ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان

چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان سوال غالب شرکتهاست و سازمانها و شرکتهای بسیاری در صدد دریافت گواهی ایزو هستند. تعدادی ازآنها درپی پیاده سازی کامل استانداردهای ایزو میباشند تابتواننداز اعتبار گواهی ایزو ارزان استفاده لازم راببرند. تعدادی ازشرکتها و پیمانکاران نیزبه دنبال اطلاعاتی درمورد چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان هستند زیرابرای یک مقطع موقت بدان احتیاج دارندویا بدلایل مختلف میباید دراسرع وقت گواهینامه ایزو رودر اختیار داشته باشند. بسیاری هم نمیتوانند اقدام نمایندبه اجرای کامل دستورالعملهای گواهی ایزو . بنابراین یک نوع ازاین گواهینامه ایزو بااجرای کامل استاندارد هاوجود داردکه زیر نظر انجمن جهانی IAF میباشد و نوع دیگری نیزهست ونیازبه پیاده سازی تمام مصوباتش نیست و البته بایدبدانیداین نوع دارای اعتبار کمتری هستند و دربرخی مراودههای تجاری قابل قبول نیست. یکی ازاین موارد، بحث صادرات میباشد. لازم بذکرست CB های زیر نظر IAF نیزهرگز گواهینامه های ارزان و دارای اعتبار پایینتر صادر نمیکنندچرا تابع قوانین انجمن IAF میباشند وبرای صدور گواهینامه ایزو درخواست اجرای کامل استاندارد هارا دارند. حالااینCB هابه طور ازهم مجزا میشوند؟

 

 

چگونگی اخذ ایزو ارزان

چگونگی و شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری

 

 

انجمن IAF درهر کشور عضو سازمان جهانی ایزو ، نمایندگانی رااز طرف سازمان برقرار میکند بانام ACRIDATE BODY ( AB ) تابه مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو درآن کشور رامعرفی کنند.این مراجع همان CB هایا ( CERTIFIBODY ) هستندکه درخصوص درخواست متقاضیان، اقدام صدور گواهینامه ایزو میکنند. ازاین CBنمیتوان گواهینامه ایزو ارزان درخواست کرد.البته مراکز مشاوره باافراد متخصص خودمیتوانند شمارا دراین زمینه راهنمایی کنند و یادرصورت تمایل متقاضی ، تمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ارزان رابرایشان انجام دهند.

چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان و قبل شروع هرکاری، میبایست نوع گواهی ایزو مربوطه فعالیت خودرا مشخص کنید. بدین جهت لازمست تااطلاعاتی درمورد انواع گواهینامه های ایزو داشته باشید. اغلب ایزو تخصصی مربوطه صنایع مختلف، نیازمند ایزوهایی همچون ایزو9001 ( سیستم مدیریت کیفیت )، ایزو 14001 ( سیستم مدیریت محیط زیست ) و ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) میباشنداین گواهیها پیش نیاز بسیاری ایزو هامیباشند و کاربرد فراوانی دارند. دربرخی فعالیتها داشتن گواهینامه های ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 کافیست. بنابراین حتااگر شمابرای شرکت خودبرای مثال نیازبه گرفتن ایزو 22000 ( سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ) داشته باشید، ضروریست تاقبل ازآن اقدام کنیدبه اخذ ایزو 9001 . انواع گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 رانیز همانند ایزو 9001 ، میبایست دردست داشته باشید. اکنون باعلم بدین مطلب ، کدامیک ازانواع واقسام گواهینامه ایزو بجهت مجموعه شما مناسبست و انتخاب مرجعی بتواند گواهی ایزو باپایینترین مبلغ رابرای شما صادر کند، اقدام مینماییدبه اخذ ایزو ازآن مرکز. درنظر داشته باشیدکه صرفا بخاطر ارزان بودن ایزو، دردام متقلبان نیافتید. چرکه ممکنه در پایان کار یک گواهینامه ایزوی جعلی دردست داشته باشیدکه درهیچ کجا بکار شما نخواهد آمد.

 

 

اخذ ایزو

مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو معتبر و قابل استعلام

 
 
چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان و گواهی ایزو دارای اعتبار IAF متفاوتند و یکی ازتفاوتهای گواهینامه های ایزو ارزان بادیگر ایزو های IAF ، دراجرای استانداردها میباشد. درحالت عادی بعداز درخواست متقاضی، فرایند طراحی و تدوین مصوبات گواهی ایزو اجرایی شده و بمرحله اجرا درمیآید و طی آن نظام و ساختار مجموعه متقاضی بررسی شده وبعد ارزیابیهای فراوان درخصوص چگونگی استقرار استاندارد مشخص شده، اقدام بجهت برپایییش مینمایند. یکی ازملزومات اجرای استانداردها ، تعلیم و تدریس کارکنان و مدیران دررابطه سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت میباشد. درزمینه سیستم مدیریت زیست محیطی نیزاقداماتی صورت میگیردکه ازجمله آنها، بررسی محیط پیرامون مجموعه و پیامدهای زیستی دربرابر خطرات زیست محیطی و آلودگیهای برخاسته ازفعالیت مجموعه میباشددر حوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت نیزنظارتهای فراوان جهت امنیت مجموعه و سلامت کارمندان و مدیران و کارکنان صورت میگیرد و بدنبالش برپایی نظامی باحداقل خطرات و حوادث غیر مترقبه. بطور کل همانطورکه مشخصست هدف اجرای استاندارد ها، ایجاد محیط شغلی امن و سالم، بدوراز عوارض زیست محیطی میباشدتمامی اجرائیات و پیاده سازی قوانین ایزو، درحوزه گواهینامه ایزو ارزان انجام نمیشوند واین یکی ازدلایل ارزان بودن ایندست گواهی هاست. درآخر بعداز زمان کوتاهی گواهینامه ایزو برایتان صادر میشود.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family