور قوانین و دستورالعمل‌های ایزو ISO کیست؟

شرط گرفتن گواهی ایزو ، شرایط اخذ گواهینامه ایزو ، شرط لازم جهت گرفتن گواهیISO ، شرایط لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو چیست؟

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن گواهینامه ایزو ، مدارک لازم برای دریافت گواهی ایزو ، اسناد لازم جهت اخذ و دریافت ISO ، مدارک ضروری برای دریافت گواهی نامه ایزو ISO چیست؟

هدف ازگرفتن گواهی ایزو ، اهداف سازمان‌ها ازدریافت ایزو ISO ، هدف ازاخذ گواهی نامه ایزو ISO ، منظور ازمشخص کردن اهداف برای گرفتن گواهینامه ایزو ISO چیست؟

مراکز صدور گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO ، شرکتهای صادر کننده مدرک ایزو ، مراجع صدور گواهی نامه ایزو ISO کدامند؟

استانداردهای ایزو ، استاندارد‌های عمومی سازمان بین المللی استاندارد ، استانداردهای تخصصی ایزو ، گواهینامه‌های ایزو ISO ، گواهی نامه‌های ISO ایزو راچگونه بگیریم؟

طراحی مستندات ایزو ، تهیه قوانین و دستورالعمل‌های ISO ، الزامات ایزو ISO ، متن استانداردهای ایزو ISO ، متن قوانین و دستورالعمل‌ها و استانداردهای ایزو ISO راچگونه تهیه کنیم؟

اجرای مستندات ایزو ، پیاده سازی استانداردهای ایزو ، اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ISO ، پیاده سازی گواهی‌نامه‌های ایزو ISO راچگونه باید انجام داد؟

ممیزی داخلی و ممیزی نهایی ایزو چگونه است؟ ممیزی ایزو چگونه انجام می‌شود؟ ثبت و صدور ایزو ، صادر کردن گواهی نامه ایزو ، ثبت و صدور گواهی ایزو ISO چگونه انجام می‌شود؟

مشاوره ایزو

مشاوره ISO ایزو ، مشاور ISO ایزو

امروزه بافرهنگ سازی و تبلیغات گسترد جهت اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو ISO باعث رونق گرفتن کسب و کاری جدید بنام مشاوره ایزو و مشاور ایزو شده است. مشاوره ایزو ISO بمعنی راهنمایی و کارشناسی مراحل ثبت و صدور گواهی ایزو ISO می‌باشد. مشاور ایزو ISO فرد یا افرادی هستندکه مسئول مشاوره و راهنمایی مراحل اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌ و استانداردهای ایزو می‌باشند.

مرکز امکان ثبت یکی ازبزرگترین و اولین مراکز مشاوره ایزو ISO می‌باشدکه متشکل است ازفرد یا افرادی که ازصفر تا صد کار اخذ و دریافت گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو و گواهینامه ایزو ISO و استانداردهای ایزو راهمراه باارائه مشاوره رایگان و خدمات ویژه انجام می‌دهد.

 

شرایط لازم جهت گرفتن گواهی نامه ایزو

هرسازمان و شرکتی باداشتن یک دفتر مرکزی و یابا داشتن یک مجموعه متشکل ازفرد یا افرادی که درحال انجام دادن فرآیندی هستند و یک ورودی رابه خروجی تبدیل می‌کنند بدون درنظر گرفتن وسعت و اندازه‌ای که دارد می‌تواند انواع گواهینامه‌های ایزو رامتناسب بااهداف و زمینه فعالیتش درخواست نماید و بگیرد.

 

عوامل مؤثر براخذ و دریافت گواهینامه ایزو

یکسری عوامل و شرایطی مانند میزان حجم سازمان ( بزرگی و کوچکی سازمان )، تعداد فرآیندهای اجرایی، تعداد نفرات شاغل و کارمند درمحیط مجموعه، اهداف سازمان و انتخاب نوع مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو و تعداد گواهینامه‌های ISO برروی مراحل گرفتن گواهی ایزو ، مدرک ISO اثر گذار هستند. هرچه حجم سازمان بزرگتر باشد خب مسلما بحث وسعت پیاده سازی مستندات هم افزایش پیدا می‌کند. هرچه تعداد فرآیندهای اجرایی بیشتر باشد بحث اجرای مستندات آسانتر می‌شود. هرچه تعداد نفرات شاغل و پرسنل فعال درمجموعه بیشتر باشد بحث آموزش و مشاوره قوانین و دستورالعمل‌های ایزو بیشتر می‌شود. همچنین مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو اگراز مراجع صدور IAF باشد هزینه و مدت زمان صدور گواهی ایزو ISO افزایش پیدا می‌کند و اگراز مراجع صدور غیر IAF باشد هزینه و مدت زمان صدور گواهی نامه ایزو ISO کاهش پیدا می‌کند. هرچه تعداد گواهی نامه‌ها و استانداردهای تقاضا شده بیشتر باشد مسلما بحث طراحی و اجرای مستندات و میزان هزینه و زمان صدور گواهی ایزو ISO بالا می‌رود.

