ایزو چیست؟

ISO14001 - امکان ثبت | 44858017 - 021 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • CE

  این مجموعه بابت مطالب و مقالات مفید درستشد

  Read more
 • IMS

   IMS

  IMS

  گواهینامهIMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازانواع گواهینامه مورد نیاز شرکتها درون مناقصات میباشدکه البته یک گواهی نامه نیست بلکه اصطلاحا وبه اشتباه گواهینامه نامیده میشود.IMS از طراحی و پیاده سازی سه سیستم مدیریتی متولد میشود وبه وجود میاید بدان معناکه چنانچه سازمانی سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت یکپارچه ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادر سازمانش بطور یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویند سازمان دست پیداکردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه ویا بعبارت دیگر هنگامیکه سازمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر سازمان خود اجرایی کند و اخذ نمایدبهIMS دست یافته و مراجع غیرIAF اغلبIMS رابدنبال طراحی و پیاده سازی سه گواهی رایگان ارائه میکنندبه سازمانها.

  مزایای پیاده سازی و طراحی گواهی نامهIMS بسیارند و تمامی مزایای تعریف شده سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 رادارد و ازجمله مزایایIMS میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش موارد ( حجم مستنداتIMS بواسطه اشتراکات بسیارش باسه سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ، زمان طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS بواسطه اشتراکات زیاد الزامات تعریف شدش باسه استاندارد و سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت و زیست محیطی ، هزینه طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه مشاور بابت مشاوره طراحی و پیاده سازی و مستند سازیIMS سیستم مدیریت یکپارچه ، هزینه اخذIMS سیستم مدیریت یکپارجه ، پرداختن و توجه بموضوعات سه سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه و همزمان ، جلب توجه نهادها و سازمانها و شرکتهای دولتی و همینطور غیر دولتی ، جلب نظر و رضایت مشتریان و کارفرمایان و تامین خواسته های کارفرمایان و مشتریان ، حائز امتیاز شدن و کسب امتیاز جهت مناقصه و اخذ امتیاز ازکارفرمای مناقصه گزار بواسطه اخذ گواهیIMS ، افزایش انگیزه پرسنل و کارمندان و کارگران و کارکنان مجموعه دارای مدرک و گواهی و استانداردIMS .

  IMS درحقیقت گواهی نامه نیست بلکه یک اصطلاح هست وبه اشتباه گواهی نامه نام گرفته و مراجع غیرIAF یک گواهینامه بااین نام بوجود آوردند وبه رایگان دراختیار مراکزی قرار میدهندکه سه گواهینامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راجهت سازمانشان طراحی و پیاده سازی و مستند سازی و اخذ میکنند. دراینجا توضیح بسیار مختصر درخصوص سه گواهی بالا میدهیم تااینکه سازمانها بتوانند بهتراین گواهی نامه و مزایایش رادرک کنند.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومیترین استاندارد میباشدکه الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خود دارد و برطرف میکند و بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها کاربرد دارد و شناخته شده است و تمامی استانداردها بدان نیاز دارند.
  گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان و تعریف میکند و ازعمومی ترین استانداردها و مورد نیاز تمامی شرکتهاست و جهت مناقصات ازسازمانها و شرکتها و نهادها فارغ ازنوع فعالیتشان درخواست میگردد. ایزو 14001 الزامات محیط زییست رابابت داشتن محیط زیست پاک تامین میکند و سازمانها راراهنمایی میکندکه چگونه عمل کنندتا فرآیندهایشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد.

  گواهی نامه ایزو 45001 که قبلا باعنوانOHSAS18001 مطرح بود و ویرایشهایی خورد و امروزه باعنوان ایزو 45001 مطرح گردیده وبه معنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح هست و الزامات ایمنی درون محیط کار رابررسی میکندو اینکه سازمانها چکار کنندکه محیط ایمن جهت پرسنل مهیا شود و خسارات مالی و جانی بحداقل برسد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید

  Read more
 • IMS چیست؟

  IMS

  IMS چیست؟

  یک سیستم مدیریت یکپارچه یک سیستم واحد طراحی شده برای مدیریت چندین جنبه از عملیات سازمان در راستای استانداردهای متعدد مانند مدیریت کیفیت، محیط زیست و بهداشت و ایمنی است

  در محیط کسب و کار رقابتی امروز، عملیات ساده سازی برای حفظ هزینه های سربار کم است. اصول کلیدی مدیریت عبارتند از حذف بازدارندگی و تقویت سیستم ها. پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه چارچوبی را برای انجام این کار فراهم می کند. هنگامی که سیستم های مدیریت خود را ادغام می کنید، تکرار و بهبود کارایی را کاهش می دهید.

  سیستم های مدیریت یکپارچه مزایای بیشتری نسبت به اجرای سیستم های مدیریت جداگانه را به صورت موازی ارائه می دهند. اگر در حال حاضر سیستم های مدیریت جداگانه را اجرا می کنید، در تماس باشید تا ببینید که چگونه می توانید پس انداز بالقوه را ایجاد کنید.

   

  سیستم های مدیریت یکپارچه چیست؟

  سیستم های مدیریت خود را برای کاهش تکرار و بهبود بهره وری ادغام کنید. اگر در حال حاضر سیستم های مدیریت جداگانه را اجرا می کنید، در تماس باشید تا ببینید که چگونه می توانید پس انداز بالقوه را ایجاد کنید.

  اکثر کسب و کارها در حال حاضر دارای سیستم هستند - یا رسمی یا غیر رسمی - برای برخورد با این مسائل؛ با این حال، آنچه که بسیاری از مدیران متوجه نمی شوند، درجه ای است که آنها فرآیندهای تکثیر می کنند یا کار اضافی غیر ضروری را برای کارکنان خود ایجاد می کنند. در نهایت، ایمنی، مدیریت زیست محیطی و کنترل کیفیت دارای بسیاری از نکات رایج است و همه کارها به سمت هدف ایجاد سازمان شما موثرتر و کارآمدتر است.

  در عمل، یک سیستم مدیریت یکپارچه شامل ادغام سیستم های رسمی موجود و اجرای بهترین شیوه های خاص سازمان گسترده است.

   

  مزایای IMS

  در یک سیستم مدیریت یکپارچه، کل بیشتر از مجموع قطعات آن است. با موفقیت ادغام سیستم های مدیریت شما می تواند تعدادی از مزایای بسیار ملموس برای سازمان شما، از جمله:

  اجتناب از تلاش بیهوده

  استفاده موثر از زمان مدیریت ارشد

  با استفاده از منابع برای پیاده سازی و مدیریت سیستم ها به شیوه ای کارآمدتر

  دستیابی به صدور گواهینامه کارآمد تر

  کاهش خستگی و دردسرهای ممیزی

  ادغام مدیریت و صدور گواهینامه

  اکثر شرکت ها از ارزش گواهینامه تحتISO 9001 ،ISO 14001 ،ISO 45001 و سایر استانداردهای سیستم مدیریت آگاهی دارند. مهم این است که به یاد داشته باشید که هدفISO و استانداردهای دیگر این است که به شما کمک کند یک سازمان بهتر را اجرا کنید. اگر سیستم های مدیریت شما باعث می شود کارکنان خود را به صورت غیر ضروری کار کنند، ارزش آنها را تحویل نمی دهند.

  امکان ثبت مرکزی است است که ساختار سطح بالا را برای تمام استانداردهای سیستم های مدیریتISO تعریف می کند. امکان ثبت ساخته شده است تا بهتر از استفاده از سیستم های مدیریت یکپارچه تسهیل شود، سازمانها را با ابزارهایی که نیاز به ساده سازی پروتکل فعلی دارند، استاندارد سازی را تشویق می کنند و سیستم های مدیریت موجود را به یک مدل یکپارچه تبدیل می کنند.

  ساختار مشترک در آخرین استانداردهایISO 9001 وISO 14001 معرفی شده است و همچنین درISO 45001 ( جایگزینیOHSAS 18001 ) استفاده می شود. این استانداردها را سازگار تر می کند و ادغام موثرتر را فعال می کند. به غیر از مزایای دیگر تثبیت، اتخاذ سیستم های مدیریت یکپارچه در حال حاضر انتقال به این مدل را کاهش می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد نقش امکان ثبت می تواند در کمک به شما در دستیابی به این بازی، تماس با دفتر ما به طور مستقیم.

   

  ساخت استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه سازگار تر است

  ساختار مشترک درISO 9001 جدیدISO 14001 وISO 45001 (جایگزینیOHSAS 18001) معرفی شده است. این امر استانداردها را سازگار تر می کند و ادغام موثرتر از سیستم های مدیریتی را در سه زمینه کلیدی ایجاد می کند: کیفیت، مدیریت زیست محیطی و بهداشت و ایمنی شغلی. در اینجا یک مرور کلی از هر یک از این استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت شده و پیاده سازی شده در سراسر جهان است:

    ISO 9001 گواهینامه در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یکپارچهISO 9001 نشان می دهد که سازمان شما در زمینه های زیر سیستم مدیریت کیفیت دقیق مدیریت شده در زمینه های زیر است: امکانات، افراد، آموزش، خدمات و تجهیزات. دستیابی به این گواهینامه به عنوان اولین گام در اجرای فرآیند بهبود مستمر در سازمان شما محسوب می شود.

    ISO 14001 دستیابی به گواهینامهISO 14001 برای هر سازمانی ضروری است که قصد ایجاد ، پیاده سازی ، حفظ و بهبود سیستم مدیریت محیط زیست کارآمد داشته باشد. میزان استانداردهایISO 14001 اعمال می شود بر اساس عوامل مانند سیاست های زیست محیطی خاص سازمان، انواع محصولات و خدمات ارائه شده و موقعیت مکانی و شرایط عملیاتی آن است.

    ISO 45001 استاندارد جدیدISO 45001 شامل منطقه بسیار مهم سلامت و ایمنی شغلی است. این استاندارد چارچوبی برای کاهش خطرات محل کار، بهبود ایمنی کارکنان، و به طور کلی ایجاد شرایط کار بهتر برای کارکنان در سراسر جهان ارائه می دهد.

   

  امکان ثبت می تواند سیستم های مدیریت خود را ادغام کند

  امکان ثبت دارای تخصص برای کمک به شما مهارت ها برای ادغام سیستم های مدیریت در سازمان شما است که شما را قادر می سازد تا با بهره وری بیشتر کار کنید. بر خلاف بسیاری از سازمان های صدور گواهینامه دیگر، ما معتقدیم که مشتریان ما با بهترین ارزش برای پول خود، در حالی که ارائه خدمات بی عیب و نقص است. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • ISO 14001

  ISO14001

  ISO 14001

  گواهی نامهISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات محیط زیست رابیان میکند و اینکه چکار کنیم تااینکه ضمن فرآیندهای سازمان الزامات محیط زیست برآورده شود و محیط سالم داشته باشیم و فعالیتهای سازمان برروی محیط زیست اثرات منفی نگذارد و آب و هوا و خاک راآلوده نسازد. ایزو 14001 ازنوع عمومی ترین انواع گواهی ایزو میباشدکه جهت تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت قابل استفاده هست و مورد استفاده قرار میگیرد. استاندارد ایزو 14001 ازنوع استانداردهایی میباشدکه درون مناقصات مورد استفاده بالایی دارد و درون مناقصات توسط کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها و نهادها و شرکتها خواسته میشود. تمامی شرکتهای کوچک و بزرگ جدااز اینکه محصولات و خدماتشان چیست و فرآیندشان چیست بدین استاندارد نیاز دارند.

  گواهیISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا استاندارد 14001 پیاده سازیش جهت سازمانها مزایای زیادی داردکه ازجمله مزایای پیاده سازی ایزو 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: حفاظت از محیط زیست ، حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده ، افزایش درارائه تولید و خدمات بیشتر ، کاهش ضایعات محصول و خدمات ، کاهش آلودگی محیط زیست شامل آب و هوا و خاک ، مدیریت درست و صحیح زباله ها و پسماندها ، کاهش و بحداقل رساندن امراض و بیماریهای محیط زیست ، ایجاد فرهنگ اجتماعی درون نسلها جهت حفاظت محیط زیست .

  استاندارد ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات مشترک زیادی داردبا استاندارد 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهمین جهت توصیه میشود دو استاندارد درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند زیراکه دو استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 مکمل یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند. ایزو 14001 و ایزو 45001 الزامات یکدیگررا کامل کرده و پوشش میدهند و ضمن اینکه طراحی و پیاده سازی همزمانشان پدید آورندهHSE میباشد و شرکتها بهشان توصیه میشود درابتدا جهت اخذ گواهیHSE ویاHSE – MS ایندو استاندارد رابا یکدیگر طراحی کرده و اخذ نمایند. هرچندکه ملزم بدینکار نیستند وبه تنهایی نیز میتوانند درخواستHSE کنند اما بهتر اینست دو گواهینامه 14001 و 45001 رابگیرند و اخذ و دریافت کنند و سپس جهت دریافتHSE اقدام کنند.

