ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط اخذ ایزو ارزان و بطور کلی گواهینامه ایزو ارزان دغدغه بسیاری ازمتقاضیان گواهینامه ایزو درایران میباشد. درزمانهای قبل بدلیل اینکه گواهینامه ایزو کمتر شناخته شده بود وخیلی اطلاعاتی ازانواع گواهی ایزو دراختیار متقاضیان نبود موسسات و کارشناسان انگشت شماری بودندکه درحوزه گواهینامه ایزو فعالیت کنندو بهمین دلیل زمان زیادی صرف اخذ استاندارد ایزو و مستند سازی ایزو و مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو میشد مدت زمان زیادی طول میکشیدتا گواهینامه ایزو صادر گرددو سازمان گواهینامه ISO رادریافت کند. امروزه مستندات تمامی گواهینامه ایزو مورد نیاز تمامی شرکتها بصورت آماده و رایگان درسایت بسیاری ازمراکز و موسسات مشاوره استاندارد ایزو مانند مرکز امکان ثبت دراختیار عموم قرار گرفته است.

 

 

ISO 3

شرایط اخذ ایزو ارزان با تماس با موسسات استاندارد ایزو معتبر میتوان اطلاعات کاملی رادریافت کرد

 

 

گواهی نامه ایزو ارزان زمانی برسر زبانها افتادگه شرکتهایی که مناقصه برگزار میکنند جهت شرکت درمناقصات ازشرکت کنندگان درخواست گواهی ایزو کردندو شرکتهای مشاوره همچون شرکت مشاوره البته موسسات معتبر مشاور ایزو مستندات انواع گواهینامه ایزو رابااستفاده ازتجربیاتش تهیه کرد واین مستندات راکه شامل مستندات پیاده سازی انواع سیستمهای مدیریتی هست انتشار مستندات ایزو بصورت رایگان باعث شده شرکتهای متقاضی ضمن پرداخت نکردن مبلغی بابت مستندات زمانی نیزصرف مستندسازی نکنند وبه گواهینامه ISO فوری نیز درکنار ارزان دست پیدا کنندکه دغدغه بسیاری شرکتهای متقاضی میباشد، گواهی ایزو ISO ارزان امروزه بسیار متقاضی دارد واغلب شرکتهای متقاضی بدنبال گواهینامه ایزو ارزان و فوری هستندو باهمین قصدبا مراجع صادرکننده ایزو ویا مشاوره ایزو تماس میگیرند و چگونگی دریافت گواهینامه ایزو ارزان راپرسجو میکنند تااطلاعات کافی بدست اورند و ارزانترین گواهینامه رابرای شرکت و مجموعه خود اخذ کنند.

 

 

ISO 4

شرایط اخذ ایزو فوری به مرجع صدور اساندارد ایزو بستگی دارد

 

 

شرایط اخذ گواهی ایزو ارزان اعتبار گواهینامه رانیز باید تضمین کند و اخذ استاندارد ایزو بدون اعتبار ولی ارزان هیچ ارزشی ندارد، شناخت استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میتواند مارا درتشخیص اعتبار ایزو کمک کند، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize با نام مخفف سازمان ISO صادر میگردد و وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین یسری قوانین و پروتکل هایی منباب یکپارچه کردن استانداردهای مربوط به تولیید کنندگان و مصرف کنندگان، درهمه دنیاست و بواسطه قوانین ایزو بتوان خدمات بهتری ارائه کرد وشرکتها وسازمانها در مسیر رضایت مشتری گام بردارند .گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنند که به انها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF که مخفف کلمهINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است، ثبت و صدور گواهی ایزو درایران بیشتر درمراکز خصوصی صورت میپذیردکه انها نیز زیر نظر انجمن IAF فعالت نمیکنند، موسساتی خصوصی هستندکه بصورت مجزا ازانجمن IAF فعالیت میکند، خب حالا به بحث اصلی خود یعنی اخذ ایزو منباب شرکت درمناقصه بازمیگردیم شرکت در مناقصه درایران مرسوم ترین دلیل اخذ ایزو ارزان میبااشد، درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام در مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات درایران یکی ازمهمترین دلالیل گرفتن ایزو را بخود اختصاص میدهد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست دراین دلیل صاحب مجموعه برای تبلیغات ازنام وگواهی ایزو و لوگوی ایزو استفاده میکنند وبه این صورت اعتبار خودرا به رخ رقیبان میکشند وبستر ایمن تری هم برای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کنند این اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکیید میکنند که بااخذ گواهی ایزو درتبلیغات به ان اشاره کنند واعتماد مشتریان کسب کنند، اخذ ایزو ارزان فقط وقتی قابل قبول و توجیه میباشدکه اعتبار گواهینامه رانیز درنظر بگیرید و بتوان گواهینامه ایزو اخذ شده رادرسایت مرجع صادر کننده رجیستری کرد و استعلام گرفت.

 

 

ISO 5

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت

 

 

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باسابقه درخشان و کارشناسانی خبره و با تجربه سالهاست درجهت اخذ استاندارد ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی مانند HSE IMS CE ISO و غیره بهترین خدمات را به مشتریان و مدیران عزیز ارائه کرده و توانسته موفقیت های بزرگی رادراین زمینه کسب کند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family