 

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن گواهی ایزو

فراهم سازی مدارک لازم برای گرفتن گواهی ایزو یکی ازدغدغه‌‌های اکثر درخواست کنندگان و مشتریان انواع گواهینامه‌های بین المللی و جهانی می‌باشد. برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها فکر می‌کنند برای گرفتن مدارک و گواهینامه‌های بین المللی مخصوصا گواهی‌نامه‌های ایزو ISO مدارک و اسناد خاص و پیچیده‌ای لازم است. سازمان بین‌المللی استاندارد یاهمان سازمان ایزو بجهت گسترش و توسعه استفاده ازقوانین و دستورالعمل‌های جهانی ایزو ISO بهیچ عنوان شرایط سخت و پیچیده‌ای رالحاط نکرده است تاتمامی ارگانها و سازمانها و کسب و کارها بتوانند براحتی ازمزایا و فواید طراحی و اجرای استاندارد‌های ایزو بهره بگیرند.

 

مدارک لازم برای گرفتن انواع استانداردهای ایزو ISO

مدرک اول تکمیل فرم سفارش ( فرم ثبت نام ) ایزو و مدرک دوم تهیه مستندات ایزو ISO می‌باشند‌. فرم درخواست گواهینامه ایزو که ازطرف مراکز مشاوره ایزو ( مرکز امکان ثبت ) دراختیار متقاضیان محترم ایزو قرارداده می‌شود. مرکز امکان ثبت فرم ثبت نام گواهی نامه ایزو راهم بصورت لینک داخل سایت قرار داده است و هم ازطریق برقراری تماس با مرکز امکان ثبت می‌توانید ازهر طریقی ( تلگرام، واتساپ، ایمیل و حضوری ) فرم رادریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

مدرک دوم تهیه نمونه مستندات ایزو می‌باشد. بسیاری ازسازمانها و شرکتها تهیه و جمع‌آوری نمونه مستندات گواهینامه ایزو برایشان بسیار سخت می‌باشد. ازطرف دیگر هم برخی ازشرکتها و مراکز مشاوره ایرو برای تهیه و جمع‌آوری نمونه مستندات هزینه‌های سنگینی رادرخواست و دریافت می‌کنند. مرکز امکان ثبت بااگاهی و کارآمدی بجهت رعایت اصول مشتری مداری و جلب اعتماد و رضایت مشتریان درطی چندین سال تجربه و سابقه درخشان درحوزه مشاوره و صدور انواع گواهینامه‌های ISO و HSE-MS و IMS کلیه مستندات ایزو راتهیه و جمع‌آوری کرده و بصورت فایل WORD بصورت رایگان دراختیار درخواست کنندگان و مشتریان قرار می‌دهد.

هدف ازگرفتن گواهی‌نامه ایزو

مسلما هرسازمان و مجموعه‌ای بخاطر یک هدف و انگیزه‌ای اقدام به درخواست گواهی نامه ایزو می‌کند. اکثر شرکت‌ها و موسسات فکر می‌کنند گواهینامه‌ها و مدارک ایزو فقط برای صادرات محصولات و تولیدات کاربرد دارند. اما امروزه اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو نه تنها برای صادرات بلکه برای اهداف داخلی نیز همچون تبلیغات و برند سازی ، بازاریابی ، جهت حضور درمناقصات، افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات برای جلب رضایت و اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان داخلی و حتی بخاطر چشم و هم چشمی بین مدیران و مسئولان تقاضا و درخواست می‌شود.

مراکز صدور گواهینامه ایزو

وظیفه اصلی سازمان بین المللی استاندارد یا سازمان جهانی استاندارد سازی تحقیق، بررسی و تهیه و تدوین انواع استانداردهای ایزو می‌باشد. بنابراین برخلاف تصور برخی افراد سازمان ایزو ISO وظیفه ثبت و صدور گواهینامه و مدارک ایزو رابرعهده ندارد و وظیفه اعتباردهی و نظارت برروی مراکز و شرکت‌های صادر کننده گواهی ایزو رابرعهده یک نهاد معتبر و بین‌المللی بنام IAF قرار داده است. البته نهاد IAF بصورت مستقیم برروی مراکز و مراجع صدور گواهینامه ایزو نظارت نمی‌کند و بااعمال یکسری قوانین و مقررات به نهادها و کشورهای عضو انجمن IAF یعنی AB ها ، کار نظارت و اعتباردهی به مراجع صدور گواهینامه ایزو رابرعهده آنها گذاشته است. نام مراجع صدور گواهی نامه ایزو رااصطلاحا CB می‌نامند. بنابراین وظیفه و کار صدور انواع گواهینامه‌های ایزو برعهده مراجع ثبت و صدور ایزو یا CB ها می‌باشد.