  گواهیISO 14001 همچنین الزامات کیفیتی مورد نیاز و تعریف شده اش درون استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت تعریف و تبیین و تشریح گردیده بهمین جهت درابتدا توصیه میشود سازمانها ایزو 9001 رابگیرند و سپس جهت اخذ ایزو 14001 اقدامات لازم راانجام دهند ویا همزمان دو استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند. بااین تفاسیر مشخص میشود سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 همراه همیشگی یکدیگرند بهمین جهت توصیه میشود سازمانها جهت اخذ سه استاندارد بطور همزمان ویا دریک بازده زمانی دست بزنند و لازم بذکرست طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بصورت یکپارچه یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوانIMS راپدید میاوردکه اشتباها ودر کلام عموم گواهینامه نامیده میشود.
  مراجع صادر کنندهISO 14001 دو دسته میشوند یااینکهIAF هستند ویا اینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده انواع ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبارAB مدیریت میشود ودر آخرIAF بعنوان یک نهاد بین المللی بهAB اعتبار میدهد بدین نوع گواهیIAF اطلاق میشود و یکسری مراجع نیز ساختگی ایرانیهاست وCB وAB ساختگی ایرانیها هستند و بابت تمامی مقاصد بجز صادرات و درموارد نادر مناقصه بنابر صلاحدید مناقصه گزار میتوان ازاین تیپ غیرIAF استفاده کرده و بهره برد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

  Read more
 • اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامهIMS

  اخذ کدام گواهینامه‌های ایزو موجب ایجاد گواهینامهIMS می‌گردد؟

  استاندارد ایزو ۹۰۰۱

  سیستم مدیریت کیفیت عنوان استاندارد ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد.ISO 9001 بعنوان اولین و مهم‌ترین گواهینامه سازمان استاندارد جهانی ایزو تهیه و تدوین گردید. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ موجب ارتقا سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شود. با اجرای قوانین و دستورالعمل‌های این استاندارد کلیه فرآیندهایی که باید اجرا شوند مشخص می‌شوند و از کارهای تکراری و بیهوده جلوگیری می‌شود. مسلما پرهیز از کارهای تکراری موجب کاهش هزینه‌های اضافی می‌گردد و منجر به سود آوری بیشتر برای مجموعه می‌شود. اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱موجب کسب رضایت و اعتماد مشتریان می‌شود و حضور موفق در بازارهای داخلی را تضمین می‌نماید و راه ورود به بازارهای جهانی هموار می‌گردد.

   

  استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

  سیستم مدیریت زیست محیطی عنوان استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱می‌باشد.ISO 14001 یکی دیگر از استانداردهای مهم و پر کاربرد تدوین شده از طرف سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد. رعایت قوانین و دستورالعمل‌های ایزو ۱۴۰۰۱ در سطح یک مجموعه حمایت از محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی آب و هوا و خاک را اثبات می‌نماید. طراحی و اجرای مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ باعث ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می‌شود.

   

  استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی عنوان استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد.ISO 45001 یکی دیگر از استانداردهای مهم و پر کاربرد تدوین شده از طرف سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد. رعایت قوانین و الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ در سطح یک مجموعه موجب رعایت اصول ایمنی در کار و حمایت و حفظ سلامت نیروی انسانی و دفاع از منافع ملی و مالی کشور می‌گردد. مسلما ایجاد محیطی امن باعث اعتماد و رضایت کارمندان و کارگران می‌شود و توانمندی آنها را افزایش می‌دهد. رعایت اصول ایزو ۴۵۰۰۱ باعث شناسایی به موقع خطرات و ارزیابی ریسک می‌شود.

  اخذ گواهی نامهIMS در گرو اخذ همزمان سه گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001 می‌باشد. به همین خاطر مراحل اخذ گواهینامهIMS در گرو مراحل اخذ سه گواهینامه ایزو فوق می‌باشد.

   

  مراحل اخذ گواهینامهIMS فوری

  تکمیل فرم درخواست سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱

  مشخص نمودن اهداف سازمان و انجام مشاوره

  انتخاب نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱

  طراحی و مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ در صورت تمایل سازمان متقاضی

  انجام ممیزی داخلی توسط کارشناس مجموعه

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱

   

  اعطای گواهینامهIMS فوری از طرف مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو خصوصی

  بین مراحل اخذ گواهینامهIMS به صورت فوری با اخذ گواهینامهIMS به صورت بین‌المللی تفاوت میان انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو و انجام مرحله طراحی، مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو وIMS می‌باشد. سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهی نامهIMS اگر به صورت فوری مخصوصا جهت شرکت در مناقصات به این گواهی نیاز داشته باشند، نمی‌توانند گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ را از مراجع صدور بین‌ المللی دریافت کنند چون مرحله انجام طراحی و‌مستند سازی زمان بر می‌باشد و همچنین مرحله ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور باید انجام شود تا گواهینامه صادر گردد.بنابراین برای گرفتن مدرکIMS از طرف مراجع صدور گواهینامه باید سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو‌۴۵۰۰۱ را از مراجع ثبت و صدور خصوصی اخذ نمایید.

   

  فواید اخذ گواهینامهIMS

  گواهینامهIMS باعث می‌شود راه و رویه‌های اجرای مستندات ساده ‌تر شود و کسب و کارها با کیفیت بهتر انجام شوند و افزایش سلامت ایمنی موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد. طراحی و مستند سازی استانداردهای ایزو با سرعت انجام می‌شود و به خاطر حذف کارهای تکراری هزینه ‌ها مقرون به صرفه تر می‌شود. یکپارچگی در سیستم‌های پیاده شده تنها با انجام یک ممیزی و بررسی انجام می‌شود و کارکنان و کارشناسان ارشد می‌توانند به کارهای ضروری و مفید بپردازند. با اخذ گواهینامهIMS با ایجاد سیستم‌های همسو و فرآیندهای مشترک فرم‌ها و‌گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها بهتر و سریع‌تر آماده می‌شوند و اهداف تجاری زودتر به تحقق می‌پیوندند.

  مرکز سپاهان گواهینامهIMS را به صورت رایگان به سازمانها و شرکتهای متقاضی اعطا می‌کند. متقاضیان محترم اخذ گواهینامهIMS توجه داشته باشند کهIMS گواهینامه بین المللی از طرف سازمان ایزو نیست و فقط یک گواهی جهت اثبات سیستم مدیریت یکپارچه از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر می‌گردد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامه ISO

  اخذ گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامه ISO

  اخذ گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامهISO

  ثبت گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامهISO

  ثبت گواهی ایزو توسط هر سازمانی با هر نوع فعالیت و حرفه‌ای و با هر نوع فرآیندی و با هر حجم و اندازه و با هر چند نفر پرسنل و کارگری به راحتی انجام پذیر می‌باشد. ثبت گواهی ایزو نیاز به فراهم سازی مدارک خاص و پیچیده‌ای ندارد. ایزوISO نام سازمانی است که استانداردهای کلی و جزئی در مورد تمام مشاغل از قبیل شرکت‌های خدماتی، کارخانه‌های صنعتی و تولیدی، شرکتهای پیمانکاری، سازمان‌ها و کارخانه‌های مواد غذایی، مراکز آموزشی و تربیتی، مراکز درمانی، هتلها و رستورانها، نشریات و شرکت‌های تبلیغاتی، صنعت نفت و گاز، آزمایشگاه‌ها، صنایع معدن، شرکت‌ها و سازمان‌های ساختمانی، صنایع کامپیوتری و نرم افزاری و سخت افزاری، صنایع خودرو و خودروسازی، مراکز و تجهیزات پزشکی و غیره تهیه و تدوین شده‌اند. هنگامی که یکی از سازمان‌ها و مراکز استانداردهای ایزو را در سطح مجموعه‌اش طراحی و اجرا نماید مدرکی را به عنوان ضمانت و اثبات رعایت قوانین و دستورالعمل‌های سازمان ایزو به نام گواهینامه ایزو دریافت می‌نمایند.

  روش ثبت گواهینامه ایزو – دریافت گواهینامهISO

  روش ثبت گواهینامه ایزو تنها با داشتن ارائه دو مدرک به کمک مشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت به راحتی انجام می‌پذیرد. مدرک اول درخواست کتبی سازمان متقاضی گواهینامه ایزو می باشد. این فرم ثبت نام شامل آیتم‌های فارسی و انگلیسی است که مرتبط با مشخصات حقوقی و حقیقی شرکت و مدیرعامل سازمان‌ها نگارش شده است. مدرک دوم تهیه نمونه مستندات ایزو مورد درخواست برای طراحی و اجرا در سطح مجموعه می‌باشد و بقیه مراحل نیز به راحتی با بهره گیری از مشاوره و کارشناسی انجام می پذیرد. بعد از آماده سازی و مهیا کردن مدارک مورد نیاز مرحله بعدی برای ثبت گواهینامه ایزو انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. انتخاب نوع مرجع بقیه مراحل اخذ را مشخص می‌نماید. مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو صورت فعالیت می‌کنند. یکسری به صورت خصوصی و بدون هیچ اعتباری گواهینامه‌های ایزو را صادر می‌نمایند. یکسری از مراجع هم بصورت بین المللی و کاملا معتبر صدور گواهینامه‌های ایزو را انجام می‌دهند. روش ثبت گواهینامه ایزو از طرف مراجع خصوصی بدین صورت است که فقط با یک درخواست سازمان گواهینامه ایزو ظرف مدت یک روز با هزینه بسیار کم صادر می‌شود. تهیه نمونه مستندات در این روش بصورت اختیاری می‌باشد. روش ثبت گواهینامه ایزو از طرف مراجع بین المللی بدین صورت است که سازمان متقاضی ملزم به تهیه نمونه مستندات و طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو یا همان مستندات می‌باشد و با تأیید نهایی بازرس مرجع صدور بین المللی گواهینامه ایزو ثبت و صادر می‌شود.

   

  گواهینامه‌های ایزو –ISO کدامند؟

  ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت ،ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ،ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ،ISO 29001 سیستم مدیریت کیفیت، نفت و گاز و پتروشیمی ،ISO 10002 سیستم مدیریت کیفیت، رسیدگی به شکایات مشتریان ،ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان ،ISO 10001 سیستم مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتریان – منشور سازمان ،ISO 10003 سیستم مدیریت کیفیت – حل اختلاف مشتریان ،ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک ،ISO 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ،ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی ،ISO 27001 سیستم مدیریت کیفیت – مدیریت پروژه ،ISO 20000 سیستم مدیریت خدماتIT ،ISO 10015 سیستم مدیریت کیفیت – آموزش و غیره از جمله گواهینامه‌های عمومی و تخصصی تدوین شده از سوی سازمان جهانی استاندارد سازی می‌باشند

   

  گواهینامهIMS

  سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو هیچ منعیتی در اخذ همزمان چند گواهینامه ایزو ندارند. هر سازمانی می‌تواند هم گواهینامه‌های عمومی ایزو و هم گواهینامه تخصصی مرتبط با نوع حرفه و زمینه فعالیتش را دریافت نماید. تمامی سازمانها برای اجرای یک سیستم مدیریتی یکپارچه و منسجم می‌توانند، استانداردهای عمومی سازمان ایزو که در حوزه سیستم‌های مدیریتی تهیه شده‌اند را اخذ نمایند. سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند با گرفتن سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱به صورت همزمان برای فرآیندها و عملکردهای سازمانیشان بهبودی مستمر ایجاد کنند و در نهایت توسعه‌ و پیشرفتی پایدار را بدست آورند. مراجع صدور گواهینامه ایزو بعد از اینکه سازمانی بصورت اختیاری و یا بصورت اجباری سه گواهینامه فوق را دریافت نمود یک گواهینامه را با نام گواهینامهIMS را برای سازمان متقاضی صادر می‌نماید‌‌. گواهینامهIMS جز استانداردهای تدوین شده از سوی سازمان ایزو نیست و تنها بعنوان یک نام و اصطلاح از آن بکار برده می‌شود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

   از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  گواهینامه ایزو برای تبلیغات و برندسازی

  گواهینامه‌های ایزوISO با توجه به اهداف متقاضی از طرف سازمان‌ها و مجموعه‌ها برای مقاصد و اهداف متفاوتی گرفته می‌شوند. مدیران و مسئولان صنایع و شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت درمناقصه‌ها ، صادرات ، رقابت در بازارهای داخلی ، بهبود مستمر و توسعه پایدار ، چشم و هم چشمی صاحبان مشاغل و‌ کسب و کارها و بازاریابی و تبلیغات و برند سازی و غیره بدنبال اخذ گواهینامه ایزو اقدام می‌کنند.

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزوISO برای تبلیغات از عمده‌ترین اهداف و‌ مقاصدیست که اکثر صاحبان کسب و کارها برای کسب رتبه برتر درمیان رقبا و افزایش اعتبار درمیان مصرف کنندگان و مشتریان آن رادرخواست می‌کنند. در واقع گرفتن گواهینامه ایزوبالا بودن سطح کیفیت محصولات و خدمات یک مجموعه را اثبات می‌کند.

   

  آرم ایزوISO

  گرفتن گواهینامه ایزو منجر به درج نشان و آرم ایزوبرای محصولات می‌شود و مصرف کنندگان با دیدن نشان ایزو بااعتماد و رضایت بیشتری کالا و اجناس مورد نظرشان را خریداری می‌کنند. البته فروش بیشتر محصولات و اعتماد و رضایت مشتریان هرسازمانی زمانی پایدار و پابرجا می‌ماند که اخذ استاندارد ایزو به صورت اصولی انجام شده باشد. گرفتن نشان و مدرک ایزو به صورت غیر اصولی در کوتاه مدت پاسخ می دهد و بعد از گذشت زمان پایه‌های یک ساختار سازمانی را متزلزل می‌سازد. شما متقاضیان محترم ایزوحواستان باشد که در دام کلاهبرداران و سودجویان گرفتار نشوید. آن دسته از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قصد دارند تبلیغات موثر و ماندگاری داشته باشند باید گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF رادریافت کنند.

   

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

  مراجع صدور گواهینامه ایزوIAF دار و مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF

  IAF مخفف عبارتInternational Accreditation Forum تحت عنوان نهاد بین‌المللی اعتبار دهندگان گواهی ایزو فعالیت می‌کند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رابا نامCB مخفف عبارتCertification Body می‌نامند. خودCB ها تحت اعتبار مراکزی بنامAB مخفف عبارتAccreditation Body فعالیت می‌کنند و مدیریت می‌شوند.AB‌ ها نیز تحت نظارت یک مرجع بالادستی بانامIAF فعالیت می‌کنند. ایرانیان به علت وجود یکسری مسائل مثل تحریم‌ها و فشارهای شدید اقتصادی و هزینه‌های بالا وقتی دیدند اکثر سازمانها و مجموعه‌های فعال در هرنوع کسب و کاری نمی‌توانند از مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF گواهینامه ایزو بگیرند یکسریCB های تحت اعتبارAB های خصوصی ساختند و انواع گواهینامه‌های ایزو رااز این مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF صادر می‌کنند. استفاده ازمراجع غیرIAF برای اخذ گواهینامه ایزو برای تبلیغات درداخل ایران مؤثر است و گواهینامه‌های صادر شده اعتبار داخلی دارند ولی برای اهدافی همچون صادرات کالا و‌ محصولات و ارائه خدمات بصورت بین المللی حتما باید از مراجع صدور گواهینامه ایزوIAF دار اخذ گواهینامه ایزو را انجام دهند.

