ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

MIS CERTIFICATE

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

سیستم MIS سیستمی است که جمع آوری، کنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را برعهده دارد و بابه کارگیری روش های مناسب درهرسازمان اطلاعات پالایش شده رابمنظور تصمیم بهتر دربرنامه ریزی و کنترل تمام فرآیندها دراختیار انواع سطوح مدیریتی قرار میدهند. MIS طرحی است که باتفکیک و جداسازی سیستمها و روش های موجود درهرسازمان میتواند به دو گروه تقسیم بندی شود. گروه اول گروه پشتیبانی که شامل سیستم های مالی، اداری، پرسنلی و بازرگانی و.. میشود. گروه دوم گروه عملیاتی میباشدکه شامل سیستمهای تولید و خدماتی و مهندسی میشود. درواقع میتوان گفت اجزای تشکیل دهنده سیستمهای اطلاعات مدیریت یا همان mis شامل سخت افزارها، نرم افزارها، پرسنل و افراد فعال درمجموعه و سیستم های مخابراتی و اطلاعات ورودی و خروجی درسازمان میباشد. یک سیستم اطلاعات مدیریتی مطلوب باید بتواند به نحو احسن ورودی رابگیرد و بعداز پردازش و بررسی و ذخیره سازی اطلاعات یک خروجی مناسب راارائه دهد.

سامانه مدیریت اطلاعات یا سیستم مدیریت اطلاعات گونه ای ازسیستم های اطلاعاتی رایانه ای میباشد که جمع آوری، کنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان راانجام میدهد. سیستم اطلاعات مدیریت یا همان mis یک سیستم یکدست و یکپارچه ازکاربران و سخت افزارهایی هست که کنترل اطلاعات و ذخیره سازی راانجام میدهند ویک خروجی قابل اعتماد راایجاد میکند. سیستم اطلاعات مدیریت اطلاعات اصلی راازاطراف محیط و مجموعه جمع آوری میکند و پس ازبررسی آنها رامرتب و بروز رسانی میکند. همین اطلاعات بروز و مرتب جهت تصمیم گیریهای مدیران دراختیار آنها قرار میگیرد. بطور کلی سیستم مدیریت اطلاعات یک سیستم مبتنی بررایانه میباشدکه ابزارها و راههایی جهت سامان دهی و ارزیابی بخش های مختلف سازمان دراختیار مدیران قرار میگیرد.

کلیه برنامه های کاربردی شامل برنامه هایی درزمینه های مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیریت پروژه ها و یاهرگونه فعالیتهای کامپیوتری جهت کمک به فعالیت مؤثر بخش های مختلف سازمان میباشد. اکثر مواقع مدیران مجموعه ها جویای اطلاعات بصورت دقیق هستند بهمین خاطر تعدادی ازپرسنل و کارکنان مجموعه خود رامسئول اینتد کار میگذارند ولی ناگفته نماند جمع آوری و تهیه و تنظیمات کلیه اطلاعات توسط نیروی انسانی درقدیم باب بود و باوجود دقت لازم کاستی‌هایی درانجام کار وجود داشت ولی امروزه بابهره گیری از سیستم MIS گردآوری کلیه اطلاعات جهت انجام برنامه ریزی و ایجاد یکپارچه گی جهت بالا بردن سطح فرآیندها تمام کم و کاستی ها جبران میشود. MIS میتواند درکارهایی نظیر حسابداری و مالی و تولیدی و بازاریابی که توسط نیروی انسانی انجام میشود اعمال گردد. ام آی اس بانام سیستم اطلاعات مدیریت درابتدا مسائل را میشناسد و بعداز درک مسائل و مشکلات اهداف رامشخص و برنامه ریزی میکند و دراختیار مدیران سازمانها قرار میدهد .

