ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ISO certificate

شرايط اخذ مدرك ايزو ارزان

پياده سازي استاندارد هاي ايزو فوائد بسياري براي جامعه شغلي داشته ودر پيشرفت سطح كيفيت داد وستد هاي تجاري كمك شاياني مي كند. درحقيقت اين استاندارد ها براي اين امر تعيين شده اند اما برخي مواقع متقاضيان نمي توانند به اجراي كامل الزامات ايزو بپردازند. شركتهاي نوپا وتازه تاسيس جهت تبليغات براي موسسه خود نمي خواهند هزينه هاي سنگين پياده سازي مصوبات ايزو راپرداخت كنند وتنها به داشتن مدرك گواهينامه ايزو بسنده مي كنند. همچنين پيمانكاراني كه براي ورود به مناقصات مي بايد گواهينامه ايزو رادر كارنامه خود داشته باشند، چنانچه بخواهند درصدد دريافت آن درحالت عادي برآيند بطور حتم ازمناقصه جا مانده وآنرا ازدست خواهند داد. اخذ ايزو تابع شرايط خاصي مي باشد كه انجام آن نيازمند صرف زمان وهزينه هاي مربوط به آنها مي باشد.

براي اخذ مدرك ايزو ارزان ابتدا مي بايد نوع گواهينامه ايزو متناسب با شرايط خود رامشخص كرد. دسته اي ازگواهينامه ها ايزو عمومي هستند ودر تمام حوزه هاي شغلي كاربرد دارند. اين نوع ايزو ها براي همه شركتها اعم ازخدماتي وتوليدي مورد استفاده قرار مي گيرد. گواهينامه ايزو 9001 يا سيستم مديريت كيفيت يكي ازاين نوع ايزو ها بوده كه اجراي استاندارد هاي آن باعث بهبود كيفيت خدمات وكالا ها مي شود. ايزو 14001 يا سيستم مديريت زيست محيطي يكي ديگر ازگواهينامه هاي عمومي محسوب مي شود. مستندات اين گواهي براي توجه بيشتر به منابع طبيعي ومحيط زيست تعيين شده است وموجب پيشگيري ازعوارض وآلودگيهاي زيست محيطي مي گردد. ايزو 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز ازايزو هاي پركاربرد بشمار مي رود. استاندارد هاي ايزو 45001 درراستاي بالا بردن سطح امنيت وسلامتي كاركنان ومحيط شغلي وضع شده است واجراي آنها سبب كاهش حوادث وخطرات شغلي مي شود. گواهي HSE يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست هم جزء ايزو ها عمومي مي باشد كه تركيب دو استاندارد 14001 و 45001 مي باشد. دسته ديگري ازايزو ها تخصصي بوده ودر حوزه هاي بخصوصي استفاده مي شوند. ايزو 22000 يا سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي ازاين نوع گواهينامه ها مي باشد كه تنها مي توان آنرا درصنعت غذايي بكار برد ودرصنايع ديگر مانند راهسازي وپتروشيمي مورد قبول نخواهد بود.

مدرك ايزو ارزان رانمي توان ازهر صادر كننده اي دريافت كرد. سازمان جهاني ايزو عضو فعالي دارد بنام IAF كه مسئول معرفي ACREDATE BODY يا AB هاي هركشور است. اين AB ها وظيفه اعتبار دهي به صادر كننده هاي گواهي ايزو رادارند. اين مراجع صادر كننده را CB يا CERTIFI BODY مي گويند. CB هاي تحت نظارت انجمن IAF گواهينامه هاي ايزو راتنها درصورتي ارائه مي دهند كه ازاجراي كامل مصوبات آن اطمينان حاصل كنند. بهمين دليل گواهينامه هاي صادر شده توسط اين مراكز ازاعتبار بالايي برخوردار بوده ودر همه كشورها معتبر مي باشد اما گواهينامه هاي صادر شده توسط مراكزي كه زير نظر انجمن IAF نمي باشند، سطح اعتبار پايين تري داشته وتنها دركشور ايران وبرخي كشور هاي همسايه مورد قبول واقع مي شود. دربرخي فعاليتها مانند صادرات مي بايست ازايزو هاي معتبر استفاده كرد اما براي شركتهاي تازه تاسيس كه فقط براي تبليغات ازگواهينامه ايزو استفاده مي كنند، اين نوع ايزو ها مناسب مي باشند. لازم به ذكر است، چنانچه شركتي پس ازاخذ ايزو ارزان بخواهد گواهي خود رابه سطح بالاتري ارتقاء دهد مي تواند با پرداخت مابه التفاوت هزينه هاي آن، به اين امر دست يابد. بنابراين جهت اخذ مدرك ايزو ارزان مي بايست به مراكزي كه تحت نظارت انجمن IAF نمي باشند مراجعه كرد. يكي ازشرايط صدور گواهينامه ايزو تهيه طرحهاي اجراي استاندارد براساس نظام مجموعه وپس ازآن پياده سازي طرحهاي تدوين شده مي باشد. CB هايي كه ازاعتبار IAF برخوردار نيستند سخت گيري چنداني درمميزي اعمال نمي كنند اما شرايط خاصي رابراي ارائه آن درنظر دارند.

مراكز مشاوره دراين زمينه كمك فراواني مي توانند به متقاضيان نمايند. اين مراكز بااستفاده ازتجربياتشان مستندات گواهي ايزو رابه صورت آماده دردست دارند. متقاضيان مي توانند بااين مراكز وارد همكاري شده وسي دي حاوي مستندات ايزو رااز آنها دريافت كرده وبه اجراي آن بپردازند. سپس مميزي از طرف مرجع صادر كننده انجام مي گردد ودر نهابت گواهينامه ايزو مورد نظر رابه متقاضي اعطا مي كنند. همچنين سازمانها مي توانند مهيا كردن شرايط پياده سازي استاندارد هاي ايزو رابطور كامل به مركز مشاوره بسپارند. براي اين امر قرار دادي بين مركز مشاوره ومجموعه متقاضي منعقد مي گردد تامركز مشاوره كليه مراحل دريافت گواهينامه ايزو را انجام داده ومتناسب بادرخواست متقاضي ايزو مورد نياز رااخذ نمايند.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family