  گواهینامه‌های ایزو برای تبلیغات با توجه به انتخاب نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو می تواند چند حالت داشته باشد. سازمان‌ها و مجموعه‌های متقاضی گواهینامه ایزوابتدا باید این موضوع راجا بندازند که هدفشان ازتبلیغات با گواهینامه ایزو چیست؟ برخی تبلیغات با گواهینامه ایزو را با طراحی و اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل های ایزو در سطح مجموعه شان به دست می‌آورند و به صورت اصولی رفتار می‌کنندو تبلیغات را هدفمند و موثر انجام میدهند. برخی گواهینامه ایزو راصرفاً به عنوان یک مدرک برای چشم و هم چشمی میان مدیران و کسب و کارهای دیگر و صرفاً در حد یک مدرک معتبر بدون پیاده سازی استانداردهای ایزو برای تبلیغات میخواهند. یکسری دیگر از سازمان‌ها و مجموعه‌ها هستند که اصلاً به فکر معتبر بودن یا تقلبی بودن گواهینامه ایزو نیستند و متاسفانه با آگاهی یا عدم آگاهی از مراکز کلاهبردار گواهینامه‌های فتوشاپ شده و جعلی را دریافت می کنند.

  ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو در کشور ما ایران بسیار زیاد هستند حتی بیشتراز خیلی ازکشورهای جهان اولی ولی آیا تا به حال این سوال را از خود پرسیده‌اید که با اخذ این همه گواهی استاندارد ایزو پس چرا ساختارها و چارچوب‌های اکثر سازمان ها و مجموعه ها با مشکلات زیادی روبرو هست و نتوانسته‌اند به عنوان یک جهان اولی رشد مطلوب و موثری داشته باشند؟ بنابراین درست است که اخذ گواهینامه ایزو از مراجع خصوصی غیرIAF در ایران معتبر و کار راه انداز است ولی چقدر خوب میشد اکثر مدیران و صاحبان کسب و کارها براین امر همت می ورزیدند و انواع گواهینامه های ایزورا توسط مراجع صدور گواهینامه بین المللی با اعتبارIAF اخذ می‌کردند.

  متاسفانه همانطور که گفته شد یک سری ازمراکز هستندکه به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند و انواع گواهینامه های ایزو را بدون اعتبار هیچAB به صورت جعلی و تقلبی با انجام فتوشاپ و چسباندن لوگوی تقلبی صادر می‌کنند و باعث گمراهی مشتریان و متقاضیان می‌شوند ولی شما متقاضی محترم نگران این موضوع نباشید. شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر از اعتبار و اصالت بین المللی و اعتبار داخلی و یا حتی جعلی بودن گواهینامه‌های ایزوبا مرکز امکان ثبت ارتباط برقرار کنید. مرکز امکان ثبت به صورت رایگان رجیستر انواع مراجع صدور گواهینامه ایزو را برای شما انجام می‌دهد.

   

  مهمترین و پرکاربردترین گواهینامه های ایزو برای تبلیغات

  گواهینامه‌های ایزو هم برای سیستم‌های مدیریتی درانواع مشاغل و حرفه ها و هم برای انواع محصولات و خدمات ازطرف سازمان بین المللی ایزو تهیه و تدوین شده‌اند. یک سری ازگواهینامه‌های ایزو به صورت عمومی تنظیم شده اند که شامل حال هر نوع فرآیند و ساختار و چهارچوبی می‌شوند. ازمهمترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو عمومی میتوان گواهینامهISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 رانام برد. سه گواهینامه فوق به ترتیب با عنوان های سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی وسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای هر سازمان و مجموعه جهت انجام تبلیغات بسیار موثر و کارا هستند.

   

  ISO9001

  فواید ایزو ۹۰۰۱ ، تبلیغات و برند سازی

  یکی از اهداف اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱تبلیغات و برند سازی می‌باشد. گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مزایا و فواید بسیار گسترده‌ای رادارد. قوانین و دستورالعمل های ایزو ۹۰۰۱ باعث منظم کردن محیط کار یک مجموعه و سازمان می شود و باعث بهینه سازی کلیه فرایندها می گردد. ایزو ۹۰۰۱ وظیفه هرشخص یا فرایند را به درستی تعیین و مشخص می کند و موجب بهبود مستمر در کارها و افزایش بهره‌وری محصولات و خدمات می گردد و با افزایش بهره وری سودآوری را نیز افزایش می‌دهد و همچنین فرصت‌های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید را ایجاد می کند. ایزو ۹۰۰۱ موجب صرفه جویی در هزینه ها و زمان و کاهش اشتباهات می شود و به طور کلی باعث می‌گردد خدمات مطلوب تر و موثرتری به مشتریان و مصرف کنندگان ارائه گردد. قوانین و الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت به قدری جامع و کاملست که با اجرای قوانین و الزامات این استاندارد مزایا و فواید زیادی هم برای سازمان‌ها و مجموعه‌ها و هم برای مشتریان و مصرف کنندگان به وجود می‌آید. مثلاً بهبود کیفیت محصولات و خدمات و ردیابی آسان محصولات و خدمات و کاهش برگشت محصولات و شکایت مشتریان از جمله فوایدی است که برای مصرف کنندگان ایجاد میشود. البته همانطور که گفته شد در کشور ایران گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ صرفاً جهت اخذ مدرک و برای تبلیغات به وفور مورد استفاده قرار می گیرد و چه قدر بهتر و عالی تر می‌شودکه این تبلیغات با پیاده سازی واقعی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ محقق گردد.

  گواهینامه ایزو 14001

  فواید ایزو ۱۴۰۰۱ ، تبلیغات و برند سازی

  ایزو ۱۴۰۰۱ به عنوان یک گواهی عمومی و مطرح مورد نیاز تمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها با هر نوع حرفه و فعالیتی می‌باشد. استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی رعایت حفظ سلامت محیط زیست و منابع طبیعی و مدیریت صحیح مصرف انرژی و مدیریت صحیح پسماند‌ها را در یک مجموعه اثبات میکند. اجرای قوانین و دستورالعمل‌های گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱باعث کاهش ضایعات و پسماندها در محصولات میشود و تمامی خرابی‌ها و عیوب یک مجموعه را مشخص و آشکار می سازد. ایزو ۱۴۰۰۱با شناسایی عوامل آلودگی زا ازتخریب محیط زیست و محیط اطراف مجموعه و کارخانه جلوگیری می کند و آلودگی آب هوا و خاک را کاهش می دهد و موجب کاهش بیماریهای گوناگون می‌گردد. استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی با کاهش ضایعات و مدیریت مصرف صحیح انرژی و بازیافت صحیح هزینه‌های اضافی را کاهش می دهد و سودآوری را افزایش می‌دهد و شعار حفظ منابع طبیعی به جهت استفاده نسل‌های آینده را به واقعیت تبدیل میکند.

  ISO45001

  فواید ایزو ۴۵۰۰۱ ، تبلیغات و برند سازی

  گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ بعنوان یک استاندارد عمومی مطرح در هر سازمان و مجموعه مخصوصاً در شرکتهای پیمانکاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. هر سازمان و مجموعه‌ای که به موضوع ایمنی و بهداشت کار پرسنل و کارکنان اهمیت دهد گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را درخواست می‌کند. یکی ازدلایل اخذ گواهینامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی می باشد بنابراین هرمجموعه‌ای با دریافت گواهی ایزو ۴۵۰۰۱می‌تواند با اثبات ایمنی در محیط کار برای حفظ سلامت جان کارکنان و کارگران و رعایت بهداشت فردی و جمعی نیروی انسانی مدیریت خوب و اصولی‌اش را اثبات و تبلیغ کند. گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ حوادث و اتفاقات خطرناک در محیط کار را کاهش می‌دهد و از حوادث و اتفاقات ناگوار جلوگیری می کند و موجب کاهش خسارات مالی و جانی می گردد. در نتیجه انگیزه کارکنان شاغل بجهت کار در محیطی امن افزایش پیدا می‌کند و با افزایش راندمان کاری بهره وری و پیشرفت کار سریع میشود و در نتیجه ارائه تولیدات و خدمات افزایش پیدا میکند.

  دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ به عنوان دو استاندارد عمومی مکمل یکدیگر می‌باشند و هر سازمانی که بدنبال رعایت اصول تدوین شده از استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱باشد قطعاً اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار را نیز رعایت می کند و یک استاندارد کلی به نام گواهینامهHSE رابوجود می‌آورند و از آنجایی که مرجع و مادر تمام استانداردهای سازمان ایزو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ میباشد بنابراین در اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌ها گواهینامه‌های فوق با یکدیگر درخواست می‌شوند و با گرفتن گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بصورت همزمان در کنار هم یک سیستم مدیریت یکپارچه ایجاد می‌شود که با نام گواهینامهIMS برای مجموعه متقاضی صادر می‌شود.

  Read more
 • ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

   از کجا گواهینامه ایزو بگیرم

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO تهران

  شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو درکشور ایران دردو دستهIAF و غیرIAF فعالیت می‌کنند. درتمام کشورهای دنیا شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو بااعتبارIAF کار می‌کنند و فقط درکشور ایران استکه گواهینامه‌های ایزو ازطریق دو مرجع ثبت و صدورIAF و غیرIAF صادر می‌شود. بیشترین تعداد مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو درشهر تهران فعالیت می‌کنند. البته شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو درشهرهای دیگری مثل اصفهان، تبریز، مشهد و غیره نیز فعالیت دارند.

   

  انواع شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO تهران

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوCB نام دارد.‌ هرCB تحت اعتبار یکAB فعالیت می‌کند و بصورت مرتب تحت نظارت و بازرسیAB هستند ولی دررأس این دو مرکز مرتبط‌ باثبت و صدور گواهینامه ایزو یک نهاد بین‌المللی و رسمی بااعتبار جهانی بنامIAF قرار دارد. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO یاهمانCB هایی که تحت اعتبار نهادهای اعتبار دهندهAB های عضو نهاد بین المللیIAF فعالیت می‌کند دارای اعتبار بین المللی و جهانی هستند. سازمانها و شرکت‌هایی که قصد صادرات محصولات، کالا و ارائه خدماتشان رابه اقصی نقاط جهان دارند ازطرف مراجع ثبت و صدورIAF اقدام به دریافت گواهینامه ایزوISO می‌کنند و اصل اخذ و دریافت گواهینامه ایزودرتمام جهان بهمین مراجع تحت اعتبارIAF ختم می‌شود. ولی درکشور ایران دو عامل کمبود بودجه سازمان‌ها و مجموعه‌ها و کمبود زمان مخصوصا برای شرکتهای پیمانکاری بجهت اینکه بتوانند حضور موفق و بموقع درمناقصات داشته باشند استفاده‌‌از مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF رونق پیدا کرده است. مرکز امکان ثبت برای ایندسته ازسازمانها و مجموعه‌ها یک امتیاز ویژه درنظر گرفته است. مدیران و مسئولان مجموعه‌‌هایی که ازطرف مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF گواهی ایزوISO گرفته‌اند می‌توانند بعداز مساعد شدن شرایط گواهینامه ایزو غیرIAF راتحویل مرکز امکان ثبت دهند و فقط باپرداخت اختلاف هزینه گواهینامه ایزوISO بااعتبارIAF رابرروی گواهینامه ایزوISO بدون اعتبارIAF که داشته‌اند سوئیچ کنند. البته برخی ازسازمان‌ها و شرکت‌ها هستندکه صرفاً مدرک ایزو ، گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهینامهISO برایشان مهم است و قصد پرداخت هزینه بیشتر و تغییر اعتبار گواهینامه‌ای راکه گرفته‌اند ندارند.

   

  اصالت و اعتبار گواهینامه ایزو

  تشخیص اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور گواهی ایزوISO تهران

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو باانتخاب مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود. ولی تشخیص اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو یکی ازدغدغه‌های مهم متقاضیان ایزو و درخواست کنندگان ایزوISO می‌باشد. روش فنی و اصولی تشخیص اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو ازطریق ورودبه تنها سایت رسمی نهادIAF ، انجمنIAF انجام می‌شود. آدرس سایت انجمن بین المللی اعتبار دهندگان WWW.IAF.NU می‌باشد. لیست کاملAB ها مراکز اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو در سایتIAF وجود دارد. درقسمت جستجو نام کشورAB راسرچ نمایید. بامشاهدهAB برروی آن کلیک نمایید و وارد سایت مربوطه شوید و درقسمت جستجو نامCB راجستجو نمایید. چنانچه نامCB رایافتید مسلما تحت اعتبارIAF است و اگر نامCB رانیافتید بدون اعتبارIAF است. قابل توجه متقاضیان و درخواست کنندگان گواهینامه‌های ایزو تنها نهاد رسمی و معتبر درجهان که ازطرف سازمان ایزوISO ایجاد شده است نهاد و انجمنIAF می‌باشد. نهادASCB یک نهاد ساختگی و بدون اعتبار ازطرف برخی مراکز و شرکت‌های صدور گواهینامه ایزو می‌باشد.ASCB مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران نیست. تنهاAB رسمی و معتبر کشور ایرانNACI مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران می‌باشد. سازمانها و مجموعه‌های متقاضی گواهینامهISO و گواهینامهHSE-MS می‌توانند ازطریق مراجعه به سازمان ملی استاندارد ایران و یاازطریق برقراری تماس بامرکز مشاوره امکان ثبت هم اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو راجویا و پیگیری نمایند.

  شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو تهران اکثرا ازنوع مراجع غیرIAF می‌باشند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تهران بدون اعتبارIAF درواقعCB ها وAB های ساخته دست ایرانیها هستند. البته تمام گواهینامه‌های ایزوی صادر شده ازطرف مراجع صدور غیرIAF ثبت می‌شوند و قابلیت ریجستری دارند و بااعتبار داخلی پاسخگوی نیاز‌های داخلی اثر سازمانها و شرکتها باهرنوع حرفه و زمینه فعالیتی هستند. دراین میان برخی مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تهران تقلبی خیلی جولان می‌دهند و متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزوISO باید حواسشان جمع باشدکه مراجع صدور فیک و تقلبی رابا مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF اشتباه نگیرند و یک گواهینامه فتوشاپ و پیرینت رنگی جعلی تحویل نگیرند.

