ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روش كسب CE

روش كسب CE

گواهينامه هاي بين المللي مزيتهاي بسياري دارند وامروزه شركتها وسازمانهاي زياري بدنبال كسب آنها ميباشند. اول اينكه پياده سازي دستورالعمل هاي استاندارد ها، نقش بسزائي دربهبود روابط تجاري خواهد داشت وبعد اعتباري كه اينگونه نشانها به صاحبان مشاغل وبرندها ميبخشند، كمك فراواني به جامعه شغلي وصنعتي مينمايد. ازطرفي كاربران ومصرف كنندگان نيز به خدمات ومحصولاتي كه ازعلائم جهاني برخوردارند، توجه بيشتري نشان مي دهند. همه اين عوامل باعث شده تا استانداردها بيش ازپيش مورد درخواست شركتها قرار بگيرند اما اخذ اين نشانها براحتي امكان پذير نيست ونيازمند ايجاد بستر وشرايط لازمه ميباشد. تنوع سيستم هاي مديريت همينطور گوناگوني مراكز صادر كننده آنها موجب شده تا بدون داشتن آگاهي لازم متقاضيان رابا مشكلاتي مواجه كند. بسياري ازاستانداردها درصنايع بخصوصي كاربرد دارند وبرخي ازآنها درمناطق خاصي قابل قبول ميباشند. بعنوان مثال ايزو 22000 يا سيستم مديريت ايمني غذايي تنها براي فعاليت هاي مربوط بصنايع غذايي بوده ودرحوزه هاي ديگر ازقبيل راهسازي كاربردي ندارد. گواهي سي اي نيز تنها دركشور هاي اروپايي قابل اجرا ميباشد ودرساير كشورها چندان مفيد واقع نميشود.

كميسيون اروپايي، CE رابراي تعيين امنيت كالاها بوجود آورده است وبواسطه اين قانون، تمامي اجناس مربوطه بدون داشتن اين گواهي، قابل داد وستد درحوزه اتحاديه اروپا نميباشند. CE برگرفته ازكلمه ( CONFORMITY EUROPEAN )، بمعني قوانين اروپايي ميباشدكه براي اجرا دراين مناطق وضع گشته است. اين مقررات سطح ايمني وبهداشت توليدات راارزيابي مينمايند وهر محصولي كه حروف C-E برروي آنها درج شده باشد، نشان دهنده امنيت وسلامت آن ونيز بيانگر اين است كه كالاي مذكور براي مصرف كنندگان ومحيط زيست هيچ گونه عوارض وخطري نخواهند داشت. بدين ترتيب كاربران بااطمينان ازاين توليدات استفاده مينمايند. البته لازم بذكر استكه نشان سي اي به همه اجناس تعلق نمي گيردوتنها براي برخي توليدات مانند لوازم پزشكي، وسائل الكترونيكي وماشين آلات استفاده ميشود. درنتيجه اين گواهينامه براي فراورده هايي چون توليدات غذايي ودارويي، مناسب نبوده وبه آنها تعلق نميگيرد. درحقيقت سي اي مربوط بتوليدكننده ها وسازندگان ميباشدو معمولا كاخانجات وشركتهاي توليدي بدنبال اخذ آن هستند. اين مسئله اهميت بالايي دارد چراكه برخي موسسات براي سودآوري بيشتر ازبي اطلاعي متقاضيان دراين زمينه بهره برده ومداركي رابه آنها ومحصولاتشان ارائه ميدهندكه بهيچ وجه ارزش واعتبار قانوني ندارد ودرعوض مبالغ سنگيني ازآنها دريافت ميكنند. بمنظور جلوگيري ازاين مشكل، توصيه ميشود قبل ازهر اقدامي اطالاعات كافي دراين خصوص وكالاهايي كه سي اي به آنها اعطا ميشود، جمع آوري نمايند.

گواهينامه اصلي CE توسط مراجع NOTIFIED BODY صادر ميگردد. نوتي فاي بادي زير نظر NANDOO ميباشدكه عضو كميسيون اروپايي، بخش صادرات آن ميباشد. مداركي كه بواسطه اين مراجع صادر ميگردد اعتبار بالايي دارد توسط ناندو اعبتار دهي شده اند. روش كسب گواهينامه اصلي بدين صورت استكه، ابتدا به بررسي محصول مورد نظر ميپردازندتا در صورتي كه ساختار آن پيچيده باشد، نوتي فاي بادي اقدام به انجام آزمايشات لازم نمايدو بعد ازارزيابي آن، چنانچه توليدش بامقررات اروپايي مطابقت داشته باشد، مدرك سي اي راصادر مينمايند. اما برخي مواقع اجناس توليد شده ازپيچيدگي بخصوصي برخوردار نيستند ونوتي فاي بادي تشخيص داده كه سازنده ميتواند آزمايشات مورد نظر راانجام دهد. دراينصورت توليدكننده نتايج بدست آمده رادر اختيار NB قرار داده وموسسه صادر كننده به بررسي نتايج ميپردازد واگر عوارض وخطري براي مصرف كنندگان ومحيط زيست درآنها مشاهده نگردد،‌ گواهينامه خوداظهاري براي محصول ثبت ميشود. روش ديگري وجود داردكه تنها دركشور ما ازآن استفاده ميشود وتوسط مراجع صادر كننده ايزو ارائه ميشود. البته اين گواهي اعتبار چنداني نداشته وتنها جهت تبليغات بكار برده ميشود ونمي توان ازآن براي صادرات محصولات به اروپا بهره بردكه به آن گواهينامه انطباقي ميگويند. مسلما صادر كنندگان اين نوع اسناد زير نظر IAF ويا نوتي فاي بادي ها نيستندو دستيابي به آن براحتي امكانپذير است.

بعضي ازشركتها وافراد سود جو، ازناآگاهي متقاضيان سوءاستفاده كرده وگواهينامه هاي انطباقي راكه هيچ گونه ارزشي براي صادرات ندارد، دراختيار سازندگان وتوليدكنندگان قرار ميدهندكه ميبايست مراقب آنها بود. اما براي پيشگيري ازاين موضوع ميتوان قبل ازمراجعه به مراكز صادركننده، اصالت واعتبار آنها رابررسي كرد. براي اين منظور سايت هاي اصلي ناندو و  NBها، ليست مراكز معتبر رادرج كرده اند ومتقاضيان قادر خواهند بود نام مرجع مورد نظر خودرا جستجو كرده وازصحت واعتبار آن اطمينان حاصل نمايند. همچنين روي گواهينامه هاي اصلي، كد چهار رقمي وجود داردكه درصورت نياز، ميبايست اين كد رادر سايت NB بررسي كرد. البته مراكز مشاوره بهترين گزينه براي پيشگيري ازهرگونه مشكلات احتمالي ونيز براي كسب راحت تر نشان CE ميباشدكه ميتوان ازآنها براي تمام مراحل بهره برد.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید    

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family