 

CB های تحت اعتبار IAF و CB های بدون اعتبار IAF

هنگامی که یک CB تحت اعتبار یک AB عضو انجمن IAF فعالیت کند گفته می‌شود CB بااعتبار IAF گواهینامه ایزو ، گواهی ایزو ، گواهی نامه ایزو ، گواهینامه ISO ، گواهی ISO و مدرک ایزو ISO صادر می‌کند.

هنگامی که یک CB تحت اعتبار یک AB بدون عضویت درانجمن IAF فعالیت کند گفته می‌شود CB بدون اعتبار IAF گواهی ایزو ، مدرک ایزو ، گواهی نامه ایزو ، گواهی ISO صادر می‌کند.

اگر چنانچه درمطالب و تبایغات سایتهای مختلف باعناوین و عباراتی همچون اخذ مدرک ایزو ازمراجع داخلی معتبر ، اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازمراجع صدور تحت اعتبار ASCB و یا ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع خصوصی برخورد کردید مطمئن باشید هیچ‌کدام ازاین مراجع صادر کننده گواهی ایزو اعتبار و اصالت ندارند و جعلی بودن و فیک بودنشان راپشت این القاب زیبا پنهان کرده‌اند. هردو گواهینامه ایزو صادر شده توسط مراجع صدور IAF و مراجع صدور غیر IAF قابلیت ریجستر و استعلام دارند.

 گواهینامه های ایزو

 

انواع استانداردهای ایزو ISO ، انواع گواهینامه‌های ایزو ISO

سازمان ایزو برای تمام حرفه‌ها و فعالیتها اعم ازشرکتهای خدماتی، شرکت‌های پیمانکاری، شرکتهای ساختمانی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، صنایع غذایی و دارویی، صنایع کشاورزی، صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، شرکتهای کامپیوتری و انفورماتیک و IT ، سازمان‌های تولیدی، کارخانه‌های صنعتی و تولیدی، هتل‌ها و رستوران‌ها و تمامی مشاغل بزرگ و کوچک حدود ۲۴۰۰۰ استاندارد راتهیه و تدوین نموده و درسایت رسمی ISO منتشر نموده است.

قالب اصلی استاندارد‌های ایزو ISO دردو‌حوزه سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات می‌باشد. سیستم‌های مدیریتی نیزبه صورت عمومی و تخصصی تهیه و تنظیم شده‌اند. منظوراز استانداردهای عمومی ایزو این است که قوانین و ملزوماتشان برای تمام مشاغل و حرفه‌ها مورد استفاده و طراحی و پیاده سازی قرار می‌گیرد. منظوراز استانداردهای تخصصی ایزو این است که قوانین و ملزوماتشان فقط مختص یک حرفه و یک نوع کسب و کار تهیه و تنظیم شده‌ است.

طراحی مستندات ایزو ISO ، اجرای مستندات ایزو ISO ، پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO

سازمانها و شرکت‌های درخواست کننده انواع گواهی نامه‌های ایزو بعداز تهیه نمونه مستندات بصورت رایگان ازطرف مرکز امکان ثبت بایدبه طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو بپردازند. البته طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو بسته بنوع سطح سخت‌گیری مراجع صدور گواهی نامه ایزو متفاوت اجرا می‌شود. مدیران و مسئولان سازمان‌ها به هنگام طراحی و پیاده سازی مستندات اگر نیازمند کارشناس جهت اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ایزو بودند می‌توانند بصورت رایگان ازکارشناسی و مشاوره مرکز امکان ثبت بهره بگیرند.

ممیزی ایزو

ممیزی ایزو ISO و ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO

ممیزی استانداردهای ایزو دردو مرحله جهت حذف عدم انطباقات و نقص‌ها انجام می‌شود. ابتدا کارشناس داخلی مرجع یک ممیزی داخلی راانجام می‌دهد و درنهایت توسط بازرس ثبت و صدور گواهینامه ایزو ممیزی نهایی انجام می‌شود و بعداز تایید نهایی و رأی بازرس ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود و باهماهنگی مرکز مشاوره امکان ثبت مدرک ایزو ، گواهی ایزو بدست مشتری و متقاضی می‌رسد.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family