   

  گواهینامه ایزو

  استانداردهای عمومی و پرکاربرد ایزوISO

  شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو تهرانIAF و غیرIAF می‌توانند انواع گواهینامه‌‌های ایزوISO و گواهینامهHSE-MS رابرای تمام سازمانها و مجموعه‌ها صادر نمایند. کد رهگیری برروی گواهینامه‌های ایزو قابلیت ریجستری و استعلام دارند.

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

  گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱

  گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱

  بعنوان سه گواهینامه اساسی و پرکاربرد مورد تقاضای اکثر سازمانها و شرکت‌ها باهرنوع و فعالیتی می‌باشند. همچنین شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو تهران درقبال اخذ همزمان سه گواهینامهISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 یک گواهی و مدرک بااصطلاحIMS رابرای سازمان متقاضی صادر می‌نماید. گواهینامهIMS جز استانداردهای تدوین شده ازسوی سازمان ایزو نمی‌باشد و بعنوان اثبات سیستم مدیریت یکپارچه درسازمان ازطرف مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تهران صادر می‌شود.

   

  استانداردهای عمومی ایزوISO درحوزه مشتری مداری

  گواهینامهISO 10002 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان برای مجموعه‌‌ها و سازمان‌هایی که بطور مستقیم بامشتریان و مصرف کنندگان سروکار دارند و بدنبال اثبات تعهد استاندارد‌های مشتری مداری هستند ایزو ۱۰۰۰۲رادریافت می‌کنند.

  گواهینامهISO 10004 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – سنجش رضایت مشتریان دومین استاندارد درحوزه مشتری مداری است و بهمراه ایزو ۱۰۰۰۲ باهم درخواست می‌شوند.

  گواهینامهISO 10001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتریان – منشور سازمان نیز استانداردی کامل‌تر و‌پیشرفته‌تر ازدو گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴می‌باشد و بهمراه هم اخذ می‌شوند.

  گواهینامهISO 10003 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – حل اختلاف مشتریان چهارمین و آخرین استاندارد درحوزه مشتری مداری است و اخذ و دریافت ایزو ۱۰۰۰۳مستلزم اخذ و‌ دریافت گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴ و ایزو ۱۰۰۰۱می‌باشد. البته اخذ تمام یا هرکدام از استانداردهای مرتبط باحوزه مشتری مداری بدون اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ امکان پذیر نمی‌باشد.

  کلیه استانداردهای عمومی و پرکاربرد ایزوISO بهمراه استاندارد‌های عمومی ایزوISO درحوزه مشتری مداری توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوIAF و غیرIAF تهران قابلیت صدور دارند. تمام سازمانها و شرکتها باهرنوع فعالیت و حرفه‌ای می‌توانند درکنار گرفتن گواهینامه تخصصی ایزو ، گواهینامه‌های عمومیIZO 9001 وIZO 14001 وIZO 45001 وHSE-MS وIMS وIZO 10002 وIZO 10004 وIZO 10001 وIZO 10003 رادریافت کنند.

   

  مزایای اخذ گواهینامه ایزو 

  مزایا و فواید اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزوISO

  مزایا و فوایدی که دراین مقاله برای شما بیان می‌کنیم بطور قطع منجربه اقدام سریع شما برای اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو متناسب بازمینه فعالیت و اهدافتان می شود. استانداردهای ایزوISO ازمهمترین ارکان لازم درپیشرفت جوامع امروزی و درپیشرفت صنعت و اقتصاد هرکشوری تاثیر بسزایی دارند. افزایش سطح کیفیت محصولات، خدمات و تولیدات یعنی هم قدم شدن باپیشرفت فناوری و عقب نماندن ازپیشرفت صنعت و تکنولوژی درجوامع. استانداردهای ایزو بیشتر ازآنکه برای مصرف‌کنندگان و افراد جامعه سوددهی داشته باشند برای تولیدکنندگان محصولات و ارائه دهندگان خدمات سودآوری دارند. استانداردهای ایزو باعث صرفه جویی دراستفاده ازوسایل و مواد اولیه غیرضروری می‌شوند و موجب کاهش هزینه‌ها می گردند. مزایا و فواید استانداردهای ایزو موجب بهره وری بیشتر و سودآوری بیشتر و توسعه پایدار برای هرمجموعه می‌شود. مزایا و فواید بسیار دیگری نیز اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو بوجود می‌آورند ازجمله: استانداردهای ایزو موجب بهینه‌سازی فرآیندها و درنتیجه منجربه صرفه جویی و کم شدن هزینه‌ها می‌شوند. استانداردهای ایزو موجب افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می شوند درنتیجه جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان افزایش پیدا می‌کند و منجربه فروش و ارائه بیشتر محصولات و خدمات می‌گردند. استانداردهای ایزو اثرات مخرب و منفی برمحیط زیست و منابع طبیعی راحذف می‌کنند و یاکاهش می‌دهند و ازمنابع طبیعی آب، خاک و هوا برای نسل‌های آینده محافظت میکنند. استانداردهای ایزو حس خوبی درافراد جامعه بوجود می‌آورند و باعث جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان می‌شوند و احساس امنیت و آرامش رادرمحیط جامعه حاکم می‌کنند. استانداردهای ایزو بعلت اینکه درسطح جهانی مطرح هستند اقتصاد و چرخه تولید یک کشور رارونق می‌بخشند و اعتبار و قدرت کشور و میزان بودجه و ثروت یک کشوررا باصادرات محصولات و خدمات با کیفیت و واردات ارز افزایش می‌دهند.

  شرایط دریافت گواهینامه ISO چگونه است؟

  شرایط دریافت گواهینامه ایزو چگونه هست؟

  مدارک و شرایط لازم جهت اخذ و دریافت اندازه گواهینامه‌های ایزوISO توسط شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO تهران

  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن انواع گواهینامه‌های ایزو عمومی و گواهینامه‌های ایزو تخصصی توسط شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو درتهران شامل دومورد می‌شوند. فراهم سازی مدارک برای اخذ گواهینامه ایزو یکی درخواست و‌ تکمیل فرم ثبت‌ نام ایزوApplication form می‌باشد. مدرک مورد نیاز دیگر جهت اخذ و دریافت گواهینامه ایزوISO تهیه نمونه مستندات گواهینامه‌های ایزو می‌باشد. مشتریان و‌متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو که درتهران و درتمام شهرهای ایران درهرنوع کسب و کار تولیدی، پیمانکاری، صنایع، خدمات، درمان و آموزش و غیره مشغول هستند می‌توانند بامرکز مشاوره امکان ثبت ارتباط برقرار نمایند و هردو مدرک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه ایزورابصورت رایگان همراه بامشاوره رایگان دریافت نمایند. مشخصات فرم ثبت نام ایزو شامل یکسری اطلاعات حقوقی ازمدیر‌عامل و سازمان متقاضی می‌باشد. مستندات گواهینامه ایزو نیز دردو قسمت مستندات عمومی و مستندات تخصصی توسط کارشناسان و مشاوران متخصص مرکز امکان ثبت درطی چندین سال تجربه و سابقه تهیه شده است. تمامی سازمانها و شرکتها، مجموعه‌ها و ارگانها می‌توانند باداشتن یک دفتر مرکزی و یامجموعه‌ای متشکل ازیک یاچند نفر پرسنل و کارگر درحال انجام یک یا چند فرآیند انواع گواهینامه‌های ایزو رادرخواست کنند. مدارک و شرایط اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازشرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو تهران اصلا پیچیده و سخت نیست.

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • تمدید گواهینامه ایزو

  تمدید گواهینامه ایزو

  تمدید گواهینامه ایزو

  تمدید گواهینامه ایزو بصورت سالیانه انجام می شود اما در مرحله اول نیاز به صدور گواهینامه ایزو میباشد. مراجع مختلف میتوانند هم صدور گواهینامه ایزوو هم تمدید ایزو را انجام دهند. مراجع صدور گواهینامهISO به نامCB شناخته شده هستند ، اینCB ها از مراجع بالاتری بنامAB اعتباردهی گرفته و کار صدور گواهینامه انجام می دهند. همچنینAB های بین المللی زیر نظر مرجع بالاتری بنامIAF می باشند. تمامCB های معتبر باید از طرفAB ها تاییدیه دریافت کنند تا بتوانند گواهینامه ایزو معتبر بین المللی صادر کنند. البته در بازار کار امروزه مراجع دیگر جهت صدور گواهینامه ایزو مشغول فعالیت می باشند این مراجع تاییدیه سازمان بین المللی را نداشته و بطور مستقل اقدام به صدور گواهینامه ایزو میکنند زیرا هم تاییدیهAB ها را ندارند و هزینه آن ارزان تر از مراجع تحت اعتبارIAF خواهد بود و زمان کمتری جهت صدور نیاز دارند. مراجع معتبر بین المللی زمان یک الی دوماهه و هزینه بالاتری اعلام می کنند متقاضیان باید اطلاع داشته باشند که مراجع تحت اعتبارIAF با مراجع بدون تاییدیهIAF یکی نبوده متفاوت می باشد.

   

  مراحل تمدید گواهینامهISO

  تمدید گواهینامهISO با نام لاتینSurveillance سالی یکبار به مدت دوسال برای متقاضیان انجام می شود مراجع صادر کننده اگر تحت اعتبار مرجع بین المللیIAF باشند باید از دوماه قبل به متقاضیان ابلاغ کنند تا مشتریان فرصت بررسی و تصمیم در مورد تمدید ایزو را داشته باشند اما اگر از مراجع غیرIAF دریافت کرده اند از دو هفته قبل با ارسال نامه ایی کتبی به مشتریان ابلاغ کرده که تاییدیه تمدید کردن یا منصرف شدن را اعلام کنند. اگر تمایل به تمدید ممیزی مراقبتی داشته باشند هزینه ارسالی را پرداخت کرده و به مراجع صادر کننده گواهینامهISO اطلاع رسانی میکنند. وقتی واریز تمدید ایزو انجام شد متقاضی گواهینامه ایزو می تواند رجستری گواهینامه خود را مشاهده کند این رجستری به مدت یکسال قابل رهگیری خواهد بود. تمدید گواهینامه ایزو دوساله بوده و بعد از این زمان شرکت متقاضی باید مراحل صدور مجدد گواهینامه را انجام دهد زیرا گواهینامه بعد از این زمان دیگر اعتبار نخواهد داشت. متقاضیان تمدید گواهینامه ایزو باید بدانند که تمدید ممیزی مراقبتی گواهینامه ایزوبه جهت شرکت در مناقصات امری مهم بوده با تمدید ایزو می توانند در مناقصات شرکت کرده و درصد برنده شدن در مناقصات را بوسیله تمدید ایزو بالا ببرند. همچنین برای اعلام به کارفرمایان که گواهینامه ایزو دریافت شده معتبر می باشد رجیستری تمدید نیاز شرکت متقاضی می باشد. اگر شرکت متقاضی رجیستری گواهینامه ایزو را انجام ندهند این بدین معناست که گواهینامه ایزو باطل شده و گواهینامه ایزو معتبر نمی باشد پس امر تمدید ممیزی بسیار مهم می باشد. تمدیدISO به مدت دوسال سالی یکبار به متقاضی اعلام می گردد که مشتری موظف است پاسخ نهایی در خصوص پرداختی تمدید ایزو را اعلام کند اگر تمایل داشته باشد هزینه واریز کرده و تمدید انجام می شود اگر تمدید ایزو را نیاز نداشته باشد نیاز نیست هزینه را واریز کند تمدید ایزو باطل خواهد شد البنه برگه گواهینامه ایزو را از مشتری نخواهند گرفت ولی امر تمدید و رجیستری متقاضی دیگر قابل رهگیری نخواهد بود این روال تمدید بعد از دوسال مجدد به صدور گواهینامه ایزوخواهد رسید. بعضی ازCB ها گواهینامه ایزو را که صادر کردند همزمان هزینه تمدید ایزو را حساب کرده و از متقاضی گواهینامهISO دریافت می کنند. و وقتی گواهینامه ایزو تحویل مشتری گردید صدور گواهینامه ایزو بهمراه تمدید ممیزی مراقبتی بصورت یکجا برای مشتری انجام می شود ، برای سال بعد تمدید گواهینامه ایزو از طرف مراجع صادر کننده ایزو انجام شده و به متقاضی جهت تمدید ایزو ابلاغ میشود اما هزینه ای از مشتری دریافت نخواهد شد. تمدید گواهینامه ایزو بصورت دوسال مداوم ابلاغ می شود هزینه های تمدید گواهینامه ایزو برای مراجع مختلف متفاوت می باشد ، هزینه تمدید مراجعIAF بالاتر بوده بدلیل اینکه هزینه های مراجعIAF با ارز کشورهای دیگر حساب میشود پس هزینه بالاتر حساب خواهد شد اما مراجع خصوصی بدلیل اینکه با ارز ایران مشغول فعالیت هستند و در داخل کشور صدور و تمدید ایزو را انجام می دهند پایین تر حساب خواهد شد مشتریان درخواست کننده گواهینامه ایزو دقت کنند که مراجع صادر کننده ازIAF باشد یا مراجع خصوصی که در ایران فعالیت می کنند. برای راهنمایی بیشتر با مرکز امکان ثبت تماس گرفته و از مشاوران مرکز اطلاعات کامل را دریافت نمایید.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  آیا گواهینامه‌های ایزوISO فقط برای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ صادر می‌شه؟

  آیا مجموعه‌های کوچک هم می‌تونن گواهینامه ایزوISO بگیرن؟

  مجموعه ما قصد حضور در مناقصات را داره چه گواهینامه‌ای را باید بگیره؟

  ما قصد صادرات محصولاتمون را داریم از چه مراجعی باید گواهینامه ایزوبگیریم؟

  مجموعه ما قصد فعالیت در بازارهای داخلی را داره و برای گرفتن گواهی ایزو نمیتونیم هزینه زیادی کنیم لطفا راهنمایی بفرمایید.

