ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ISO30401

گواهینامه ایزو 30401

ISO 30401 بمعنای استاندارد سیستم مدیریت دانش می‌باشداین استاندارد دارای قابلیت صدور گواهینامه و مدرک می‌باشد. سیستم مدیریت دانش به راه حلهای سازمان ها که دانش راایجاد و مورد استفاده قرار میدهند نظم میدهد. سیستم مدیریت دانش استانداردی می‌باشد که تاکنون استانداردی جهانی شبیه آن منتشر نشده است. جهت موفقیت و پیشرفت درمدیریت دانش یکسری مسائل هستند که باید شناسایی و رفع شوند. موانعی همچون : ازبین بردن برداشت غلط و نادرستی که بیان میکند فقط باگرفتن گواهینامه و خرید فناوری و دانش میتوانیم ارزش افزوده مدیریت دانش رابالا ببریم و مانع دیگر اختلاطهای مکرر وزیاد درسیستم مدیریت اطلاعات.

محتوای گواهینامه ایزو  ۳۰۴۰۱

محتوای اساسی استانداردISO 30401  بدنبال پایه ریزی درست و اصل سیستم مدیریت دانش بوده است. این محتوا شامل: الف) سازمانهایی رابدنبال بهینه سازی ارزش دانش می‌باشند را راهنمایی میکند. ب)مدیریت دانش بعنوان یک فاکتور ارزیابی و تشخیص صلاحیت سازمانها می‌باشد.

اخذ گواهینامه ایزو 30401 ازطریق طراحی و اجرا و پیاده سازی استاندارد ۳۰۴۰۱ بدست می آید. سیستم مدیریت دانش درطول مسیر و فعالیت سازمان مدیریت دانش مؤثر و کاربردی سازمان را درنظر میگیرد. چهار مرحله زیر بیانگر بنیان اصلی وجود دانش دریک سازمان می‌باشد که تمام این مراحل هدف سازمان و فعالیتهای تجاری سازمان را دربر می‌گیرد: الف) بدست آوردن دانش جدید: سازمان رابا دانشی که یادگیری و تجربه ای درمورد آن ندارد آشنا میکنیم و دانش ناشناخته راتأمین می کنیم . ب) بکارگیری دانش موجود و فعلی درسازمان: دانش موجود راجهت تصمیم گیریهای بهتر و انجام اقدامات مؤثر به کار ببریم . ج) ازدانش موجود درسازمان نگهداری کنیم : دانشی که فعلا درسازمان وجود دارد و از آن بهره گیری میشود حفظ کنیم و آن راازدست ندهیم. د) مدیریت و برنامه ریزی دانش ناکارآمد و اشتباه: سازمان رااز انجام اقدامات نادرست و اشتباه بااستفاده ازدانش نادرست و غلط محفوظ نگه داریم.

سیستمی را که جهت مدیریت دانش سازمان برای اخذ و دریافت گواهینامه ISO 30401 به کار می‌بریم باید بااستفاده از ابزارهایی فعالیتها و رفتارهای مؤثر و توانمند انواع دانش راجهت رسیدن به اهداف تجاری سازمان را برآورده کند. ابزارها و فعالیتها عبارتند از: الف) گفت وگو و تعاملات بین افراد: انجام مشورت ، همفکری و گفت و گو میان گروههایی که همگی وابسته به سازمان هستند و نفع میبرند. ب) انتشار دانش : ازطریق مستند سازی و ثبت و ضبط اطلاعات و کد دادن به اطلاعات کلیه دانش رادر دسترس قرار دهیم. ج) استخراج و فرآوری دانش : مرتب کردن و دسته بندی و سازمان‌های دانش کدگذاری شده. د) دسترسی آسان درون سازمانی: دانشی راایجاد و طراحی کنیم که هم درک و یادگیری آن آسان باشد هم دردسترس همگان قرار بگیرد.

 

شرایط مورد نیاز اخذ گواهی نامه ایزو  30401

سازمانها و شرکت ها برای به رسیدن به اهداف دانشی خود و اجرای سیستم مدیریت دانش مؤثر و توانمند باید اجزاء چهار اصل راداشته باشند.

  1. وظایف و‌مسئولیتها: وظایف و مسئولیت های افراد قابل و توانمند راتعریف کنیم.

