ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اصالت ايزو

اصالت ايزو

استانداردها كمك زيادي به شركتها وموسسات درخصوص بالا بردن اعتبارشان به آنها مي نمايند. مصرف كننده ها نيز توجه بيشتري بمحصولاتي كه ازاين علائم برخوردار هستند ميكنند. بنابراين اين مسائل نشان ميدهد كه ايزو ها بيش ازپيش درميان مردم اهميت پيدا كرده است اما هرچه استفاده ازآنها بيشتر شود افراد سود جو وفرصت طلب نيز دراين زمينه بيشتر فعاليت ميكنند. براي جلوگيري ازمشكلات احتمالي لازم است اطلاعات كاملي دراين خصوص داشته باشيم. ابتدا به معرفي انواع آيزو ها ميپردازيم. گواهينامه هاي ايزو به دو دسته تقسيم ميشوند. دسته اول ISO هاي پركاربرد وعمومي هستندكه در تمام مشاغل وصنايع استفاده ميشوند. ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) ازاصلي ترين آنها بوده وبسيار شناخته شده ميباشدكه دستورالعمل هايش بمنظور بهبود سطح كيفيت خدمات ومحصولات تعيين شده است.ISO 45001  (سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) نيز جزء اين دسته محسوب ميشودكه استاندارد هايش درجهت افزايش امنيت وسلامتي كاركنان ومحيط كاري معين شده است واجراي آنها باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي ميشود. درنتيجه ايجاد محيط امن كاري، باعث افزايش انگيزه كاركنان وپرسنل شده وبدين ترتيب راندمان سازمان بهبود پيدا خواهد كرد. ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) هم ازجمله آيزو هاي پر مصرف بشمار ميرودكه مستنداتش جهت توجه بيشتر بمنابع طبيعي مشخص شده اندو برپايي آنها موجب كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. بجز اين مواردي كه گفته شد، بعضي گواهينامه هاي پر كاربرد ديگري وجود دارندكه درميان استاندارد هاي بين المللي قرار ندارند اما دركشورما ايجاد شده است، مانند گواهي HSE كه بخاطر استفاده مكرر دو گواهينامه ISO 14001 , 45001 شكل گرفته است. كلمه HSE مخفف كلمات ( HEALTH& SAFETY& ENVIRONMENT ) بوده كه بمعني ( سلامت وايمني ومحيط زيست ) ميباشد. استفاده اين دو سيستم مديريت بقدري زياد بوده كه رفته رفته اجراي همزمان دستورالعمل هايشان، گواهي HSE رابوجود آورده اند وسيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست راتشكيل داده اند. دسته ديگر آيزو ها تخصصي بوده ودرصنايع بخصوصي قابل استفاده ميباشند. ISO 22000 ( سيستم مديريت غذايي صنايع غذايي ) ازاين نوع گواهينامه ها ميباشدكه فقط درفعاليت هاي مربوط بصنايع غذايي كاربرد دارد ونمي توان آنرا درصنعت ديگري مانند پتروشيمي بكار برد. تعداد گواهي نامه هاي بين المللي بسيار زياد است اما اين مواردي كه گفته شد بيشترين كاربردها راداشته واطلاعات درمورد آنها ميتواند براي متقاضيان مفيد باشد.

اما موسساتي كه اين مدارك راارائه ميدهند نيز تعدادشان زياد بوده وسطح اعتبار هركدام بايكديگر متفاوت است. انجمن IAF عضوي ازسازمان ايزو است كه مسئول معرفي نماينده هاي سازمان دركشور ها ميباشد. اين نماينده ها AB خوانده ميشوند ووظيفه آنها اعتبار دهي بصادر كننده هاي گواهي ميباشد. درايران تنها يك AB تعيين شده است اما تعداد مراكز صادر كننده (CB) بسيار زياد است. برخي ازآنها تحت نظارت انجمن IAF بوده ومدارك ISO راتنها درصورت برقراري درست وصحيح استاندارد ها ارائه ميدهندكه دراين كار بسيار سخت گير هم ميباشند. والبته گواهينامه هاي صادره آنها نيز درهمه كشورها معتبر وقابل قبول خواهد بود. برخي صادر كننده هاي موجود دركشور نيز، زير نظر IAF نبوده ومدارك اعطاء شده آنها اعتبار كمتري دارد وتنها درايران وبرخي كشور هاي همسايه استفاده ميشود. درنتيجه اين مراجع دقت زيادي در پياده سازي مستندات آيزو نشان نميدهند و تحت شرايط آسان تري اقدام به صدور اسناد ايزو مينمايند. بنابراين هزينه هاي دريافت نشان آيزو ازاين مراجع بسيار پايين ميباشد. براي مشخص كردن اصالت گواهينامه ها، بهترين روش بررسي اعتبار صادر كننده ها بوده كه ميتوان ازطريق سايت هاي اصلي ISO آنها راارزيابي كرد. سايت اصلي سازمان مشخصات كليه صادركنندگان گواهينامه ها را نمايان كرده ومتقاضيان ميتوانند نام مرجع مورد نظر خود رادرليست مذكور جستجو كرده واز اعبتار آن اطمينان حاصل نمايند. سايتهاي موسسات صدور گواهي نيز ميتوانند مورد بررسي متقاضيان قرار گرفته تا صحت اصالت آنها تاييد شود. روش ديگر براي اين امر، ارزيابي مجوز اين مراكز ميباشد. ميتوان ازصادركننده ها، رونوشتي ازمجوز فعاليتشان راخواستار شدوبه بررسي آن پرداخت. همچنين مي توان پس ازدريافت گواهينامه، كد مندرج درآنرا درسايت هاي ملي تاييد صلاحيت مطابقت كرده تااز درستي آنها مطمئن شد. برخي مراكز مبالغي هرچند اندك رااز متقاضيان دريافت كرده ومدارك تقلبي وجعلي دراختيارشان قرار ميدهندكه بهيچ وجه ارزش قانوني نداشته ودر هيچ كجا قابل قبول واقع نمي شود. اين افراد اسناد پرينت شده رابجاي گواهينامه ايزو ارائه ميدهندكه باكمي دقت درجنس كاغذ وامضاء ويا هولوگرام درج شده روي آن، ميتوان به جعلي بودن آن پي برد.

باهمه توضيحات شرح داده شده، توصيه ما، همكاري بامراكز مشاوره ميباشدكه خدمات بسيار ارزنده اي درتمام مراحل به شركتها وموسسات ارائه مدهند.

اصالت ايزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family