  هزینه گرفتن گواهی ایزو چقدر؟

  گرفتن گواهینامه‌های ایزو چقدر زمان می‌بره؟

  شرایط گرفتن گواهینامه ایزو

  تمامی مجموعه‌های کوچک و بزرگ و تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها با هر حجم و اندازه‌ای با هر نوع فعالیتی می‌توانند گواهینامه‌های ایزورا بگیرند. شرایط اخذ گواهینامه ایزو اصلا سخت و پیچیده نیست.

   

  گواهینامه ایزوISO برای حضور در مناقصات

  اخذ گواهینامه ایزو برای حضور در مناقصات بستگی به نوع کار و پیمانی دارد که یک سازمان با شرکت و مجموعه مناقصه گذار می‌بندد. ولی اکثر متقاضیان برای شرکت در مناقصات گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و گواهینامهHSE و گواهینامهIMS را دریافت می‌کنند. برای حضور موفق در مناقصات گاهی اوقات کارفرمایان فقط یک نوع گواهی را تقاضا می‌کنند و گاهی اوقات داشتن چند گواهینامه ایزو مدنظرشان است. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بیانگر سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی را عنوان می‌کند و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را مطرح می‌کند. اخذ همزمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ موجب ایجاد سیستم مدیریت یکپارچهIMS می‌شود.گواهینامهHSE هم بعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست اازاماتی را یک مجموعه در رعایت اصول ایمنی در محیط کار و حفظ و صیانت از محیط زیست باید انجام دهد را برآورده می‌سازد.

  گواهینامه ایزوISO برای صادرات

  گاهی اوقات اهداف و چشم‌اندازهایی که مجموعه‌ها و سازمانها دنبال می‌کنند فراتر از اهداف داخلی است. صادرات کالا و محصولات یکی از همان اهداف برون مرزی است که برای تحقق پیدا کردن آن کسب استانداردهای جهانی بسیار لازم و ضروریست. استانداردهای ایزو یکی از مهم‌ترین استانداردهای جهانی می‌باشند که طراحی و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های آن قدرت نفوذ یک سازمان را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. گواهینامه‌های ایزو برای صادرات مرتبط با اهداف و زمینه فعالیت‌های یک مجموعه صادر می‌شوند.

  سرتیفیکیت ایزوCertification Body برای صادرات

  مراجع صدور گواهینامه ایزو را سرتیفیکیت یاCertification Body ایزو می‌نامند. برای دریافت گواهینامه ایزوجهت انجام صادرات و اهداف بین المللی باید حتما از طرف مراجع بین‌ المللی ، صدور گواهینامه ایزو را انجام دهید. مراجع صدور ایزو که بصورت رسمی و معتبر فعالیت می‌کنند زیر نظر یک نهاد رسمی تحت عنوانAccerdiation Body باید تأییدیه بگیرند. به مراکز اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو در اصطلاحAB می‌نامند.در رأس امور تمامی این مراجع و مراکز یک نهاد رسمی و قانونی بزرگی به نامInternational Accreditation Forum انجمن اعتبار دهندگان بین المللی از طرف سازمان ایزوISO تأسیس شده که وظیفه تأیید و اعتبار سنجی نهادها و نمایندگان عضو سازمان ایزو را بر عهده دارد. سازمان و انجمن اعتبار دهندگان بین المللی راIAF می‌گویند‌.

  هزینه اخذ گواهینامه‌های ایزوISO

  هزینه دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو بسته به وجود چند عامل برآورد می‌گردد. نوع مرجع صدور گواهینامه ایزواولین عاملی است که بر میزان هزینه صدور گواهینامه ایزو اثر می‌گذارد. گرفتن گواهینامه و مدرک ایزو از مراجع بین‌ المللی صدور گواهینامه ایزو به علت ملزم بودن سازمان و مجموعه به طراحی و اجرای مستندات و انجام ممیزی هزینه بیشتری نسبت به مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو می‌برد. عوامل دیگری همچون وسعت سازمان و تعداد پرسنل در مجموعه و میزان مسئولیت پذیری و همکاری پرسنل و مدیریت بر اجرای صحیح درست کارها و جلوگیری از دوباره کاری‌ها بر میزان هزینه صدور گواهینامه‌های ایزو اثر می‌گذارد.‌

  زمان اخذ گواهینامه‌های ایزوISO

  عوامل زیادی هستند که بر روی مدت زمان اخذ گواهینامه‌های ایزو اثر می‌گذارند. اولین مورد این است که دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو به انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو بستگی دارد. طراحی و مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو در گرفتن گواهینامه ایزو از مراجع بین‌ المللی گواهینامه ایزو بسته به تعداد گواهینامه‌های ایزو و میزان تخصص کارشناس پیاده سازی مدت زمان اخذ را متفاوت می‌کند. اخذ گواهینامه ایزو از مراجع خصوصی در مدت زمان بسیار کوتاهی ( حداقل یک روزه ) انجام می‌شود. مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو سازمان متقاضی را ملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو نمی‌کنند.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  روش گرفتن گواهینامه ایزو ارزان چگونه است؟ برای شرکت در مناقصه چجوری گواهینامه ایزو بگیرم؟ اخذ ارزان گواهی ایزو چگونه است؟ مراجع صدور گرفتن گواهی ارزان ایزو چطوری است؟

   

  راه و روش دریافت گواهینامه ایزو ارزان

  گرفتن گواهی ایزو یکی از مهمترین و پرطرفدارترین گواهینامه های جهانی است. ولی مهمترین سوالی که در ذهن تمام متقاضیان به هنگام درخواست گواهینامه ایزو ایجاد می شود میزان هزینه اخذ این استاندارد بین المللی می باشد. راه و روش دریافت گواهینامه ایزو ارزان بستگی به نوع مرجع صدور گواهینامه ایزوCertification Body دارد.

   

  انواع مراجع صدور گواهینامه ایزو

  سازمان ایزو با نام جهانیInternational Organisation for Standardiztion وظیفه تهیه و تدوین کلیه استانداردهای مرتبط با انواع کسب و کارها در جهان را دارد. سازمان ایزو وظیفه صدور گواهینامه‌های ایزو را برعهده یک مرکز بسیار معتبر و رسمی به نامInternational Accreditation Forum انجمن اعتبار دهندگان بین المللی محول نموده است. روش کار انجمنIAF بدین صورت است که به نهادهایی که به عنوان نماینده هر کشوری عضو رسمی سازمان ایزو هستند اعتبار می بخشد و به نهادهای معتبر اجازه نظارت و تأیید به مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو را می‌دهد.‌ به مراجع صدور گواهینامه ایزوCertification Body می‌گویند. در اصطلاحISO به صورت اختصاری به انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF و به نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزوAB و به مراجع صدور گواهینامه ایزوCB می‌گویند‌.

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو صورت فعالیت می‌کنند:

  CB هایی که تحت اعتبار یکAB عضو انجمنIAF فعالیت می‌کنند به صورت کاملا رسمی با اعتبار بین المللی مطابق با استانداردهای جهانی گواهینامه‌های ایزو را صادر می‌کنند.

  CB هایی که تحت اعتبارAB غیر عضویتIAF فعالیت می‌کنند و یا کلا به صورت کامل خصوصی بدون اعتبارAB فعالیت دارند، گواهینامه‌های ایزو را به صورت خصوصی و غیر رسمی و بدون اعتبار بین المللی صادر می‌کنند.

  مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF

  اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌ها مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری جهت حضور در مناقصات به خاطر نداشتن زمان کافی و بودجه کافی ازCB های غیرIAF گواهینامه ایزو دریافت می‌کنند. مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو سازمان متقاضی را ملزم به گذراندن مراحل طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای نمی‌کنند و بدون هیچ سخت گیری در مدت زمان کوتاهی با هزینه بسیار کمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهند.‌ البته اخذ ارزان گواهی نامه ایزوبرای موارد دیگری هم کاربرد دارد مانند:

  سازمان های تازه تاسیس و جوانی که برای اولین بار می‌خواهند گواهینامه ایزو بگیرند

  فعالیت در بازارهای داخلی و انجام تبلیغات گسترده

  بازاریابی بهتر برای محصولات و خدمات و جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان

  طراحی و اجرای سیستم های مدیریتی به صورت اختیاری

   

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  روش گرفتن گواهینامه ایزو ارزان بدین صورت است:

  ارتباط برقرار کردن با مراکز مشاوره ایزو و درخواست فرم ثبت نام گواهینامه ایزو

  بررسی و مشاوره زمینه فعالیت های سازمان انتخاب نوع گواهینامه ایزو توسط مدیریت مجموعه متقاضی

  ارسال فرم درخواست گواهینامه ایزو از طریق ایمیل واتساپ تلگرام یا تحویل حضوری فرم درخواست به مجموعه متقاضی

  انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ارزان ازمیان مراجع خصوصی که مرکز مشاوره معرفی می کند.

  تهیه نمونه مستندات ایزو ( ارسالCD مستندات یا جزوات چاپ شده از مستندات به صورت رایگان از طرف مرکز امکان ثبت برای مجموعه متقاضی )

  ممیزی داخلی

  ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO ارزان

  مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌ ایزو ارزان

  یکی از پرکاربردترین و پرطرفدارترین گواهینامه های ایزو ، گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به معنای سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ به خاطر سیستم مدیریتی قوی و مدونی که در سطح فرآیندهای یک مجموعه طراحی و و برنامه ریزی می‌کند، باعث می‌شود تا سازمان‌ها و مجموعه‌ها در هر نوع کسب و کاری تمام شاخص‌ها و اهداف خود را به درستی بشناسند و فرآیندها به صورت هدفمندی سطح کیفیت محصولات و خدماتشان را افزایش دهند و و سود زیادی را کسب نمایند. البته گرفتن گواهینامه ارزان ایزو ۹۰۰۱به طراحی و پیاده سازی واقعی الزامات و دستورالعمل‌های سیستم مدیریت کیفیت از طرف مرجع صدور گواهینامه ایزو نمی‌پردازد و برای کسب مزایا و فواید ایزو ۹۰۰۱ به طور مستمر و همیشگی گرفتن گواهینامه ایزو از مراجع بین المللی و رسمی صدور گواهینامه ایزو بسیار موثرتر و به طور صد در صد نتیجه بخش خواهد بود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

   

  چگونه گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  امروزه قویترین ابزار رقابتی بین تمام سازمان‌ها و مشاغل و کسب و کارها گرفتن گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزوISO می‌باشد. قوانین و دستورالعمل‌هایی که از طرف سازمان ایزو تدوین شده‌اند برای همسو سازی و یکدست کردن قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده در هر کشور می باشد. یکی کردن قوانین و دستورالعمل‌ها برای هر نوع فعالیت و حرفه ای باعث می شود که در سطح جهان رقابت میان تولیدکنندگان و کارفرمایان عادلانه باشد و همچنین نیاز مصرف کنندگان در تمام جهان به صورت عادلانه برآورده شود. امروزه گرفتن گواهینامه های ایزو بسیار رونق گرفته است به همین خاطر کسب و کار شرکت‌ها و مراکز صدور گواهینامه ایزو بسیار رونق پیدا کرده است ولی یک سوال مهم که شاید در ذهن تمامی متقاضیان و کاربران به هنگام اخذ گواهینامه ایزو ایجاد شود این است که آیا تمام مراکز و مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر و قانونی هستند؟

   

  مراکز و مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر و قانونی کدامند؟

  در پروژه اخذ گواهینامه‌های ایزو به صورت زنجیر وار یکسری سازمانها و نهادها کارشان به یکدیگر وابسته و مربوط است. وظیفه اصلی سازمان استاندارد جهانی ایزو تدوین قوانین و الزامات برای تمام مشاغل و کسب و کارها می‌باشد و نمایندگانی که در این مجمع گرد هم جمع شده اند به بررسی و تحقیق و تهیه و تنظیم انواع استانداردهای ایزو می پردازند. پس برای گرفتن گواهینامه ایزو باید به سراغ مراکز دیگری رفت که از طرف سازمان ایزو تأییدیه گرفتهباشند. یک نهاد رسمی و معتبر به نام انجمن اعتباردهندگان بین المللیInternational Accreditation Forumبا نام اختصاریIAFرا تاسیس نمود و وظیفه اعتبار دهی به نمایندگان کشورهایی را که عضو سازمان جهانی ایزو هستند را داد. هر کشوری که عضو سازمان ایزو باشد یک نهاد اعتبار دهنده ای را به عنوان نماینده سازمان ایزو که در کشورش فعالیت می کند را مشخص می کند که این نهاد اعتبار دهندهAccerdiation Body‌ که اصطلاحا با نامAB شناخته شده است به مراجع صدور گواهینامه ایزوCertification Body ها که اصطلاحاCB نامیده می شوند اعتبار می‌دهد. بنابراین با توجه به این اعتباردهی زنجیروار اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو مشخص می شود و با ورود به سایتCB و و ریجستری آن در لیستAB و ریجستریAB در سایتIAF می‌توان اعتبار و اصالت مرجع صدور گواهینامه ایزو را سنجید و اگر مرجع صدور گواهینامه ایزوCB معرفی شده به متقاضی گواهینامه ایزو عضویتIAF را نداشته باشد یک مرجع سدور غیر رسمی و خصوصی می‌باشد.

  نکته:IAF انجمن اعتباردهندگان بین المللیInternational Accreditation Forum تنها نهاد رسمی و قانونی و معتبر تعیین شده از سوی سازمان استاندارد جهانی می باشد و فقط با یک سایت در فضای مجازی فعالیت می کند و به هیچ عنوان انجمن و نهادی به نامASCB که جدیداً از طرف یک سری مراکز مشاوره ایزو به متقاضیان اعلام می‌شود اعتبار بین المللی و قانونی ندارد و به صورت یک سایت فیک و تقلبی گواهینامه های جعلی را برای متقاضیان ایزو صادر می کند.

