ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاوره CE

مشاور CE

CE ازعبارت ( CONFORMITY EUROPEAN ) گرفته شدست و معنيش ( قوانين اروپايي ) ميباشد وبراي محصولاتي مشخص شده كه درحوزه اتحاديه EURO خريد وفروش ميشود. سي اي جزو استاندارد هايیست درجهت بهبود ايمني توليدات وضع شده است ومختص بسازندگان وكارخانجات ميباشد. سيستمهاي مديريتي بسياري تشكيل شده اندكه اغلب آنها بين المللي بوده ودر همه كشورهاي قابل اجرا هستند. معمولا شركتها و سازمانهابراي اعتبار دهي بمحصولات وخدمات خودازاين علائم بهره ميبرند ولي پياده سازي واجراي دستورالعمل هاي استاندارد ها بطور حتم باعث پيشرفت روابط تجاري ودرنتيجه ايجاد جامعه سالم تر خواهد بود اما بهر صورت عده اي بدلايل مختلف ازبرپايي مستندات آنهاامتناع ميكنند. عده اي ازافراد سود جو نيز هميشه مترصد فرصتي هستند تااز آب گل آلود ماهي بگيرنداين مطالبيكه توضيح داده شد وهمچنين تنوع استاندارد ها وگواهينامه ها ونيز دشوار بودن مراحل اخذ آنها، موجب ميشودتا متقاضيان وسازمانها قبل ازهراقدامي، اطلاعات كاملي درخصوص سيستم هاي مديريت بدست آورند. راه ديگر براي كنترل اوضاع وپيشگيري ازمشكلات احتمالي، استفاده ازراهنمايي هاي مشاور باتجربه درزمينه استاندارد هاميباشدكه تعداد آنها كم نيست. اما چرا به مشاور احتياج داريم.براي پاسخ دادن به اين سوال، ابتدا بايد از نحوه دريافت گواهيها توضيحاتي ارائه دهيم.

 

نشان CE همانطوركه گفته شد جهت بالا بردن سطح امنيت كالاها شكل گرفته ودر اروپا استفاده ميشود وبطور كل بسياري ازكالاهاي مورد معامله دربازاراين قاره، ازحروف C-E استفاده ميكنندكه بيانگراين مطلب است محصول مذكور منطبق بادستورالعمل هاي ايمني مقرر اتحاديه EURO ميباشد. باچسباندن نشان سی ای ، سازندگانش اعلام ميكننداين كالا تمام دستوالعمل هاي قانوني رااعمال كردست ودر نتيجه ميتوان آنرا درسرتاسر اتحاديه اروپا فروخت. اين امر براي همه توليدات ساخته شده دركشور هاي ديگر نيز اهميت دارد، چراكه بابدست آوردن اين نشان ميتوانند محصولات خودرا دربازارهاي اروپايي نيز بفروش برسانند. بنابراين باكسب گواهي CE هم مصرف كنندگان اطمينان پيدا ميكنندكه ازنظر ايمني وعوارض زيست محيطي درسطح بالايي قرار دارد وهم تاجران ومعامله گران درمييابندكه محصول مورد نظر راميتوانند بدون محدوديت معامله نمايند. مسلما همه اشخاص وكاربران به اين توليدات توجه بيشتري نموده ومورد اعتماد آنها خواهد بود. نكته مهم اين استكه همه كالا ها نميتوانند ازاين آرم بهره ببرند وتنها دربرخي صنايع وتوليداتشان ازقبيل لوازم پزشكي، ماشين آلات ووسائل الكترونيكي كاربرد دارد وبراي توليدات غذايي ودارويي قابل استفاده نيست. اين مسئله ازاهميت بالايي برخوردار است زيرا بعضي سازمانها بدليل عدم آگاهي ازاين موضوع، فريب كلاهبرداران راخورده ومبالغ زيادي راجهت كسب اين عنوان صرف كرده وفقط مدرك تقلبي نصيبشان ميشود. البته بعضي شركتها آگاهانه اين عمل راانجام ميدهند وبخاطر تبليغات بيشتربراي توليداتشان اقدام به اخذ آن مينمايند كه بطور قطع هزينه چنداني نخواهند كرد.

مشاور CE ازخدماتش ميتوان بمعرفي مراكز معتبر صادر كننده گواهي CE اشاره كرد. سازمان NANDOO وظيفه اعتبار دهي به مراجع صادر كننده رابرعهده دارد كه توسط كميسيون اروپا اداره ميشود. اصطلاحا بمراكز صدور سي اي، NOTIFIED BODY ميگويند وكليه مدارك معتبر بوسيله اين موسسات ثبت ميشود كه درهمه كشور هاي اروپايي وغيره قابل قبول خواهد بود. البته بجز NB ها مراجع ديگري نيز اين اسناد راارائه ميدهند كه فاقد اعتبار ميباشد وتنها درايران مورد استفاده قرار ميگيرد. اين مراجع مطمئنا تحت نظارت سازمان ناندو نميباشند ودرنتيجه مدرك اعطاء شده توسط آنها،‌ براي صادرات بكشور هاي اروپايي كاربردي ندارد اما جهت تبليغات( همانگونه كه توضيح داده شد ) استفاده ميشود.

 
روش كار NB هابدين صورتست، محصول مورد نظر رابررسي كرده وتحت آزمايشاتي قرار ميدهند تااز ايمني وسلامت آن اطمينان حاصل نمايند. سپس چنانچه ارزيابي هاي انجام شده حاوي مشكل وايراد خاصي نباشد ومطابق قوانين اروپايي توليد شده باشد، گواهينامه اصلي يااورژينال راصادر مينمايند. البته درصورتي كه محصول مورد نظر شامل پيچيدگي خاصي نباشد، سازنده وتوليد كننده آن ميتواند آزمايشات رادر سازمان خود انجام داده ونتايج آنرا بمركز نوتي فاي بادي ارسال كند. NB مذكور نيز نتايج بدست آمده رابررسي كرده ودرنهايت گواهينامه خوداظهاري براي آن ثبت ميگردد. نوع ديگري بانام گواهي نامه انطباقي وجود داردكه البته تنها درايران ساخته شده وتوسط مراجعي غير ازصادركننده هاي معتبر NB يا IAF ارائه ميشود. معمولا سي اي انطباقي هزينه بالايي نداشته وبراحتي نيز بدست ميايد اما بسياري ازشركتهاي سود جو وشيادان بادريافت مبالغ سنگين اين گواهي رادراختيار متقاضيان قرار ميدهندكه كاملا بي ارزش ميباشد. البته راههايي وجود دارد تاازاين مشكلات جلوگيري كرد ويكي ازاين راهها، ارتباط بامشاور مجرب وباسابقه ودرخواست همكاري باآنها ميباشد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family