  2. فرآیندها و مراحل اجرایی: کلیه فعالیتهای دانشی سازمان در تجارت و شیوه نامه ها و دستورالعمل ها راتعریف کنیم.

  3. فناوری اطلاعات و پردازش زیرساختها: ابزارهای فیزیکی و استفاده از کانالها و شبکه‌های مجازی و کاردرفضای مجازی.

  4. رهبری و کنترل: یکدستی ابزار به کارگیری دانش و یکی کردن استراتژیک درسیستم مدیریت دانش

اهمیت دریافت گواهی نامه ISO 30401

 

دلایلی راکه وجود استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ درسازمانها اهمیت دارد عبارتند از:

- بوجود آوردن و تولید نتیجه مطلوب و ارزشمند. نتیجه یک کار ارزشمند توسط یک دانش کاربردی و بعنوان یک راه اثر بخش و موفق ایجاد میگردد.
- دانش بصورت بسیار زیاد و‌گسترده ای در اقتصاد سازمانها مؤثر است ازآنجاییکه بیشتر سازمانها دوست دارند اقتصادشان درگرو کار ذهنی به اقتصاد دانش تبدیل شود و بصورت کلی میتوان گفت هدف اصلی گواهی نامه ۳۰۴۰۱ هم همین موضوع می‌باشد که اصلی ترین دارایی سازمان رادانش بداند.
- دانش هر سازمانی راکمک میکند تا تصمیم گیری ها و کارهای مؤثر و مطلوبی راانجام دهند و حتی میتوان گفت دانش هم میتواند بعنوان یک محصول و خدمت باارزش به بازار عرضه گردد.
- استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ دسترسی به دانش راافزایش میدهد و ازطریق همین دسترسی توسعه و پیشرفت رابرای افراد حمایت و پشتیبانی میکند.
- استفاده از دانش طبیعی انتشار یافته نمی‌تواند حفظ و بقای سازمان راتضمین کند و جهت تبدیل شدن به یک منبع باارزش و قابل رقابت باید یک دانش آگاهانه ایجاد کنیم .
- سازمانهایی که در مکانهای مختلف به یک فعالیت مشابه مشغول هستند می‌توانند بااشتراک گذاری دانش و درس‌هایی که آموخته اند به یک دانش مؤثر دست پیدا کنند.
- باتوجه به فرسودگی نیروی کار انسانی مدیریت دانش مفهوم دیگری پیدا میکند و امروزه در بسیاری از سازمانها دانش اصلی درفکر و مغز متخصصان نگهداری میشود و وجود آنها بسیار مهم می‌باشد درحالیکه یکسری سازمانها باتوجه به نیروی کار باهوش فاقد دانش هستند و اگر هم دانشی بدست آورده اند درطول سابقه کاری و از تجربه ایجاد شده است.
- امروزه اکثر سازمانها میدانند دانش سازمان یکی ازداراییهای معنوی آنها می‌باشد و این دانش نیازمند مدیریت می‌باشد. دانش به منظور خلق و ایجاد ارزش و رقابت برای سازمان باید توسعه یابد ، ازآن نگهداری شود، بصورت متنوع به کار برده شود و اشتراک گذاشته شود و باید به نحوی باشد که کلیه نیروها در هر مکان و سمت و سنینی بتوانند از آندجهت تصمیمات و اقدامات استفاده کنند .
باتوجه به صحبت‌های انجام شده و دلایل ذکر شده استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ بعنوان یک استاندارد مهم و کلیدی نقش خود را ایفا می‌کند و بهمین دلیل سازمانها بدنبال اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو ۳۰۴۰۱ میروند تااثبات کنند ازنظر دانش هیچ کمبودی ندارند و بااستفاده از سیستم مدیریت دانش جهت بالا بردن سطح آگاهی سازمان و پیشرفت کار جهت ورود به بازارهای رقابتی آمادگی دارند.

گواهی نامه ایزو ۳۰۴۰۱ توسط کلیه مراجع صدور گواهی نامه هم بصورت دولتی و رسمی بااعتبار بالا و هم بصورت خصوصی و غیر رسمی با سطح اعتبار پایین ثبت و صادر میگردد.

نظرات (1)

این نظر توسط مدیر کوچک شده

استاندارد سیستم مدیریت دانش امروزه جز اساسیترین اصل داشتن هر کسب و کاری هست

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family