ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 شرایط دریافت ایزو ارزان

شرایط دریافت ایزو ارزان

آیا بدنبال اخذ گواهی ایزو هستید? آیا برای ارتقاء سطح اعتبار کسب وکار خودبه گواهینامه های بین المللی ایزو نیاز دارید? آیا صرف هزینه های دریافت ایزو برایتان مقدور نیست? آیا مترصد دریافت گواهینامه ایزو با نرخ پایین تری هستید? آیا شرایط اخذ ایزو ارزان رامی دانید? این مطلب برای آگاهی شما ازاین شرایطو چگونگی انجام آن است.

یکی ازشرایط دریافت ایزو ارزان، مراجعه به مرکزی است که می تواند اینگونه گواهینامه های ایزورا صادر نماید. درحالت عادی همه مراجع نمی توانند ایزورا با هزینه های پایین تر صادر کنند چراکه اجرای مستندات گواهی ایزوو پیاده سازی همه بند های استاندارد ها، مشمول صرف مبالغ مورد نیاز می باشد. بنابراین ایزو ارزان راباید ازمراکزی تهیه کرد که اجرای کامل مصوبات گواهی ایزورا ضروری ندانند. اما چگونه می توان این مراجع راپیدا کرد? مراکز صادر کننده گواهی ایزورا CB یا(CERTIFI BODY) می گویند. در ایران CB های بسیاری وجود دارند که فقط بخشی ازآنها می توانند گواهی ایزو ارزان صادر کنند. سازمان جهانی ایزو نهادی رابنا کرده بنام IAF تا مسئول معرفی نمایندگان ایزودر هر کشور باشد. این نمایندگان راAB یا(ACRIDATE BODY) می نامند. برای برخی کشورها چند AB تعیین می گرددو برای برخی دیگر یک AB معرفی می شود. درکشور ما تنها یک نماینده ایزو وجود دارد که NACI نامیده شده است. CB های موجوددر کشور زیر نظر NACI به فعالیت مشغول هستندو سطح اعتبار آنها توسط همین سازمان مشخص می گردد. این دسته ازCB ها گواهی ایزورا تنها درصورتی که استاندارد های آن بطور کامل اجرا شده باشد، صادر می کنند درنتیجه اخذ ایزو شامل هزینه های اجرای آن می شود اما CB هایی نیز وجود دارند که تحت نظارت انجمن جهانی IAF نمی باشند. صدور گواهی ایزو توسط این CB ها با سخت گیری کمتری انجام می شود. این مطلب بدان معنی است که دیگر نیاز به پیاده سازی تمام مستندات گواهی ایزو نیست، درنتیجه هزینه کمتری را شامل می شود.

ازدیگر شرایط دریافت ایزو ارزان، انتخاب نوع گواهی ایزو متناسب بازمینه فعالیت متقاضی می باشد. گواهینامه های ایزو شامل دو بخش می باشد. بخشی ازایزوها عمومی بوده ودر تمام صنایع استفاده می شوند. ایزو 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت جزء این دسته می باشد. سیستم مدیریت کیفیت برای بسیاری ازمشاقل ضروری بوده وجزء گواهی های پایه ای می باشد. گواهی ایزو 45001 یاسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت نیز ازاین قبیل ایزو ها می باشد. همچنین گواهی ایزو14001 یاهمان سیستم مدیریت محیط زیست جزء ایزو های پر کاربرد محصوب می شود. بخش دیگری از ایزوها، شامل گواهینامه های تخقصی تر بوده ودر صنایع مخصوص به خود قابل استفاده می باشند. لازم به ذکر است که در برخی موارد برای دستیابی به ایزو های تخصصی، لازمه آنها دریافت گواهینامه های پایه ای می باشد. بعضی از شرکتها برای پیاده سازی ایزوهای پایه، از اجرای همزمان ایزو 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت، و گواهی ایزو14001 سیستم مدیریت محیط زیست و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای استفاده می کنند. اجرای همزمان این ایزو ها باعث تسریع در انجام مراحل آنها می شود. مدل HSE به نوعی ترکیب الزامات ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 (سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت) می باشد که سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست عنوان می گیرد. پیاده سازی مستندات سه ایزو 9001 ، ایزو14001 و ایزو45001 راIMS  (سیستم مدیریت یکپارچه) می نامند.

پس از انتخاب مرجع صادر کننده گواهی ایزوو نوع ایزو مناسب، نوبت به طراحی ساختار استاندارد درخواستی بر فرایند های مجموعه می باشد. مراکز مشاوره می توانند با استفاده از تجربیات خود، شرایط اجرای مصوبات استاندارد هارا محیا سازند. مراکز مشاوره مستندات وطرحهای لازم برای انواع گواهینامه های ایزورا بصورت آماده دراختیار دارندو می توانند سی دی محتوای این مستندات رادر دسترس متقاضیان قرار دهندتا سازمانها براحتی درصدد اجرای آنها برآیند که در این صورت بمیزان قابل توجهی ازهزینه ها کاسته خواهد شد.

روش دیگری وجود دارد که درآن سازمان متقاضی گواهی ایزو، طبق قراردادی که بامرکز مشاوره منعقد خواهد کرد، نماینده خودرا آن مرکز قرار داده ومرکز مشاوره اقدام به اجرای ملزومات گواهی ایزو می نماید. دراین روش، همه مراحل اخذ ایزو ارزان، ازتکمیل فرم درخواست متقاضی تا دریافت گواهی ایزو، توسط مرکز صورت می گیرد وبنا به درخواست متقاضی شرایط اخذ استاندارد به اجرا در می آید. اخذ گواهی ایزو درحالت عادی شامل شرایط فراوانی می باشد که طی آن متقاضی ملزم به اجرای تمامی آنهاست. ازدرخواست متقاضی تا پیاده سازی کامل الزامات استاندارد مربوطه، همگی بدون کم وکاست می باید انجام شوند. اما دراین روش مرکز مشاوره متناسب با درخواست سازمان متقاضی ومتناسب باهزینه هایی که برای اخذ ایزو درخواستی در نظر گرفته اند، اقدام به دریافت گواهینامه ایزو می نمایدو با موافقت سازمان متقاضی، دیگر نیازی به پیاده سازی استانداردهای ایزو نیست. البته چنانچه بعداز مدتی موسسه به گواهینامه ایزو بااعتبار IAF نیاز پیدا کند، این امر امکان پذیر خواهد بودو فقط با پرداخت اختلاف هزینه های اجرای مستندات ایزو، می توانند گواهی ایزو خودرا ازمراجع زیر نظر IAF دریافت نمایند. برای مثال ممکن است شرکتی که ایزو ارزان اخذ کرده است، برای صادرات کالای خود به گواهی معتبر وتحت اعتبار IAF احتیاج پیدا کند، دراین صورت می توانند گواهی خودرا به گواهی معتبرتری تبدیل کنند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family