ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرايط اخذ گواهي نامه ايزو

شرايط اخذ گواهي نامه ايزو

استاندارد هاي ايزو توسط سازمان جهاني ايزو جهت بهبود سطح كيفيت محصولات وخدمات ونيز سطح ايمني وسلامت محيط شغلي بوجود آمده اند. بهمين دليل دقت خاصي درتعيين اين استاندارد ها اعمال شده است. شركتهايي كه درصدد اخذ اين استاندارد ها مي باشند، مي بايست كليه شرايط لازم براي اخذ گواهي نامه ايزو رامحيا سازند تابتوانند آنها راكسب كرده واز اعتبار اين استاندارد ها استفاده كنند.

يكي از اين شرايط، تهيه مستندات گواهي ايزو مبتني بر فرايند هاي مجموعه مي باشد. اما مستندات ايزو با يكديگر متفاوتند. گواهي نامه هاي ايزو انواع مختلفي دارند كه هريك ازآنها داراي ضوابط و شرايط مربوط به خود مي باشد. دسته اي ازايزو ها عمومي بوده ودر تمام صنايع وزمينه هاي شغلي كاربرد دارند. اين نوع ايزو ها مورد استفاده بسياري ازشركتها مي باشد. براي سازمانهايي كه تنها جهت تبليغات وبرند سازي بدنبال كسب گواهي ايزو مي باشند، ايزو هاي عمومي بسيار مناسب هستند. گواهي ايزو 9001 يا سيستم مديريت كيفيت از ايزو هاي عمومي محسوب مي شود كه كاربرد زيادي داشته ودر حوزه هاي مختلف استفاده مي شود. استاندارد هاي ايزو 9001 درخصوص بهبود كيفيت كالا وخدمات تعيين شده است. اجراي صحيح مفاد اين گواهي نامه ايزو، نقش بسزائي درپيشرفت جامعه شغلي دارد. گواهي ايزو 14001 يا سيستم مديريت زيست محيطي نيز جزء ايزو هاي عمومي مي باشد. مصوبات اين گواهي نامه باعث توجه بيشتر به منابع طبيعي ومحيط زيست مي شود درنتيجه باعث كاهش عوارض زيست محيطي مي گردد. ايزو 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت هم از گواهي نامه هاي پركاربرد بشمار مي رود. مستندات اين استاندارد دررابطه با سلامت وامنيت كاركنان ومحيط كاري مي باشد. اجراي كامل اين استاندارد موجب بالا رفتن سطح امنيت مجموعه شده، درنتيجه به پرسنل مجموعه انگيزه بيشتري مي دهد. گواهي HSE نيز جزء ايزو هاي عمومي محسوب مي شود. البته گواهي HSE يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست، به نوعي ادغام گواهينامه ايزو 45001 وايزو 14001 مي باشد.

پس ازانتخاب گواهي نامه ايزو، شركتهاي متقاضي بايد اطلاعاتي درارتباط با مراكز صادر كننده ايزو ها دراختيار داشته باشند چراكه سطح اعتبار گواهي نامه هاي ارائه شده توسط آنها با يكديگر متفاوت است. تعداد اين مراكز دركشور ما بسيار زياد مي باشد وتعدادي ازآنها تحت نظر انجمن IAF مشغول فعاليت مي باشند. اما برخي ازآنها نيز ازاعتبار پايين تري برخوردارند. انجمن IAF عضو سازمان جهاني ايزو مي باشد كه مسئول معرفي نماينده هاي سازمان ايزو دركشور هاي ديگر مي باشد. اين نمايندگان را AB مي گويند. AB ها وظيفه تعيين اعتبار صادر كنندگان گواهي نامه ايزو رابر عهده دارند. اين صادر كنندگان را CB مي نامند. CB هايي زير نظر انجمن IAF فعالت مي كنند اعتبار بالاتري نسبت به ساير CB ها دارند اما به همين نسبت سختگيري ودقت بيشتري درارائه گواهي نامه ايزو ازخود نشان مي دهند. گواهي نامه هاي صادره توسط اين مراكز دركليه كشور ها معتبر مي باشد ودر هرنوع فعاليتي درخصوص استاندارد اعطا شده قابل استفاده مي باشند. ازطرف ديگر ميزان اعتبار گواهي نامه هاي ايزو صادر شده توسط مراجع ديگر، كمتر بوده وتنها درايران وبرخي كشور هاي همسايه مورد قبول واقع مي شود. اين مراجع درپياده سازي مستندات گواهي ايزو دقت چنداني نكرده و درشرايط آسان تري ايزو ها راارائه مي دهند.

شركتهايي كه براي تبليغات قصد دريافت گواهي نامه ايزو رادارند، بدليل ارزان بودن ومقرون به صرفه بودن اين ايزو ها، به اين مراجع روي مي آورند. همچنين شركتهاي نوپا وتازه تاسيس كه علاقه زيادي به اجراي صحيح استاندارد ها ندارند، ازگواهي نامه هاي ارائه شده اين مراكز استفاده مي نمايند. البته لازم به ذكر است كه اين شركتها مي توانند درصورت نياز گواهي نامه ايزو خود رابه گواهي تحت اعتبار IAF تبديل كنند بطور حتم اين تبادل گواهي ايزو شامل هزينه هايي نيز مي شود. از شرايط مهم اخذ گواهي نامه ايزو، برپايي ملزومات آنها مي باشد. متقاضيان پس ازتكميل فرم درخواست وارائه آن به مرجع صادر كننده، مي بايد طرحهاي اجراي استاندارد مورد نظر رامتناسب با ساختار مجموعه خود، برنامه ريزي كرده وسپس به پياده سازي آن اقدام نمايند. يكي ديگر از شرايط صدور گواهي نامه ايزو ، برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان مجموعه مي باشد. بعد ازاين مراحل، قدم بعدي مطلع ساختن صادر كننده ايزو، ازآمادگي سازمان متقاضي مي باشد. مرجع صادر كننده نيز كارشناسي رابه مجموعه جهت مميزي روانه مي كند. اين كارشناس راافسر مميزي مي نامند. درنهايت بعداز بازرسي افسر مميزي، درصورتي كه اشكال عمده اي دراجراي استاندارد ديده نشود، گواهي نامه ايزو براي متقاضي صادر خواهد شد.

شرايط اخذ گواهي نامه ايزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family