   

  مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه‌های ایزو

  گواهینامه‌ها و استانداردهای زیادی هستند که هم در حوزه ملی و هم در حوزه بین المللی از طرف مدیران و مسئولان انواع شغل‌ها و حرفه‌ها تقاضا می‌شوند. از جمله مهم ترین گواهینامه های ملی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) ، گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( ایمنی اداره کار ) ، گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی ( مجوز اداره کار ) هستند که برای دریافت این گواهینامه ها نیازمند فراهم سازی مدارک فیزیکی و مدارک الکترونیکی بسیار زیادی می‌باشید. ولی برای اخذ گواهینامه‌های ایزو که از دسته گواهینامه‌های بین المللی محسوب می‌شوند نیازی به فراهم سازی مدارک خواص و پیچیده ای نمی باشد و حتی نیازی به بارگذاری مدارک و ارائه آن‌ها در سایت‌های مربوط به اخذ گواهینامه ایزو نیست. اولین مدرک مورد نیاز تکمیل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو می باشد. مشخصاتی که در این فرم از سازمان متقاضی خواسته شده است مربوط به مشخصات مدیر عامل و مشخصات حقوقی شرکت می باشد.همچنین در قسمت دیگر نام گواهینامه ایزو و نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو به همراه هزینه‌های اخذ قید شده است و دومین مدرک مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه ایزو تهیه نمونه مستندات می باشد که باید توسط افراد متخصص و خبره و آشنا به استانداردهای ایزو تدوین گردد. متقاضیان و مشتریان محترم انواع گواهینامه های ایزو می توانند نمونه مستندات انواع گواهینامه های ایزو را به صورت رایگان از مرکز امکان ثبت دریافت نمایند.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   
   

  Read more
 • چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  راه و روش گرفتن استاندارد‌های سازمان ایزوISO

  راه و روش گرفتن استانداردهای سازمان ایزو بر خلاف تصور سازمان‌ها و شرکت‌ها بسیار ساده می‌باشد. برخی از افراد تصور می‌کنند چون این گواهینامه یک مدرک بین المللیست باید از هفت خان رستم عبور کنند تا بتوانند این گواهی را دریافت نمایند. سازمان استاندارد جهانی ایزوبه خاطر اینکه تمامی مشاغل و حرفه‌ها در سطح دنیا بتوانند فعالیتها و فرآیندهایشان را با استانداردهای روز دنیا وفق دهند برای گرفتن این گواهینامه مدارک و شرایط سختی را لحاظ نکرده است. زیرا هدف سازمان ایزو حفظ سلامت و امنیت افراد جامعه و مصرف کنندگان می‌باشد و همین که با انتشار جهانی یک سری قوانین و دستورالعمل‌های یکسان در تمام مشاغلی که یک نوع حرفه دارند و محصولات و خدماتی شبیه هم را ارائه می‌دهند رقابتی عادلانه را ایجاد کرده است. برای گرفتن گواهینامه ایزو فقط کافی است که یک درخواست ساده به مراکز مشاوره ایزویی بدهید که با مراجع صدور گواهینامه ایزودر ارتباط هستند. راه و روش گرفتن مدارک ایزو اصلا سخت و پیچیده نمی‌باشد.‌

   

  مراکز مشاوره ایزوISO

  امروزه خدا را شکر تقاضای سازمانها، کارخانه داران و حتی کارگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک برای گرفتن گواهینامه‌هایISO و گواهینامهHSE و گواهینامهIMS بسیار رونق گرفته است. همین موضوع باعث شده افراد زیادی، کسب و کار و فعالیت در حوزه ایزو و صدور گواهینامه‌های ایزو را به راه اندازند. ولی آیا تمام مراکز مشاوره فعال در حوزه ایزو کارشان معتبر و قانونی است؟ صدور گواهینامه‌های فیک و تقلبی به جای گواهینامه‌های معتبر و اصلی از اعتماد و اطمینان متقاضیان و مشتریان کاسته است و باعث شده است در این حوزه از کسب و کار تر و خشک باهم بسوزند. البته مدیران و مسئولان انواع کسب و کارها می‌توانند با کمی به خرج دادن تدبر و آگاهی و تحقیق از اعتبار و اصالت مراکز مشاوره ایزو اطمینان حاصل کنند. مرکز ما توانسته است با ارائه رزومه کاری درخشان و صدور چندین صد گواهینامه بین المللی و رسمی و تهیه نمونه مستندات کاملا دقیق و منطبق با قوانین و دستورالعمل‌های جهانی از طرف مرکز ملی استاندارد ایران تأییدیه و مجوز بگیرد و عضو رسمی کمیته تدوین ملی استاندارد ایران شود و بعنوان یک مرجع صدور گواهینامه ایزو هم فعالیت کند.

   

  گواهینامه ایزوISO با قیمت مناسب

  به صورت طبیعی و ذاتا هر فردی به هنگام خرید بدنبال جنس و محصول و خدمتی با کیفیت و قیمت مناسب می‌گردد. پس سازمانها و شرکت‌های فعال در هر کسب و کاری برای موفقیت و بهره‌وری و سود آوری بیشتر باید بتوانند به این نیاز پاسخگو باشند. تحقق این موضوع به این راحتی میسر نمی‌شود مگر با طراحی و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ایزو در سطح مجموعه‌شان. البته جالب است که سازمانهای تولید کننده اجناس و محصولات هم نیز خودشان برای گرفتن انواع گواهینامه‌های ایزو به دنبال مراکزی هستند که با قیمتی مناسب گواهینامه‌‌ای معتبر و رسمی را بگیرند. برای گرفتن گواهینامه ایزوISO باید از طرف مراجع صدور بین‌ المللی گواهینامه ایزو تحت عنوان CB اقدام نمود که تحت اعتبار AB های تحت نظر نهاد بین المللی IAF باشند. ولی خب بخاطر اینکه مراجع بین المللی هر سازمانی را ملزم به تهیه نمونه مستندات و طراحی و اجرای مستندات ایزو می‌کند و بعد از انجام ممیزی و کارشناسی رأی به صدور گواهینامه ایزو می‌دهد قیمت اخذ گواهینامه ایزوبالاتر می‌رود ولی اگر از طرف مراکز مشاوره ایزو معتبر اقدام نمایید هزینه واقعی و مناسب از شما دریافت می‌شود و بعلت انجام صحیح و درست مراحل از دوباره کاریها و انجام هزینه‌های بیهوده جلوگیری می‌شود. گاهی اوقات اعتبار و برند گواهینامه ایزو برای متقاضی مهم نیست و فقط دوست دارد یک مدرک و‌ گواهی ارزان قیمت را بگیرد. توصیه ما به این دسته از متقاضیان انتخاب مراجع خصوصی برای صدور گواهینامه ایزو می‌باشد. مراجع صدوری که به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کنند چون تابع قوانین طراحی و اجرای مستندات و انجام ممیزی و کارشناسی نیستند گواهینامه‌های ایزو را بسیار ارزان صادر می‌کنند. بنابراین مراجعی که صدور گواهینامه ایزو را انجام می‌دهند به دو دسته مراجع خصوصی و مراجع بین‌ المللی صدور گواهینامه ایزو تقسیم می‌شوند. در اصطلاح ایزو کاران به مراجعی که صدور گواهینامه ایزورا بصورت خصوصی انجام می‌دهند مراجع غیر انجمن اعتباردهندگان بین المللی یا غیرIAF می‌گویند و به مراجعی که صدور گواهینامه ایزو را بصورت رسمی و بین‌المللی انحام می‌دهند مراجع عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی یاIAF دار می‌گویند.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید


  Read more
 • سایت اصلی ایزو ISO

   سایت اصلی ایزو ISO

  سایت اصلی ایزوISO

  متقاضیان گواهینامه ایزو برای تحقیق و پرس و جو بدنبال سایت اصلی ایزو می باشند. برای دریافت گواهینامه ایزوISO متقاضیان بدنبال سایت اصلی صادر کننده گواهینامه ایزوISO می باشند.

  مجموعه های تقلبی بسیاری برای تبلیغات خود از لفظ های مختلف و پر رنگ و لعاب برای طراحی سایتهای خود تبلیغات می کنند. شرکتهای تبلیغ کننده برای اینکه در صفحه اول گوگل همچنان بالای صفحه باشند به گوگل پول پرداخت می کنند. در اصلاح این امر را ادوردز می گویند.

  شرکتهای متقلب که در یک روز یک سایت می زنند و خود را صادر کننده گواهینامه ایزو می دانند به گوگل هزینه می دهند که در صفحه اول نمایش داده شوند و با فعالیتهای مخفی اقدام به اغفال متقاضیان گواهینامه ایزو می کنند.

  آدرس سایت اصلی جهانیISO به آدرسWWW.ISO.ORG می باشد. این آدرس نهاد بین المللیIAF را جهت ثبت و صدور گواهینامهISO معرفی می کند.

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی به نامIAF بوده که نامWWW.IAF.NU می باشد.

  در سایتIAF اکثر شرکتها عضو هستند و عضویت خود را همچنان حفظ می کنند. تمام کشورها کعمولا یک نماینده دارند که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بعنوان نماینده سازمان ملی استاندارد درIAF مشاهده می شود. کشورذهای دیگر هم نماینده قانونی و رسمی درIAF دارند . مانندDAKKS برای آلمان ،SAS برای سوئیس ،UKAS برای انگلستان ، و موارد دیگر ، در سایت مرجعIAF نام هر کشور را می توانید مشاهده کنید.  

  IAF برای شناسایی نماینده هر کشور و با نام سایت نهاد رسمی معرفی شده که هر کشور می تواند وارد شود. برای گرفتن آدرسAB از هر شخصی جویا نشوید بلکه از لینک سایتIAF که سایت اصلی است استفاده نمایید.

  AB ها صادر کننده گواهینامه ایزو نمی باشند و برای ثبت و صدور گواهینامه ایزو به افراد ذی صلاح واگذار می کنند.

  به شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزوCB گفته که در هرAB چندینCB فعالیت می کند.CB دارای مجوز در هرAB وجود داشته و در دسترس همگان می باشد.

  سایت مشخصی برای ایزو وجود نداشته و در گوگل با القاب زیر به جستجو می پردازند.

  نمایندگی ایزو معتبرISO

  نمایندگی معتبر ایزوISO

  نمایندگی معتبر ایزوISO

  نمایندگی ثبت نام ایزوISO

  نمایندگی معتبر و اصلی ایزوISO

  نمایندگی اصلی ایزوISO

  نمایندگی اصلی ایزوISO

  نمایندگی دولتی ایزوISO

  نمایندگی بین المللی ایزوISO

  نمایندگی ایزو بین المللیISO

  نمایندگی دریافت ایزوISO

  نمایندگی اخذ ایزوISO

  نمایندگی صدور ایزوISO

  نمایندگی جهت دریافت ایزوISO

  نمایندگی آموزش ایزوISO

  نمایندگی بین المللی صدور ایزوISO

  نمایندگی استعلام ایزوISO

  نمایندگی رجیستر ایزوISO

  نمایندگی ایزو در ایران

  نمایندگی ایزو در تهران

  نمایندگیISO در ایران

  نمایندگیISO در تهران

  برای دریافت گواهی نامه ایزو سایت ایزو کافی نمی باشد چون امکان داردوارد سایتهای متقلب و افراد سودجو شوید. اگر بدنبال دریافت گواهینامه ایزوهستید به دنبال سازمانی باشید که ابتدا اطلاعات حقوقی و فنی را در اختیار شما قرار دهد همنچنین اصالت گواهینامه را ارائه کند و وقتی خودتان این اطلاعات را کسب نمودید تصمیم آگاهانه گرفته و اقدام می کنید.

  سازمان امکان ثبت با سابقه طولانی با ارائه خدمات رایگان و آموزش ایزو برای درخواست کنندگان ایزو جهت راهنمایی متقاضیان گواهینامه ایزو و خدمات پیاده سازی ایزو آماده همکاری میباشد.

  سازمان امکان ثبت با اطلاعات کامل از صدور گواهینامه ایزو و مراجع صادر کننده ایزو در خدمت همه متقاضیان برای راهنمایی ایزو از صفر تا صد می باشد

   

  سایت اصلی ایزو ISO صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  Read more
 • طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

   IMS

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  تمایل شرکتها برای پیاده سازی واقعی برای سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001 که این سه استاندارد با هم سیستم مدیریت یکپارچهIMS نام گذاری شده است. متقاضیانی که بدنبال مشاوره حرفه ایی و کارآمد هستند که سیستمها را برایشان مشاوره داده و بتوانند طراحی و مستند سازی و پیاده سازی کنند. جدا ازینکه گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 دنبال استقرار واقعی این استانداردها می باشند از گوگل دنبال مشاوره می گردنند. بدلیل اینکه اکثر شرکتها نمی دانند نقشه راه جهت استقرار واقعی سیستم چیست ما یک طرح جامع و خلاصه برایتان گردآوری کرده ایم تا گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار نشوید.

  مرکز امکان ثبت برای اطلاع رسانی بصورت رایگان قصد دارد این طرحها را ارائه نماید.

  برای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت استانداردISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی استانداردISO14001:2015 و سیستم مخدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی استانداردISO45001:2018 به شرح زیر می باشد:

  گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

  یک نماینده از هر ذینفع ( حتی المقدور ) ( بند 4.1 )

  گام 2 : مشاوره ی درک نیازها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی، مشتری، کارکنان، هئیت مدیره ، تامین کننده و...