درابتدا کارکنان و‌پرسنل سازمانها و مجموعه ها ازظهور و پیدایش سیستم اطلاعات مدیریت نگران بودند چراکه احساس خطر کرده که شغل خود رااز دست میدهند و امنیت و جایگاه شغلی آنها رابه خطر می‌اندازد و حتی شاید ازکار بی کار شوند ولی مسلما اینطور نمیباشد و MIS باگردآوری اطلاعات جامع و کامل راه ترقی راباز میکند و داشتن یک سیستم قوی و حساب شده رابه ارمغان می آورد. اجرای MIS یعنی استفاده ازتکنولوژی و برنامه های کامپیوتری نه تنها باعث بیکاری یا به خطر افتادن شغل کارکنان نمیشود بلکه باعث ایجاد اطمینان و یک رابطه قوی و‌مؤثر بین مدیران و‌ کارکنان میگردد. پس مدیران آگاه و توانمند سازمانها و مجموعه ها جهت پیشرفت و بهبود شرایط و عملکرد کلیه عوامل حتما بدنبال اخذ این گواهینامه بسیار کاربردی اقدام مینمایند.

 

وظایف و عملکردهای MIS (سیستم اطلاعات مدیریت ) چیست؟

وظیفه mis جمع آوری درست و دقیق ااطلاعات می‌باشد. اطلاعاتی که هم در زمان حال هم درزمان آینده سازمان راسازمان دهی و هدایت میکند. کار mis بدین صورت است که اطلاعات بدست آورده راتجزیه و تحلیل و پردازش میکند و جهت استفاده در آینده ذخیره مینماید. Mis اطلاعات رابه تمامی سطح سازمان و سطوح مدیریتی انتقال میدهد و مدیران باتوجه به اطلاعات و گزارش ها نقاط ضعف و قوت راپیدا کرده و درجهت کم کردن نقاط ضعف و تشدید نقاط قوت گام برمیدارند. MIS بخاطر اعتمادی که بین کاربران و تکنولوژی ایجاد میکند باعث صرفه جویی دروقت و هزینه ها میشود و همین امر موجب رضایت کامل مدیران میگردد. البته قابل ذکر است که بعلت محیطهای سنتی و قدیمی سازمانها و اداره ها اجرای سیستم پیشرفته سیستم اطلاعات مدیریت سخت انجام میپذیرد و انجام این کار توسط افراد غیر ماهر و کم تجربه مشکلاتی راایجاد میکند.سازمانها با دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و گواهینامه ام آی اس می‌توانند درهرمرحله ازپروژه و فرآیندها باشناسایی درست اهداف ازانحراف و اشتباه رفتن مسیر جلوگیری کنند.

متقاضیان محترم گواهینامه باید بدانند سیستم اطلاعات مدیریت mis باسیستم مدیریت یکپارچه ims فرق دارد. سیستم مدیریت یکپارچه زمانی رخ میدهد که سازمانی بطور همزمان سه گواهی ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت ) و ایزو ۱۴۰۰۱ ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو ۴۵۰۰۱ ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) رابطور همزمان اخذ و اجرا نماید. درصورتیکه سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه جهت جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و پردازش آنها می‌باشد. سیستم اطلاعات مدیریت mis مورد تقاضای اکثر سازمانهای مناقصه گذار می‌باشد. سیستم اطلاعات مدیریت میتواند هرسازمان درخواست کننده ای رادر تصمیم گیری های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت یاری رساند.

گام های موثری دردریافت گواهی MIS شامل موارد زیر می‌باشد:

1.      شناخت کلیه فرآیندها باتوجه به بررسی و تحلیل سیستمها

2.      شناسایی رابطه و تعاملی که بین فرآیندها وجود دارد.

3.      بررسی سوابق و مستندات درجهت تعریف رابطه بین فرآیندها

4.      انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اطلاعاتی که جهت رشد و بهینه سازی وجود دارند.

5.      رشد و بهبود سیستم اطلاعات مدیریتی

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بابهره گیری ازیک تیم متخصص و کارآمد و همچنین اجرای کامل MIS درسطح مجموعه خود پیشنهاد میکند که بصورت کاملا حرفه ای میتواند سیستم مدیریت اطلاعات رادرسازمان متقاضی بخوبی انجام دهد و بهترین نتیجه راخدمت مدیران سازمانها ارائه دهد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family