ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظم سازمانی با ایزو

نظم سازمانی با ایزو

ایزو بعنوان بحثی ناشناخته جهت سازمانها و شرکتها هست و این به دلیل ناشناخته بودن مبحث ایزو هست و به واسطه این تخصصی بودن غالبا از ایزو اطلاعی ندارند و تنها عده کمی آنهم در حدی می دانند که نامش را در تلویزیون شنیده اند و در نهایت می دانند ایزو یک استاندارد هست و غالبا اطلاعاتی اگر دارند در همین حد هست اما شرکتها و سازمانها و صاحبان مشاغل احتمالا اطلاعات بیشتری نسبت به دیگران دارند که البته کامل و کافی نیست و سطحی هست ولی آنچه مشخص هست اطلاعات بیشتری نسبت به عموم مردم از ایزو دارند. ولی غالبا علم کافی در خصوص ایزو ندارند و اطلاعشان در حد کلمه ایزو هست.

ایزو موضوعی هست که کارفرمایان و متقاضیان و حتی مشتریان باید درباره آن شناخت و اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند فرآیندهایی را چه در زمینه خدمات و چه محصولات و چه مدیریتی ارائه دهند که استاندارد باشند. جهت کسب آگاهی در خصوص ایزو در اینجا به تعریفی اولیه درباره ایزو می پردازیم.

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ایزو ISO

ایزو چیست و چه کاربردی دارد؟

ایزو از کجا باید بگیریم؟

چگونه گواهی ایزو بگیرم؟

نحوه اخذ گواهینامه ایزو چگونه هست؟

ایزو چیست؟ سوال مطرح شده برای غالب سازمانهای متقاضی ایزو هست و بایستی مدیران کلیدی آنها بتوانند شناختی درباره ایزو داشته باشند و اطلاعاتی اولیه و نسبی از استاندارد ایزو داشته باشند و سپس بابت اخذ ایزو اقدام کنند که در دام افراد حقیقی و حقوقی شیاد نیوفتند و تفاوت گواهی اصل و تقلبی و پرینتی را بدانند.

ایزو مجموعه ای از الزامات و استانداردهای مورد نیاز شرکتها را بیان می کند که این استاندارد ها و الزامات درون سازمان جهانی ایزو تدوین می شوند. سازمان جهانی ایزو مقرش درون شهر ژنو واقع شده و کشورهای بسیاری از سراسر جهان درون سازمان ایزو عضویت دارند که همگی درون این سازمان جمع می شوند و وقتی استانداردی تدوین می گردد ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید اکثریت آرا منتشر می شود و هر چند سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرند و با رفع اشکالات و کاستیها در ورژنی جدید ارائه می گردند. استانداردهای ایزو در حوزه های مختلف مدیریتی و خدماتی و محصولات و کالا تدوین شده و در انتهای ایزو اعدادی چهار الی پنج رقمی میاید که نشانگر مشخصه ایزو خاص مرتبط با حوزه خاص هست و همین اعداد وجه تمایز انواع ایزو هاست.

ایزو مرتبط با نظم سازمانی

لیست استاندارد ایزو زیاد هستند و استانداردهای فراوانی متناسب حوزه های کاری تمامی مشاغل تدوین شده و در کل این استانداردهای ایزو دو بخش می شوند یا خصوصی هستند و یا عمومیبعبارتی سیستمهای مدیریتی عمومی ایزو های عمومی ، سیستمهای مدیریتی تخصصی ایزو های تخصصی . ایزو عمومی انواع ایزو های عمومی مورد نیاز تمامی شرکتهاست که الزامات بیان شده در آنها مورد استفاده تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان هست. عمومی ترین انواع استانداردهای ایزو را چنانچه بخواهیم به ترتیب اولویت بیان کنیم، این گونه می توان طبقه بندی کرد:

گواهینامه ایزو 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان مادر تمامی استانداردها مطرح گردیده و تعریف می شود و الزامات کیفی تمامی شرکتها را در خود دارد. به همین جهت به تمامی شرکتها و سازمانها توصیه می شود قبل و یا همزمان با هر گواهی ایزو ، ایزو 9001 را نیز تدوین کند. به هر صورت اخذ گواهی نامه ایزو 9001 برای شرکتها بسیار حائز اهمیت هست.

گواهی نامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی از انواع دیگر گواهی عمومی ایزو هست که الزامات حفظ محیط زیست را بیان می کند و اینکه چه کنیم تا منابع طبیعی حیاتی ( آب و خاک و هوا) را آلوده نکنیم و منابع طبیعی را برای نسل آینده حفظ کنیم. گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 دو گواهی جدا نشدنی از یکدیگر هستند و بنوعی مکمل یکدیگرند و به همین جهت غالبا کنار یکدیگر اخذ میگردند.

گواهی ایزو 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از دیگر گواهی های عمومی ایزو محسوب می شوند که شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان بهش نیاز دارند. نوع دیگری از انواع گواهی ایزو هست که مورد نیاز و مورد استفاده تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان هست. ایزو 14001 و ایزو 45001 بنوعی مکمل یکدیگرند و همدیگر را کامل می کنند و توصیه می گردد که به همراه یکدیگر بطور همزمان و یا بصورت تدریجی اخذ گردند.

