ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روش اجرایی انبارش

روش اجرایی انبارش

1 - هدف :

هدف از تهیه و تدوین روش اجرایی انبارش تشریح و توضیح نحوه ی دریافت ، حفاظت و نگهداری و تحویل قطعات ، مواد موجود در انبار و همچنین ابزاری که در انبار وجود دارند تا این اطمینان حاصل گردد که ضمن نگهداری از این مواد و ابزار در انبار آنها سالم می مانند و آسیبی بهشان نخواهد رسید همچنین شناسایی قطعات و نیز تامین کالای لازمه ی واحدها به وقت و سر موقع از اهداف مهم روش اجرایی انبارش محسوب می گردد. یکی دیگر از اهداف تدوین روش اجرایی انبارش اینست که مغایرت و عدم تطابقی بین آمار كالاهایی که از انبار خارج شده اند و آمار مربوط به خارج شدن کالاهایی که بر مبنای فرم‌های درخواست كالا از انبار ارائه شده اند، وجود نداشته باشد.

2- دامنه كاربرد :

روش اجرایی انبارش شامل انبار شرکت و واحدهایی که با انبار ارتباط دارند همچون واحدهای تولید، واحد فروش و واحد تدارکات را شامل می گردد.

3- مسئولیت نظارت و اجرای روش انبارش :

نظارت : مدیر مالی

اجرا : واحد انبار

4- شرح:

انبار و واحد انبار یکی از مهمترین بخشها و واحدهایی هست که در شرکت وجود دارد که از ویژگیهای مهم انبار اینست که ورود و خروج کالاها تحت کنترل خواهد بود. از ویژگی های مهم یک انبار بایستی به مواردی همچون چینش منظم ، کد گذاری بر روی اقلام و کالاهای انبار و همچنین مستنداتی که بر کالاها و اقلام ورودی و خروجی کنترل دارند، اشاره کرد.

درخواست تمامی اقلام و كالاها و اجناس انبار می بایستی در قالب یک فرم درخواست كالا از انبار انجام شود، انباردار موظف هست فرمهای لازمه را از نظر تاییدیه های لازمه و مورد نیاز بررسی کند و بعد با عنایت به اینکه موجودی انبار به چه شکل هست، اقدام به صدور حواله انبار مطابق فرم حواله انبار و تحویل اجناس به شخص متقاضی کند.

چنانچه كالای درخواستی متقاضی در انبار وجود نداشته باشد و یا کالا و محصولی سفارش داده شده باشد، مسئول انبار ( انباردار ) منطبق با فرم درخواست خرید ، مراتب را برای خرید به مسئول تدارکات و این واحد اعلام می کند.

نقطه سفارش = زمان لازمه جهت کنترل کردن و نظارت بر روی کیفیت کالای ورودی انبار + ذخیره ی احتیاطی و یا حداقل موجودی انبار + ( قیمت مصرف روزانه ی اجناس و مدت زمان تدارک و تهیه اجناس )

نکته1: اگر که جنس درخواستی در انبار مربوطه وجود نداشته باشد و در دیگر انبار های شرکت وجود داشته باشد، برای تهیه و تامین کالای مربوطه نباید مجدد اقدام به خرید کرد و باید از انباری که آن جنس را موجود دارد به انباری که نیاز دارد انتقال داده شود. این انتقال کالا منطبق با فرم بارنامه ی داخلی انجام می شود.

نکته 2 : هر نوع خروج کالا و اقلام به بیرون از کارخانه و یا شرکت باید که منطبق با فرم دستور خروج کالا انجام شود.

خروج کالا یا به صورت انتقال میان انبارهای شرکت صورت می گیرد و یا به دلیل فروش خارج از شرکت این خروج کالا صورت می پذیرد که در هر صورت باید یا با تایید مدیر مالی انجام شود و یا با دستور مدیرعامل شرکت . مسئول انبار وظیفه دارد که کالاهایی که در فرم دستور خروج کالا قید شده اند را درون فرم بارنامه داخلی نیز ثبت نمایند و اقدامات لازمه را برای خارج کردن و انتقال کالا انجام دهند. در خروج کالا باید به موارد زیر توجه کرد:

- مجوز خروج اموال از انبار به هر دلیل باید فقط با اخذ یک نسخه از بارنامه ی داخلی از نگهبان انجام شود.

