ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاور HSE

مشاور HSE_MS نیزمانند مشاور بقیه استاندارد هادیگر بایدعلم و معلومات کاملی ازاین استاندارد داشته باشد، زیرا دربیشتر موارد متقاضیان صحبتهای اورا بعنوان الگویی جهت انجام اور مربوطه منباب دریافت استاندارد خوددرنظر میگیرند و درصورتیکه اطلاعات وی کامل نباشد اعتبار موسسه مشاوره زیر سوال میرود، ازاینرو یک مشاور اسث بایدهمواره اطلاعات خودرا درسطح بالایی نگهدارد، معمولا شرکتهایی منباب اخذ HSE تماس میکیرندکه قصد شرکت درمناقصه رادارند و همین موضوع باعث شده دنبال دریافت استاندارد HSE_MS بامراکز مشاوره تماس بگیرند، مراکز مشاوره ایزو و اچ اس یی نیزبا مشاوره درست فقط میتوانند اعتبار خودرا بالا ببرند اکنون میخواهیم بررسی کنیم یک مشاور هنگامیکه میخواهد متقاضی راراهنمایی کندبه مواردی بایداشاره میکند، دراینجا تمامی موارد بالا رابررسی میکنیم و خودرا بجای شخصی میگذاریمکه میخواهد گواهینامه HSE_MS بگیرد وبایک موسسه مشاور تماس بگیرد، ابتدا و اولویت دریک مشاوره خوب معرفی استاندارد موردتظر میباشد،HSE مخفف سه کلمه healthy ، safety ، enviroment هست و معنای سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست میباشدو سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، گواهی HSE درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید که باتوجه به استانداردهای دقیق و جامع گواهینامه HSE بعداز مدتی بمرور زمان رونق گرفته تاجاییکه درحال حاضر امروزه شرکتهای زیادی داشتن الزامات همین مدرک رابسیار معتبر میدانند و بسیاری ازکارفرماها منباب اجازه ثبت نام مناقصه خود شرط داشتن مدرک اچ اس یی رامیگذارند.

 

 

مشاوره HSE

مشاور HSE و اخذ مدل HSE جهت شرکت در مناقصات

 

 

مشاور HSE درمرحله دوم یک مشاوره خوب بایدبتواند فواید اخذ گواهینامه مورد نظر متقاضی رابخوبی بیان کند و مهمترازآن اتفاقاتی راکه باپیاده سازی درمجموعه ویا شرکت متقاضی میافتد رانیز بیان کند، اخذ و پیاده سازی استاندارد موردنظر بسیار مفید میباشدکه مافقط میتوانیم چندمورد اصلی رابررسی کنیم، گرفتن و اجرا مدرک HSE_MS بسیار زیادست و اثرات مثبت هربخش ازاین استاندارد بظور جداگانه توضیح میدهیم، قسمت اول و دوم این استاندارد ، بهداشت درپروژه مختلف شامل بهداشت عمومی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای می شود حائز اهمیت می باشد. بهداشت فردی به سلامت مجموعه افراد مربوط می شود و دربخش دوم ایمنی درهر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که درصورت عدم رفع آن مغایرتها ممکن است منجربه حوادثی شود. بااین توضیحات مفاد استاندارد مورد بررسی خیلی راحت میتوان کمکهیی راکه همین کدرک و پیاده سازیش بمجموعه میکند رابگویید، کاهش خطرات تهدید کننده جان کارکنان و عواقب بلند مدت در زندگی کارکنان بواسطه کاهش حوادثی مانند نقص عضو، کاهش چشمگیر حوادث درمحیط های کاری، افزایش در میزان تولید و همچنین ارائه خدمات بیشتر باکیفیتی بسیار بالاتر و نگهداری منابع طبیعی برای نسل های آینده و کاهش بیماری هاویا کره زمین حتی ازطریق حفظ محیط زیست و بسیاری ازاین قبیل کمکها و فواید اخذ و پیاده سازی HSE درمجموعه و یاشرکت خودکه قطعابه روند کاری سازمان بسیار کمک میکند، هرمجموعه ایکه دارای گواهینامه HSE باشد بدین معنی میباشدکه مجموعه درراستای فعالیت خود واجرای فرایند تعریف شده و کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست رارعایت می کند، البته تمام اینمسائل مشروط بزمانی میباشدکه الزامات استاندارد راپیاده سازی کند و تنها مدرک رادریافت نکرده باشد.

 

 

مشاوره HSEE

اخذ گواهینامه HSE فوری و ارزان و معتبر و قابل استعلام

 

 

مشاور HSE_MS دراخر یک مشاوره خوب مرجع و مراکز صدور گواهینامه HSE رانیز جهت رفع ابهام متقاضی بررسی میکند، دریافت گواهی و پیاده سازی الزامات مربوطه کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی ISO45001 و iso14001 میباشد درنتیجه مجموعه هاییکه اقدام جهت دریافت و پیاده سازی استاندارد iso45001 سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و iso14001 سیستم مدیریت زیست محیطی راانجام داده دراخذ و پیاده سازی اچس ایی نیزبسیار جلوتر و بی دردسرتر خواهد بود وحتی میتوان گفت کسانیکه همین دومدرک ذکر شده راداشتند و انرا پیاده سازی نیزکرده بودند تمامی الزامات HSE رانیز پیاده سازی کرده اید البته دربسیاری از موارد اشتباه بوجود میایدکه گواهینامه اسث ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشده ست،اما گواهی HSE و استاندارد ایزو45001 و ایزو 14001 گواهی هاکاملا مجزا هستندبه طور خلاصه میتوان گفت گواهی HSE هم راستای ترکیب ایزو45001 و ایزو 14001 است باکمی تغییر غیرقابل محسوس، عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت این دوگواهی میباشد و پروسه و مراحل دریافت نیزدقیقا همراستا و هم جهت گواهینامه ایزو میباشدو تفاوتی نداردو دقیقاهم میتوان ازمراکز ببین المللی دریافت کردوهم مراجع و مراکز خصوصی دقیقا بقیه موارد.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت مرکزی باتجربه و سابقه درخشان درثبت شرکت و اخذ انواع گواهینامه و مدارک و مجوزهای بین المللی میباشد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family