ایزوهای مختص جلب رضایت مشتریان با ترفندهای مختلف و یا بعبارتی ایزوهای مشتری مداری نیز در اولویتهای بعدی هستند که بعد از ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 ثمر بخشی بسیاری برای سازمانها و استاندارد سازی آنها دارد.

ایزو 10001سیستم مدیریت رضایت مشتریانISO 10001

ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ISO 10002

ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004

ایزو 10003 سیستم مدیریت حل اختلافات مشتریان ISO 10003

انواع ایزو تخصصی نیز که متناسب حوزه فعالیت سازمان تدوین می گردد و از آن میان می توان بدین ایزو های تخصصی اشاره کرد:

ISO 13485 ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

ISO/TS16949 ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی

ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001

ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی استاندارد ایزو 50001

ISO 10015 سیستم مدیریت آموزش استاندارد ایزو 10015

ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات گواهینامه ISO/IEC 20000

ISO 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189

ISO 21500 سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500

ISO 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه گواهینامه ایزو 10006

ISO 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین بین المللی ایزو 28001

ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000

ISO 29001 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001

و بسیاری دیگر از انواع استانداردهای تخصصی ایزو که تخصصی هستند و متناسب حوزه فعالیت سازمان متغیر هستند.

از میان تمامی استانداردهای عمومی که بیان شد، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 بسیار مهم هست و به نوعی مادر تمامی استانداردها نام می گیرد و به همین جهت نیز درون سازمان نظمی ایجاد می کند که البته این نظم سازمانی در صورت پیاده سازی ایزو 9001 انجام می گیرد.

ایزو 9001 چگونه ایجاد نظم سازمانی می کند؟

ایزو 9001 در صورت پیاده سازی الزامات تعریف شده درون 9001 نظم در سازمان ایجاد می کند. این استاندارد الزامات کیفی مورد نیاز تمامی شرکتها را در خود دارد و به همین جهت بهترست شرکتها در ابتدا ایزو 9001 را در سازمان طراحی و پیاده سازی کنند و سپس جهت طراحی و مستند سازی و پیاده سازی انواع ایزو عمومی و ایزو تخصصی اقدام کنند. اابته ایجاد این نظم سازمانی مستلزم آگاهی و شناخت مدیران تصمیم گیرنده هست. مدیران تصمیم گیرنده می توانند حداقل با خواندن با دقت یکبار متن استاندارد ایزو 9001 به یک درکی درست درباره ایزو 9001 برسند و بفهمند ایزو 9001 برای تمامی شرکتها الزامات تعریف شده ای بیان کرده که برایشان حرفهای مهمی برای گفتن دارد و در بهره وری نقش بسزایی دارند. مثلا در بندی از متن استاندارد ایزو 9001 چارت سازمانی یا همان نمودار سازمانی تعریف شده است که به شفاف سازی وظایف کارکنان می پردازد و با این شفاف سازی از اختلالات پیش آمده در سازمان به واسطه شفاف سازی وظیفه هر پرسنل نظم سازمانی ایجاد می کند. تمامی الزامات درون ایزو 9001 به همین شکل بهره وری دارند پس چرا سازمان از تمامی الزامات بیان شده در بندهای ایزو 9001 استفاده نکند و البته این استفاده از الزامات نیازمند استفاده از یک مشاوره خوب هست.

چگونه یک مشاور ایزو خوب پیدا کنیم؟

امروزه با وجود فضاهای مجازی مانند گوگل و اینستاگرام و ... بسیاری افراد حقوقی و حقیقی میایند و خودشان را به عنوان مشاور ایزو معرفی می کنند و ادعای اطلاعات می کنند در صورتی که دلالی شرکتها با جستجو درون فضاهای مجازی همچون گوگل و یا اینستاگرام و ... به دنبال مشاوره ایزو می گردند و خیلی از افراد حقیقی و حقوقی هم که در این زمینه ایزو فعالیت دارند تنها دلال این کار هستند و علم کافی را جهت دادن مشاوره ایزو ندارند و تنها از یک پکیج مستندات ایزو استفاده کرده و با سو استفاده از نداشتن آگاهی متقاضی بهشان نمی گویند و تلقین می کنند که شرکتشان ایزو دارد و اما این درست نیست و اینجا استفاده از مشاور معنا پیدا می کند. انتخاب مشاور ایزو خوب با این تفاسیر و پیشرفت علم و تکنولوژی و فضای مجازی و سایت سازی و غیره کار سختی هست بدلیل اینکه همه حتی دلالان ناآگاه خودشان را به عنوان مشاور ایزو معرفی می کنند حال آنکه دانش و علم کافی در این خصوص را ندارند. متقاضیان محترم می توانند از رهنمونها و مشاوره های رایگان از کارگزاری امکان ثبت بهره ببرند تا بتوانند یک مشاور خوب پیدا کنند تا صرفا تنها یک برگه به عنوان گواهی ایزو دریافت نکنند و پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت را مطابق استاندارد ایزو 9001 انجام دهند تا به واسطه این پیاده سازی واقعی به یک نظم سازمانی برای مجموعه و شرکت و سازمان خود برسند.

امکان ثبت بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در حوزه طراحی ، مستند سازی، اجرا و بهبود سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه متقاضیان محترم می باشد.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family