- انباردار بعد از اینکه بارنامه ی داخلی را صادر کرد ، یک نسخه از بارنامه داخلی را برای نگهبان پروژه ی مبدا برای صادر کردن اجازه ی خروج کالا و یک نسخه از همین بارنامه داخلی برای انبار مقصد فکس می کند.

- نگهبان نسخه اصلی متعلق به انبار مقصد را با نسخه ای که به فرد منتقل کننده ارائه شده را تطبیق بدهد و اگر با هم مطابقت داشتند اجازه خروج کالا را بدهد.

وقتی واحد تداركات کالایی را خریداری کرد، کالای خریداری شده بایستی از لحاظ کمی و کیفی بررسی شده و کنترل شود. مسئولیت کنترل کمی کالاهای موارد شده به عهده مسئول انبار و وظیفه کنترل کیفی بر عهده واحد کنترل کیفیت هست. مسئول انبار و انباردار وقتی کنترل کیفی و کی انجام شد، فرم رسید انبار را صادر می کند و یک نسخه از این فرم رسید انبار را به مسئول واحد تدارکات تحویل می دهد تا مسئول تدارکات این فرم رسید انبار را به حسابداری شرکت بدهد.

ورود کالاها و اقلام به انبار به دو علت صورت می گیرد:

خرید از تامین کننده

انتقال بین انبار ها

هر زمانی که کالایی برای پروژه ارسال شود نگهبان با انبار دار تماس گرفته و ایشان را از ورود اجناس مطلع می سازد . کنترل تعدادی و رسید کردن اجناس تنها توسط انبار دار صورت می گیرد . اما در هنگام شب یا عدم حضور انبار دار به هر دلیلی ، این کار توسط نگهبان و مطابق با فرم رسید موقت صورت می گیرد . در این صورت اجناس در مکانی به نام بارانداز نگاهداشته می شوند تا در اولین فرصت توسط انبار دار رسید قطعی شوند.

وقتی كالایی وارد انبار می شود در كاردكسهای انبار منطبق با فرم کاردکس ثبت می گردد و به موجودی درون انبار اضافه خواهد شد و هنگامی كه کالایی منطبق با حواله انبار از انبار خارج می شود، باید که از كاردكسهای انبار كسر شود تا با این نظم موجودی انبار با كاردكسهای آن مطابقت داشته و به روز شده باشد. در نهایت اقلام و اجناس و کالاهای ورودی به انبار طبق نظم بوجود آمده از لحاظ چیدمان و جای گذاری ، چینش می شوند و اجناس حساستر در چیدمان خاص و با شرایط خاص نگهداری شده و دیگر اقلام در قفسه و جعبه و در یک شرایط معمولی نگهداری خواهند شد.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مدیریت کیفیت توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

فرم درخواست كالا از انبار

فرم درخواست خرید

فرم رسید انبار

فرم جدول شرایط چیدمان و نگهداری

فرم کاردکس

فرم تحویل موقت اقلام

فرم بارنامه داخلی

فرم کالاهای خرید نشده

فرم حواله انبار

دستور خروج کالا

فرم رسید موقت

7-مدارک مرتبط :

روش اجرایی تامین کالا (خرید)

کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی انبارش ایزو 14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی انبارش ایزو9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی انبارش ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی انبارش IMS ، دانلود رایگان دستورالعمل انبارش ایزو14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل انبارش ایزو9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل انبارش ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعمل انبارش IMS و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرها جهت جستجو می کشاند.

تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای گواهینامه های ایزو را به رایگان دانلود کنید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای گواهی نامه های ایزو مد نظرتان و تهیه ی دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه ی فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز امکان ثبت  تماس حاصل بفرمایید.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family