  ( بند 4.2 )

  گام 3 : مشاوره تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 4.3 )

  گام 4 : مشاوره مدیریت فرآیندهای کیفیت زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی ، ورودی و خروجی، توالی و تعادل ، روش های مدیریت های پایش ، اندازه گیری ، منابع مورد نیاز مسئولیت ها و اختیارات ، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها ( بند 4.4 )

  گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.1 )

  گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( بند 5.2 )

  گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 5.3 )

  گام 8 : مشاوره رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.1 )

  گام 9: مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها ( بند 6.2 )

  گام 10 : مشاوره طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 6.3 )

  گام 11: مشاوره ی تخصیص منایع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منایع پایش اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.1 )

  گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.2 )

  گام 13 مشاوره ی آگاهی سازی سازمان ( بند 7.3 )

  گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.4 )

  گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 7.5 )

  گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.1 )

  گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات ( بند 8.2 )

  گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات ( بند 8.3 )

  گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 8.4 )

  گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات ( بند 8.5 )

  گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات ( بند 8.6 )

  گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نامنطبق ( بند 8.7 )

  گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوزه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

  گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

  گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

  گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

  گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.1 )

  گام 29 : مشاوره ممیزی داخلی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.2 )

  گام 30 : مشاوره ی بازنگر مدیریت سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 9.3 )

  گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.2 )

  گام 32 : مشاوره بهبود مستمر سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( بند 10.3 )

  گام 33 : مشاوره چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

  گام 36 : مشاوره ی انتخابCB ،AB و اطلاعات مربوطه

  مدت زمان اجرای پروژه شش الی دوازده ماه می باشد.

  متقاضیان و شرکتهای بدنبال استقرار سیستم ایزو واقعی با عناوین زیر در گوگل اهداف خود را دنبال می کنند:

  آموزش پیاده سازی ایزو 9001

  مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت

  شرکت مشاوره مدیریت کیفیت

  مشاوره استقرار استاندارد ایزو

  لیست خدمات مشاوره و پیاده سازی ایزو

  مراحل پیاده سازی ایزو

  سازمان مشاوره ایزو

  سازمان مشاور ایزو

  پیاده سازی به همراه مشاوره ایزو

  نام شرکتهای مشاور ایزو

  گواهینامه ایزو روند پیاده سازی مشاور ایزو

  استاندارد و مشاورهISO9001

  نام شرکتهای مشاوره ایزو

  نام شرکتهای مشاور ایزو

  استقرار سیستم مدیریت کیفیت چقدر هزینه در بر دارد؟

  برای اخذISO چه مشاور مناسبی انتخاب کنیم؟

  مبلغ مشاوره ایزو

  دلیل استقرار ایزو

  مرکز امکان ثبت جهت استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با کارشناسان حرفه ایی و بین المللی با مناسب ترین هزینه برای خدمت رسانی به متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو آماده همکاری می باشد. مرکز امکان ثبت خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو از مراجع معتبر به متقاضیان اخذ ایزو ارائه می دهد. برای استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریتیخود با مرکز امکان ثبت در ارتباط باشید.

   طرح پیاده سازی سیست مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

   گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  گواهی ایزو –از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  گواهی ایزو ، گواهینامهISO ، گواهی نامه ایزو ، گواهینامهISO ، مدرک ایزو ، نشان و آرم ایزو ، گواهیISO رادر تهران ازکجا بگیرم؟ شرکتها و مراکز صدور گواهینامه ایزوچه نام دارند؟

  شرکتهای خدماتی، شرکت‌های تبلیغاتی و کامپیوتری، شرکت‌های پیمانکاری، صنایع خودروسازی، هتل‌ها و رستوران‌ها، خدمات و صنایع کشاورزی، مراکز درمانی و آموزشی ازجمله مشاغل و کسب و کارهای دیگری هستندکه در تهران فعالیت می‌کنند و مدیران و مسئولان آگاه آنها برای همسو شدن و افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتشان انواع استانداردهای ایزو رادرخواست می‌کنند.

   

  شرکتهای ثبت و صدور گواهی نامه ایزو در تهران

  سازمانها و شرکتهای فعال می‌توانند ازتمام مراکز و مراجع مشاوره و ثبت و صدور ایزو ، انواع گواهینامه‌های ایزو رادرخواست کنند. شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو دردوحالتIAF و غیرIAF انواع گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند. تعداد مراکز فعال درحوزه ایزو تعدادشان بسیار زیاد است و اکثریت آنها درشهرهای بزرگ همچون تهران کار می‌کنند.

  مرکز مشاوره امکان ثبت یکی ازشرکتهای مشاوره و فعال درحوزه صدور انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشد. تمامی سازمانها و مشاغل فعال دراستان تهران یا حتی استان‌ها و شهرهای دیگر ایران نیز می‌توانند ازخدمات و انواع مشاوره‌های رایگان شرکت امکان ثبت اسنفاده نمایند.

  شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF

  IAF چیست؟

  International Accreditation Forum نام تنها نهاد رسمی و بزرگ دردنیا می‌باشدکه بصورت اختصاری بانامIAF معرفی شده است. اسمIAF پشت سر نام هرمرجع و مرکز و شرکت صادر کننده گواهی نامه ایزو بیاید نشان دهنده اعتبار و اصالت کار سازمان مربوطه می‌باشد. تشخیص اعتبار و اصالت یک مرجع زیر نظرIAF کار بسیار سخت و پیچیده‌ای نیست و باداشتن کمی آگاهی و دانش تشخیص به آسانی انجام می‌شود

   

  AB وCB چه مراکزی هستند؟

  هرکشور دارای حداقل یک نماینده رسمی و معتبر بعنوان مرکز قانون گذار عضو انجمنIAF دارد. انجمنIAF بصورت مرتب و سالیانه برروی کار این نمایندگان و مراکزکهAccerdiation Body نام دارند، نظارت و بازرسی می‌کند. اما باز هم کار اصلی ثبت و صدور گواهی نامهISO برعهده این مراکزکه اصطلاحاAB نامیده می‌شوند نیست و کار عملی ثبت و صدور ایزوISO رایکسری مراکز و شرکت‌ها بانامCertification Body که دراصطلاحCB نامیده می‌شوند انجام می‌دهند.

   

  اعتبار و اصالت مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو راچگونه تشخیص دهیم؟

  انجمنIAF یک سایت رسمی بنشانی WWW.IAF.NU دارد. لیست کامل تمامی مراکز اعتبار دهنده یاهمان نمایندگان کشورهای عضو یعنیAB درسایت وجود دارد. متقاضیان و کاربران می‌توانند توسط لینک فوق وارد سایت شوند و درقسمت جستجو نامAB مرکز اعتبار دهنده راسرچ نمایید.

  مثلا یک مرکز مشاوره یک نمونه گواهی نامه ایزو برای شما میفرستدکه ادعا میکند توسط شرکتDAKKS آلمان صادر شده و گواهینامه مدنظر شما راهم تخت اعتبار همین مرجع بااعتبارIAF صادر می‌کند. بنابراین وقتی وارد سایتIAF شدید درقسمت جستجو نامAB کشور آلمان راسرچ‌ کنید. بعد وارد سایتAB یاهمانDAKKS کشور آلمان که شدید درقسمت جستجو نامCB مورد نظر راسرچ کنید و کد رهگیری برروی گواهینامه‌ راپیدا نمایید.

  هنگامی که مدیران و مسئولان آگاه سازمان‌ها و شرکت‌ها ریجستری و استعلام اصالت و اعتبار گواهینامه ایزو رابدرستی انجام دهند مسلما مراکز مشاوره ایزو فیک و نامعتبر باسیستم‌‌های ایزو جعلی نمی‌توانند سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند. البته درزیرکی و هوش مسئولان و صاحبان کسب و کار تهرانی هیچ شکی نیست و قطعا باتدبیر و درایت اهدافشان رادنبال می‌کنند.ASCB یک نهاد جعلی و نامعتبر است.

  مراجع و شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو بااعتبارIAF کدامند؟

  CB های تحت اعتبارAB باعضویتIAF رامراجع، شرکتهای صادر کننده گواهی ایزو بااعتبارIAF می‌گویند.

   

  مراجع و شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF کدامند؟

  CB های تحت اعتبارAB بدون عضویتIAF رامراجع، شرکت‌های صادر کننده گواهی ایزو بدون اعتبارIAF می‌گویند.

  سازمانها و شرکت‌های فعال برای گرفتن گواهینامه ایزو باید چه مدارکی را آماده کنند؟

  کلیه مشاغل فعال نیز همانند سایر سازمان‌ها و شرکت‌های فعال درهرنوع کسب و کاری نیازی به فرآهم سازی مدارک سخت و پیچیده‌ای ندارند. سازمانها و شرکتهای متقاضی تهرانی درهمان ابتدا باید یک فرم ثبت نام ایزو یاApplication form راتکمیل کنندتا کلیه اطلاعات و خواسته‌هایشان ثبت شود. مدرک دوم تهیه نمونه مستندات ایزو می‌باشد.

   

  فرم ثبت نام گواهینامه ایزوApplication form چیست؟

  فرم درخواستایزوISOیک قرار داد ساده است که بصورت فارسی و انگلیسی نگارش شده است.مشخصات فرم شامل یکسری مشخصات حقوقی ازشرکت و مجموعه متقاضی ایزو و زمینه فعالیت مجموعه و شامل مشخصات حقیقی مدیر عامل مانند اسم و فامیل و شماره موبایل و کد ملی و تعداد پرسنل فعال درحال انجام دادن فرآیندها می‌باشد.

  قبل ازتکیل فرم درخواست گواهینامه ایزو مشاوران و کارشناسان مجرب مرکز مشاوره امکان ثبت باسازمان و شرکت متقاضی گواهی ایزو صحبت می‌کنند و باانجام مشاوره رایگان هم اهداف سازمان و هم نوع زمینه فعالیت سازمان و نوع گواهی نامه ایزو مشخص می‌کنند. چراکه نام مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو و اسم گواهی نامهISO و مبلغ قرارداد نیز داخل فرم ثبت نام قید می‌شوند.

   

  نمونه مستندات گواهینامهISO راچگونه تهیه کنیم؟

  ابتدا مشخص می‌کنیم که نمونه مستندات گواهی نامه ایزو چه هستند؟ سازمان بین المللی استانداردISO برای هرنوع شغل و حرفه‌ای یکسری قوانین و دستورالعمل‌هایی رادرقالب یک استاندارد تهیه و تدوین کرده است. هرسازمان و شرکتی وقتی تقاضای گواهی نامه ایزو می‌کند ملزم می‌شودتا کلیه قوانین و الزامات تدوین شده رادرسطح مجموعه‌اش طراحی و اجرا نمایدبه قوانین و الزامات تدوین شده مستندات ایزو می‌گویند‌.

  سازمانها و شرکتهای خواهان ایزو باید طبق استانداردهای تدوین شده باتوجه به حجم سازمان و نوع فعالیت سازمان و نوع محصول و خدماتی که ارائه می‌کند و باتوجه بنوع فرآیندها استانداردهای ایزو راطراحی کند و طبق آنها عمل کند. تهیه مستندات ایزو بدست افراد خبره و متخصص و تحصیلکرده باید انجام شود. مشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت فایلWORD کلیه قوانین و الزامات مهم و پرکاربرد راتهیه کرده و بصورت رایگان دراختیارهم مشتریان تهرانی و هم دیگر مشتریان سراسر ایران قرار داده است.

   

  کار ثبت و صدور گواهی ایزو با مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF در تهران چگونه انجام می‌شود؟

  روش صدور گواهی نامه ایزو در تهران همانند روش ثبت و صدور گواهینامه نامه درتمام شهرهای ایران یکی است. سازمانها و شرکت‌های متقاضی گواهی ایزو بعداز انجام مشاوره و صحبت بامشاوران و کارشناسان مراکز مشاوره ایزو فرم ثبت نام ایزو راتکمیل می‌کنند و استارت کار اخذ پروژه زده می‌شود. اهداف سازمان‌ها بیانگر نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو می‌شوند.

   

  اهداف و کاربردهای دریافت انواع گواهینامه ایزو چیست؟

  اهداف و برنامه‌های هرسازمان و شرکتی در تهران می‌تواند شامل انجام صادرات و اهداف برون مرزی تابااهداف درون مرزی مانند حضور درمناقصات و انجام کارهای بازاریابی وسیع‌تر و تبلیغات گسترده‌تر و مؤثرتر و همچنین برندسازی باشد.

  افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات و انجام صادرات باانتخاب مراجع صدور گواهی نامه ایزو تحت اعتبارIAF انجام می‌شود. مرحله بعد انتخاب نوع گواهینامه ایزو می‌باشد. استانداردها و گواهینامه‌های ایزو درسطح وسیعی تهیه و تدوین شده‌اند و وسعت بسیار زیادی ازمشاغل راتحت پوشش گرفته است.

   

  انتخاب انواع گواهینامه‌های ایزو

  کاربران و متقاضیان محترم تهرانی یادشان باشد جهت اخذ و دریافت انواع گواهی نامه‌های ایزوISO دستشان باز است و بطور همزمان می‌توانند چند گواهی ایزو راباهم انتخاب و طراحی و اجرا نمایند. اما بیشترین متقاضیان اخذ مدارک ایزوISO انتخاب گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ بوده است.

  استاندارد ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت اولین و پرکاربردترین نوع استاندارد تدوین شده توسط نمایندگان سازمان ایزو بوده است. متن استانداردISO 9001 موجب افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات و کاهش هزینه‌های تولید باحذف فرآیندهای تکراری و مشخص نمودن فرآیندهای اصلی می‌شود. ایزو ۹۰۰۱پیش نیاز تمام گواهینامه‌های ایزو می‌باشد.

  استاندارد‌های ایزوISO حول دو محور استانداردهای سیستم‌های مدیریتی و استانداردهای محصولات و خدمات تهیه و تدوین شده‌اند. استانداردهای سیستم‌های مدیریتی هم بصورت عمومی و هم بصورت تخصصی اعمال می‌شوند‌. گواهی ایزو ۹۰۰۱ بعنوان گواهی نامه عمومی بیشترین کاربرد و متقاضی رادارد.

  گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دو گواهینامه مهم و پرکاربرد دیگر بعداز گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ هستند. اخذ و دریافت هر سه گواهی ایزو بطور همزمان یعنی اخذ و دریافت سیستم مدیریت یکپارچه و سیستم مدیریت مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی منجربه ایجلد سیستم مدیریت یکپارچه می‌شود. سیستم مدیریت یکپارچهIntegrated Manegment systems دراصطلاحIMS‌ نام دارد.

  گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و‌ گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نیز وقتی بطور همزمان گرفته شدند سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست تحت عنوانHealth safety and Environmental Manegment systems دراصطلاح گواهینامهHSE-MS ایجاد می‌شود. متن کامل استانداردHSE باعث شده عضو استانداردهای تدوین شده ازطرف سازمان ایزو شود. اما گواهی نامه یک اصطلاح این و عضو استانداردهای تدوین شده توسط سازمان بین المللی استاندارد نیست.

  استاندارد‌های تخصصی زیادی نیز هستندکه بطور همزمان یابدنبال گرفتن گواهینامه‌های عمومی درخواست می‌شوند. گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت – نفت و گاز و پتروشیمی ازجمله نمونه استانداردهای تخصصی ایزو هستند.

  سازمانها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو در تهران بعداز انتخاب نوع گواهی ایزو باتهیه نمونه مستندات استاندارد ایزو انتخاب شده باتوجه به انتخاب مرجع صدورIAF و غیرIAF مسیرشان دو شاخه می‌شود. اگر سازمانی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF راانتخاب کرده باشد بعداز تهیه نمونه مستندات نیازی به پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو ندارد و براحتی ازطرف مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو برایش صادر می‌شود.

  چنانچه سازمان متقاضی مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو بااعتبارIAF راانتخاب کرده باشد بعداز تهیه نمونه مستندات بابدبه طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو بپردازد و باانجام دو مرحله ممیزی داخلی و خارجی گواهینامه ایزو با تأیید ممیز مرجع صدور برایشان صادر می‌گردد.

  Read more
 • گواهی ایزو برای فست فود

   

  گواهی ایزو برای فست فود

  اقدامات لازم و ضروری در زمینه ایجاد بهداشت و سلامت در موادغذایی برای سازمان‌ها و موسساتی مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و فست فودی ها مطابق شدن با استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی می‌باشد. استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید به گونه ای طراحی و مستندسازی شوند تا سراسر زنجیره پردازش مواد غذایی را در بر بگیرند. استانداردهای مربوط به سیستم های ایمنی و کیفیت مواد غذایی مواردی همچون شیوه‌های جابجایی مواد غذایی، اقدامات بهداشتی کارکنان و امکانات بهداشت کنترل آفتها و مسمومیت‌های غذایی و پیشگیری از خطرات فیزیکی و شیمیایی را در بر می‌گیرند. مشاغل مربوط به زنجیره تامین مواد غذایی شامل سازمان‌ها و مراکزی همچون هتل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها از جمله فست فود‌های زنجیره ای آشپزخانه‌های طبخ غذا و فروشگاه‌های مواد غذایی و غذاهای دریایی و فروشگاههای غذای ارگانیک و غذای منجمد و همچنین تامین کنندگانی که مواد تشکیل دهنده غذا را تولید می کنند، می‌شود. متقاضیان اخذ انواع استانداردهای ایزو مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی در مواد غذایی می‌‌توانند بارعایت استانداردهای لازم تعهد خود را نسبت به تولید و ارائه غذای ایمن نشان دهند و با کسب اعتماد مصرف کننده جایگاه ویژه ای را در سطح جامعه و در میان رقبا به دست آورند.

  ISO چیست؟

  جهت اطلاع رسانی، خدمت برخی از متقاضیان محترم و مدیران و مسئولان محترم سازمان‌ها و مشاغل مربوط به زنجیره تامین مواد غذایی که شاید اطلاعات کافی در مورد ایزو و استاندارد‌های مربوطه نداشته باشند، لازم است در موردISO اطلاعاتی ارائه گردد. سازمانISO مخفف عبارتInternational Organisation for Standardiztion می‌باشد. وظیفه سازمان ایزو تهیه و تدوین انواع استانداردهای مربوط به تمامی مشاغل و حرفه‌ها در جهان می‌باشد. در واقع سازمان ایزو کلیه استانداردهای متفرق در دنیا را بصورت یکدست و همسو تهیه و تنظیم می‌نماید و برای حفظ و صیانت از سلامت نیروی انسانی و همچنین جهت حمایت از حقوق افراد جامعه کلیه استانداردهای ایزو را در قالب گواهینامه‌های عمومی و تخصصی تدوین و منتشر نموده است.

   

  انواع گواهینامه‌های ایزو مربوط به حوزه صنایع غذایی‌ ( فست‌ فود‌ها )

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت مهم‌ترین و پرکاربردترین نوع گواهینامه ایزو از دسته گواهینامه‌های عمومی در حوزه مدیریتی می‌باشد. قوانین و دستورالعمل‌های این استاندارد به گونه‌ای تنظیم شده است که باعث شفاف سازی و مشخص نمودن فرآیندهای اجرایی در سازمان می‌شود و با جلوگیری از انجام کارهای تکراری و بهبود مستمر و بهره‌وری بیشتر باعث می‌شود انتظارات مشتری بهتر برآورده شود و در نتیجه جلب اعتماد و رضایت مشتریان افزایش پیدا می‌کند. مشاغل مربوط به حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی از جمله فست فود‌ها می‌توانند ایزو ۹۰۰۱ را بعنوان اولین گواهی و استاندارد مجموعه خود برای ارتقا سطح کیفیت محصولات و خدماتشان دریافت نمایند.

  گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان از دیگر گواهینامه‌های عمومی و پرکاربرد می‌باشند که سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه مواد غذایی از جمله رستوران‌ها و فست فودی ‌ها می‌توانند با توجه به اهداف و متناسب با نیازشان این نوع گواهینامه‌ها را اخذ نمایند.

  گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی از جمله مهم‌ترین گواهینامه‌های تخصصی در حوزه مدیریتی منتشر شده از سوی سازمان استاندارد جهانی مختص مشاغل مربوط به حوزه مواد غذایی می‌باشد. گواهینامهISO 22000 با نام بین‌المللیFood Safety Manegment systems برای تضمین سیستماتیک ایمنی مواد غذایی در هر حلقه از زنجیره تأمین مواد غذایی طراحی شده است. نسخه جدید و ویرایش شده ایزو ۲۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۸ میلادی تهیه و تدوین و منتشر گردید. استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی برای تمام سازمان‌ها با هر اندازه و هر حرفه ‌ای از زنجیره تأمین مواد غذایی قابل اجرا و پیاده سازی می‌باشد. مراکز ارائه دهنده مواد غذایی از جمله رستوران‌ها و فست فودها می‌توانند برای تضمین ایمنی مواد غذایی و جلب رضایت مشتریان ایزو ۲۲۰۰۰ را همراه با ایزو ۹۰۰۱ دریافت نمایند.

  گواهینامهHACCP تحت عنوان استاندارد اصول تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی یکی دیگر از استانداردهای مربوط به صنایع غذایی می‌باشد که بعنوان پایه و مبنای ایزو ۲۲۰۰۰ قرار گرفته است. گواهینامهGMP هم تخت عنوان عملکرد خوب تولید نیز از جمله عناصر ادغام شده در استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ به همراه استانداردHACCP می‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی یک سیستم جامع و کامل می‌باشد.

  مرکز امکان ثبت مقالات و مطالب متعدد دیگری را در مورد نحوه گرفتن انواع گواهینامه ایزو برای مشاغل مختلف و متعددمنتشر نموده است

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه IMS

  IMS CER

  گواهینامهIMS

  سه گواهینامه سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اییISO45001 که با نام گواهینامهIMS نام گذاری شده اشت . اگر شرکتها و سازمانها این سه استاندارد را با هم دریافت کنند بدین معنا تلقی می شود که سازمان اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه دارد.

  IMS در زبان لاتین مخفف بوده و قابلیت صدور ندارد. مراجع صادر کننده مانندCB ها اقدام به صادر کردنIMS می کنند این مراجع تحت اعتبارIAF نمی باشند.

  بیشترین عامل درخواست کنندگان برای گواهینامهIMS بدلیل مشتریان و کارفرمایان و مناقصه گذاران می باشد. شرکتها وقتی از لفظIMS استفاده می کنند یعنی سه گواهینامهISO9001 وISO14001 وISO45001 را درخواست دارند. سه گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 بدلیل وجه اشتراک با هم دیگر می توانند ادغام شوند برای کاهش زمان و کاهش هزینه برای امور طراحی و پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریتی می توان از این سه استاندارد نام برد.

  برای وجه اشتراک این سه استاندارد می توان به مطالب زیر اشاره کرد.

  مستند سازی

  ممیزی داخلی

  اقدامات اصلاحی

  آموزشی

  تعریف اهداف کیفی ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

  بازنگری مدیریت

  مدیریت ریسکها و فرصت ها

  تغییرات

  متقاضیان دریافت گواهینامهIMS بدلیل اینکه اطلاعات چندانی ندارند در درون فضای مجازی به دنبال کلمات زیر می گردند.

  چگونگی اخذ گواهینامهIMS

  گرفتن گواهینامهIMS

  نحوه دریافت گواهینامهIMS

  روش اخذ گواهینامهIMS

  IMS چه گواهی نامه ایی هست؟

  مدرکIMS چیست؟

  شرایط دریافت گواهینامهIMS

  چگونگی دریافت گواهیIMS

  گرفتن مدرکIMS

  برای اخذ گواهینامهIMS چه مدارکی نیاز هست؟

  تفاوت دریافت گواهینامهIMS

  مدرک لازم برای اخذ گواهی نامهIMS

  شرکت های ثبت و صدور گواهینامهIMS

  لیستCB های صادر کننده گواهینامهIMS

  مراکز ثبت و صدور گواهینامهIMS

  سایت اخذ گواهینامهIMS

  سایت دریافت گواهینامهIMS

  سایت ثبت نام گواهینامهIMS

  سایت ثبت و صدور گواهی نامهIMS

  اصلاحات دیگر که مرتبط با ثبت و صدور گواهینامهIMS هست. برای دریافت گواهی نامهIMS می توانید با مرکز امکان ثبت تماس بگیرید و خدمات رایگان استفاده نمایید. برای صدور گواهینامهIMS مراجع با تنوع زیاد ایجاد شده که خود را معتبر می دانند و سایر همکاران خود را تخریب می کنند و آنها را نامعتبر می دانند. متقاضیان گواهینامهIMS با تحقیقات و بررسی های لازم انجام داده تا به دام افراد سودجو گرفتار نشومد که گواهی نامهIMS نامعتبر و فاقد اعتبار تحویلشان داده شود.

  برای شرکت کردن در مناقصه گواهینامهIMS بسیار اهمیت داشته و می تواند کاربرد داشته باشد. شرکتهای پیمانکاری بدنبال گواهی نامه یا مدرکIMS هستند. با اخذ سه گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 محقق شده و گواهینامهIMS صادر می گردد. در گواهینامهIMS پکیج کامل به شرح زیر می باشد.

  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

  سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایزو 45001

  سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  مرکز امکان ثبت بزرگترین مرجع جهت کلیه اطلاعات و شرایط هزینه های دریافتIMS آمادگی همکاری با متقاضیان را دارد برای گواهی نامهIMS با کمترین هزینه و سریعترین زمان اقدام نمایید.

   گواهینامه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • گواهینامه IMS چیست؟

   WHAT IS IMS CERTIFICATION

  گواهینامه IMS چیست؟

  گواهینامه IMS تجمیع و یکپارچه شده سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 میباشد. هنگامی که سازمانی سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را در سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید می گویند که در سازمانش یک سیستم مدیریت یکپارچه راه اندازی کرده است که مراجع غیر IAF آن را در قالب یک گواهینامه ارائه می دهند و حتی به صورت رایگان هنگامی که یک شرکت سه گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 را از یکی از مراجع غیر IAF دریافت کند، گواهی IMS را به رایگان جهت تبلیغاتشان صادر می کنند. در حالیکه IMS اصلا گواهی نامه نیست. همان طور که بیان شد IMS تلفیقی از سه ایزو ، ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 هست که در ذیل اختصارا هر کدام را تفسیر می کنیم.

  گواهی ایزو 9001 ISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت به عنوان مادر تمامی استانداردها الزامات کلیه استانداردهای ایزو را در خود را دارد و الزامات کیفی هر سازمانی اعم از خدمات و محصولات با هر گونه فعالیت را فراهم می کند و پیاده سازی ایزو 9001 در یک سازمان ایجاد نظم سازمانی می کند. گواهی ایزو 9001 عمومی ترین نوع استاندارد ایزو هست و کلیه شرکتها می توانند جهت بهره وری بیشتر به عنوان اصولی ترین و مثمر ثمر ترین نوع استاندارد ایزو ، ایزو 9001 را برای سازمان خود دریافت کنند.

  گواهی ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر از انواع عمومی گواهی ایزو هست که الزامات زیست محیطی تمامی شرکتها را برآورده می کند و الزامات لازمه جهت اینکه چکار کنند تا درحین فعالیت ، فعالیتهای آنها به محیط زیست و منابع طبیعی و سه عنصر اصلی یعنی آب و هوا و خاک صدمه وارد نکند و منابع طبیعی برای نسل آینده حفظ گردد. ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی اصولا درکنار ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی و پیاده سازی می شود و به نوعی مکمل یکدیگر هستند.

  گواهی نامه ایزو 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای که الزامات ایمنی را بیان می کند و اینکه چه قواعدی بر سازمان حکمفرما باشد کهایمنی کارکنان تامین و تضمین گردد و به طبع آن کارکنان امنیت خاطر داشته باشند از اینکه در محیطی ایمن کار می کنند و همین امر باعث ایجاد انگیزه در آنها می گردد که در حین انجام وظیفه امنیت جانی داشته باشند. ISO 45001 در کنار ISO 14001 معنا پیدا میکند و همدیکر را کامل می کنند.

  گواهی نامه های ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 در اغلب موارد بنابر آگاهی سازمان متقاضی و یا توصیه های مراجع صادر کننده ایزو در کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی و دریافت می گردند که اصطلاحا گفته می شود سیستم مدیریت یکپارچه را تشکیل داده اند و یک سیستم مدیریت یکپارچه در سازمانش حکم فرما هست. بایستی به این امر دقت کرد که IMS یک گواهی نامه نیست و نباید با گواهی نامه اشتباه شود.

   

  IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family