ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سایت ایزو

سایت ایزو منظور سایت سازمان جهانی استاندارد میباشدکه همان سایت سازمان ایزو هست، البته سازمان استاندارد ایزو در سایت خودفعالیتهای زیادی راانجام میدهد ولی فعالیتهای مربوط بمسائل صدور گواهینامه ایزو و مجوزهای مرتبط اصلا بهیچ عنوان ازطریق سایت رسمی استاندارد ایزو انجام نمیشود و پروسه صدور گواهی ایزو بطور کلی متفاوت بوده و مستقیما توسط سازمان جهانی ایزو صادر نمیگردد ولی بسیاری ازکاربران و متقاضیان ایزو اشتباهن منباب اخذ گواهینامه ایزو عبارت سایت ایزو رادر گوگل جستجو میکنندکه کاملا اشتباه میباشد و اخذ گواهی استاندارد ایزو بطور کلی ساختار و پروسه کاملا مجزا داردما دراین مقاله سعی میکنیم مراحل اخذ استاندارد ایزو راتاحدودی توضیح دهیم و مراجع صدور ایزو رانیز معرفی کنیم تاابهامات مربوطه درزمینه اخذ گواهی ایزو حداقل ازبین برود.

 

 

سایت ایزو

سایت ایزو و اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

سایت ایزو راهنگامیکه درگوگل جستجو کنید، تعداد بسیار زیادی گزینه و سایت برایتان نمایش داده میشود اماهمانطورکه گفته شد سازمان جهانی استاندارد ایزو فقط یک وبسایت رسمی داردکه فقط جهت اطلاع رسانی ازانواع استاندارد ایزو و اطلاعات کلی استاندارد ایزو میباشد و هیچ نقشی دراخذ استاندارد ایزو ندارد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام داردبانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند،CB  هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند،AB  بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده که درهرکشور یک AB جداگانه تعریف شده و هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF هستندبانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM  بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن اعتبار دهندگان بین الملل یاهمان IAF درهرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، جهت اطلاع ازاینکه مراحل اخذ ایزو چگونه میباشدو چگونه باید اقدام کرد همانطورکه گفته شد، اخذ ایزوارتباط مستقیم داردبا مرجع صادر کننده ایزو و حتی موسسه مشاوره ایزو که ازطریق آن اقدام اخذ استاندارد ایزو میکنید نیز دارد، البته مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظری که برای گواهی ISO مدنظرتان درنظر گرفته اید واز چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی میباشدواین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. اگربخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم.

دراولین مرحله منباب اخذ ایزو تماس، باموسسات مشاوره ایزو و مشورت با کارشناسان مربوط درزمینه ایزو هست وبا بازگو کردن دلیل اخذ ایزو ،زمان و میزان هزینه درنظر گرفته شده برای کارشناسان، انها بهترین مرجع و بهترین راه راجهت اخذ ایزو بشما پیشنهاد میکنند، پروسه و زمان و هزینه دریافت مدرک ایزو ازمراجع عضو انجمنIAFو مراجع غیر IAF متفاوت است، اگر منباب شرکت دربعضی ازمناقصه هاکه خود کارفرما تعیین کرده باشد و یافعالیتهای بین المللی قصد اخذ مدرک ایزو راداشته باشید.
کارشناسان اخذ مدرک ایزو ISO ازمراجع عضو انجمن IAF راپیشنهاد میکنند، اگر قصد دریافت مدرک گواهینامه ایزو مراجع عضو IAF راداشته باشید همانطورکه گفته شد پروسه باهزینه بیشتر و زمانی حداقل یکماهه راپیشرو خواهید داشت، برای اخذ مدرک مراجع تحت نظر انجمن IAF بدلیل شرایط کشور ایران باعدم توجه و فشارهای کارشناسان مراجع صادر کننده ایزو برشرکت متقاضی ایزو درایران بخاطر شرایط سیاسی کشور پروسه پیچیده ای ندارید، کافیست باتماس با مراکز و موسسات مشاور ایزو و اقدام اولیه فرم های ارسال شده توسط موسسه راتکمیل کنید و بقیه مراحل را بعهده موسسه بگذارید، انها مابقی پروسه که زمانی حداقل یک ماهه نیاز دارد مکاتبات AB هادرخارج ازکشور، شامل ارائه مستندات شرکت به مرجع صادر کننده پرکردن فرم های مرجع و غیره میباشد توسط کارشناسان مربوط صورت میگیرد، هزینه بسیار بالاتراز مراجع غیر IAF نیز متحمل میشوید تقریبا 2برابر هزینه دریافت مراجع غیر IAF باید پرداخت کنید واما دریافت گواهینامه منباب تبلغات قطعا نیازبه مدرک بین المللی ومدرک صادرشده مراجع عضو IAF ندارد، و باپروسه مشابه مراحل ذکرشده میتوان مدرک گواهینامه ایزو رااز مراجع غیر IAF نیزدریافت کردفقط بااین تفاوت،که مدت زمان اخذ مدرک نهایتا 2تا 3روز و هزینه تقریبا نصف مدارک اخذ شده ازمراجع عضو IAF میتوان انرا دریافت کرد.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی اماده ارائه مشاوره در زمینه دریافت گواهی نامه ایزو و مجوزهای بین المللی و همچنین گواهی نامه های اموزشی و اداره کار است، که تماما مشاوره بصورت رایگان انجام میشود

 

نظرات (1)

این نظر توسط مدیر کوچک شده

سایت ایزو چه کارآیی دارد و آیا تمام سوالاتم را درباره ایزو پاسخ می دهد؟

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family