ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

GIVING ISO CERTIFICATE

شرايط گرفتن گواهي نامه ايزو

گواهي نامه ايزو فوائد بسياري براي سازمانها وشركتها دارد. گذشته از اعتباري كه توسط گواهي ايزو براي خود كسب مي كنند، اجراي استاندارد هاي ايزو باعث پيشرفت سطح كيفيت و امنيت توليدات و خدمات نيز مي شود. بسياري از شركتها تنها به داشتن مدرك گواهينامه هاي ايزو اكتفا مي كنند و تمايلي به اجراي مستندات آن ندارند. برخي سازمانها نيز كليه مصوبات گواهينامه ايزو را به اجرا در مي آورند. درهر دو صورت گرفتن گواهي نامه ايزو ، شرايط مخصوصي را مي طلبد. اين مقاله در خصوص انواع گواهي نامه هاي ايزو و شرايط اخذ آنها مي باشد.

گرفتن گواهي نامه ايزو از راه درست و با پياده سازي كامل استاندارد هاي آن، شامل سلسله مراحلي است كه با دريافت آن بدون اجراي مفاد ايزو ، تفاوت هاي بسياري دارد. مراجع صادر كننده اين ايزو ها نيز باهم متفاوتند. صادر كننده هاي گواهينامه هاي ايزو دو دسته مي باشند. دسته اول ازاعتبار جهاني انجمن IAF بهره مي برند وگواهي ايزو راتنها با پياده سازي كامل وصحيح استاندارد ها ارائه مي دهند. دراين زمينه دقت وسختگيري زيادي نيز اعمال مي كنند. انجمن IAF عضو سازمان جهاني ايزو مي باشد كه مسئول تعيين نماينده هاي ايزو دركشور هاي مختلف مي باشد. اين نمايندگان را AB مي گويند. كار AB ها نيز اعتبار دهي به مراكز صادر كننده گواهي نامه ايزو CB مي باشد كه تنها AB موجود درايران NACI نام دارد. اما تعداد مراكز صادر كننده گواهي ايزو بسيار زيادست. برخي از اين مراكز تحت اعتبار انجمن IAF هستند و همانطور كه گفته شد، گواهي نامه ايزو راتنها درصورتي ارائه مي دهند كه تمام مستندات آن بدرستي برقرار شده باشد. اعتبار اين نوع گواهي نامه ها نيز سطح بالايي داشته ودر كشور هاي مختلف مورد قبول واقع مي گردد. اما دسته ديگر مراكزي هستند كه زير نظر انجمن IAF نبوده ومدرك ايزوي آنها اعتبار پايين تري نسبت به بقيه دارد. البته اين گواهينامه ها در ايران وبرخي كشور هاي همسايه مورد قبول مي باشد اما دربعضي فعاليت ها مانند صادرات، كاربرد نداشته ومي بايست گواهينامه خود رابه سطح بالاتري ارتقاء دهند. اين امر امكان پذير مي باشد اما بطور حتم نيازمند پرداخت اختلاف هزينه هاي پياده سازي استاندارد هاي آن مي باشد. بنابراين شركتهايي كه فقط براي تبليغات وبرندسازي بدنبال گرفتن گواهي نامه ايزو مي باشند وتمايلي به دريافت گواهي معتبرتر واجراي مصوبات آنها ندارند، مي بايست به مراكزي كه زير نظر انجمنIAF نمي باشند مراجعه كنند.

انتخاب گواهي نامه ايزو، مناسب با وضعيت مجموعه متقاضي از شرايط ديگر اخذ ايزو مي باشد. گوناگوني گواهينامه هاي ايزو باعث تغيير شرايط دستيابي آنها مي شود. بطور كل گواهينامه هاي ايزو دو بخش هستند. ايزو هاي عمومي وايزو هاي تخصصي. ايزو هاي عمومي درزمينه هاي مختلف كاربرد دارند ودر كليه صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند. اما ايزو هاي تخصصي تنها درحوزه مختص بخود قابل استفاده مي باشند. بعنوان مثال ايزو 22000 يا سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي، فقط درفعاليت هاي حوزه صنايع غذايي مورد بهره بري قرار مي گيرد ونمي توان ازآن درفعاليت هاي راه سازي استفاده كرد. اما ايزو هاي عمومي رادر هر صنعت وفعاليتي مي توان بكار برد. ايزو 14001 يا سيستم مديريت زيست محيطي يكي ازايزو هاي عمومي است كه كاربري زيادي داشته ودرهمه فعاليتها وصنايع مورد استفاده قرار مي گيرد. الزامات اين گواهي ايزو درجهت حفظ منابع طبيعي ومحيط زيست بوده وپياده سازي آن موجب كاهش عوارض زيست محيطي مي گردد. ايزو 9001 يا سيستم مديريت كيفيت نيز جزء ايزو هاي پركاربرد محسوب مي شود. استاندارد هاي اين گواهينامه باعث بهبود سطح كيفيت كالا ها وخدمات مي شود. ايزو 45001 يا سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيز ازاين نوع ايزو ها بشمار مي رود كه اجراي مفاد آن سبب ايجاد امنيت وسلامتي كاركنان مشاغل شده ودرنتيجه راندمان سازمان راارتقاء مي دهد.

از ديگر شرايط گرفتن گواهي نامه ايزو، پياده سازي مستندات آن است. بدين صورت كه سازمان متقاضي طرحهاي اجرايي الزامات ايزو رامبتني بر فرايند هاي سازمان تهيه كرده وپس ازبررسي كامل مجموعه اقدام به برپايي اين طرحها واستاندارد هاي ايزو مي پردازند. همچنين آموزش كاركنان ومديران موسسه درجهت آگاهي ازمصوبات استاندارد ها، جزء الزامات گواهي نامه ايزو مي باشد. سپس مرجع صادر كننده ايزو رابراي انجام مميزي مطلع مي كنند. كارشناسي ازطرف صادر كننده به مجموعه متقاضي آمده وبه بررسي تمهيدات انجام شده مي پردازند وچنانچه مشكل عمده اي درپياده سازي مشاهده نگردد، گواهي نامه ايزو راصادر مي كنند

 

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family