ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ISO C

گواهي آيزو

گواهي آيزو بابت دستيابي نشان آيزو، ابتدا بايدنوع آنرا مشخص نمود واين بستگي بموقعيت وشرايط مجموعه ياشركت درخواست كننده دارد. بسياري ازموسسات بدليل الزام كارفرمايانشان اقدام به اخذ نشان هاي تجاري مينمايند. برخي ديگر فقط بمنظور تبليغات وبرند سازي ازعلائم ايزو استفاده ميكنند وبعضي شركتها نيز، جهت بهينه ساختن عملكرد سازمان خود به استانداردها روي مياورند. بنابراين مسئله اصلي، مشخص كردن اهداف سازمان ميباشد. لازم بذكر استكه، مراكز زيادي وجود دارندكه گواهينامه هاي بين المللي راثبت ميكنند. مخصوصا دركشور ماكه هم تعدادشان بسيار است، وهم ازلحاظ اعتبار سطوح متفاوتي دارند. اصولا مراجع معتبر ميبايست زير نظر انجمن IAF فعاليت نمايند. انجمن IAF نهادي استكه زير مجموعه سازمان ISO است ويكي ازوظائفش، معرفي نماينده سازمان دركشورهاي مختلف ميباشد. نمايندگاني كه ACRIDATE BODY (AB) خوانده ميشوند، مسئوليت بررسي واعتبار دهي به صادر كننده هاي گواهي آيزو رابر عهده دارند. دركشور ما يك AB بنام NACI معرفي شده است اما تعداد صادر كنندگان (CB) زياد بوده وفقط برخي ازآنان تحت نظارت انجمن IAF ميباشند. اين مراجع اعتبار بالايي داشته ومدارك معتبري ارائه ميدهند. اما ازطرفي، براي صدورشان سخت گيري بسياري را اعمال مينمايند. ازآنجائيكه برخي شركتها تنها جهت تبليغ واعتبار بخشي به محصولات ويا خدمات خودبه آيزو روي آورده اند،‌ وهمينظور بدليل پرهزينه بودن پياده سازي دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت، تمايلي به مراجعه به اين موسسات ازخود نشان نمي دهند. دراين ميان، مراجعي كه تحت نظارت IAF نيستند مورد توجه اينگونه متقاضيان قرار ميگيرند.

 

صادر كننده ایزو اينچنيني، توجه چنداني به برپايي مستندات نداشته وبه آساني ودرشرايط مطلوبي اقدام بصدور مدارك ايزو مينمايند. بنابراين هزينه هاي درخواست كنندگان تاحدود زيادي كاهش پيدا ميكند. بطور حتم اين اسناد اعتبار پاييني داشته وبراي فعاليت هايي چون صادرات كالاها، مقبول سازمانها نخواهد شد. اما براي مواردي بسيار مقرون بصرفه وبراحتي دست يافتني است. بسياري ازشركتهاي تازه تاسيس ونوپا، توان پرداخت مبالغ سنگين اجراي دستورالعمل ها راندارند وهمينطور، كسب نشان تجاري بين المللي ميتواند نام واعتبارشان را معتبر تر نمايد. متقاضياني بااين شرايط ميتوانند ازاسناد مراجع مذكور استفاده كنند ودرصورت نياز، گواهي خودرا ارتقاء داده وتحت اعتبار IAF درآورند. البته اين امر مستلزم پرداخت اختلاف هزينه هاي پياده سازي خواهد بود.

گواهینامه آیزو گونه هاي متفاوتي ازانواع استاندارد موجودست. ISO 9001 ويا سيستم مديريت كيفيت جزء شناخته شدترين گواهينامه هاست.ISO 14001 ياسيستم مديريت محيط زيست كه بمنظور توجه بمنابع طبيعي ايجاد شده وپياده سازيش باعث پيشگيري ازآلودگيها وخسارات زيست محيطي ميگردد وiso 45001 ياهمان سيستم مديريت ايمني وبهداشت، كه براي بالا بردن سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري تهيه شده وبرپاييش موجب كاهش حوادث وخطرات شغلي خواهد شد. استانداردهاي ديگري هم وجود دارندكه تخصصي تر بوده ودرصنعتهاي معيني بكار برده ميشوند. iso 22000 ياسيستم مديريت ايمني مواد غذايي ازاينگونه محسوب ميشودكه جهت استفاده درصنايع غذايي تعيين شده ونمي توان ازآن درصنعت ديگري همچون ماشين سازي قابل بهره وري نيست. سيستم مديريت انرژي ( iso 50001 ) وسيستم مديريت اطلاعات ( iso 27001 ) هم جزء اين دسته بوده كه دستوالعمل هايشان براي مصرف بهينه انرژي وهمينطور بمنظور حفظ ونگهداري اطلاعات حساس ديجيتالي شكل گرفته اند. معمولا متقاضياني كه بخاطر تبليغات به آيزو ها روي آورده اند، از گواهي نامه هاي عمومي استفاده مينمايند، چراكه شناخته شده بوده ودرشرايظ آسان تري ارائه ميشوند. بهمين منظور، گواهي hse بوجود آمده كه ازتركيب آيزو 14001 و آيزو 45001 تشكيل شده است. استفاده مكرر وفراوان اين دو استاندارد، باعث شكل گرفتن hse شده وسيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست راايجاد كرده است.

 

گواهی نامه آیزو پس ازانتخاب گواهي متناسب باشرايط وموقعيت مجموعه، ونيز يافتن مرجع صدور مناسب بااهداف سازمان، قدم بعد تكميل فرم درخواست وتحويل آن به مرجع ميباشد. مرحله بعد، شناسايي عملكردهاي موسسه ودرك ساختار آن وبدنبالش پي ريزي وبرنامه ريزي وتدوين طرحهاي اجرايي است. سپس نوبت به پياده سازي الزامات استاندارد مورد نظر رسيده كه يكي ازبندهاي آن، آموزش كاركنان وپرسنل سازمان درخصوص فراگيري دستورالعمل ها واجرايشان ميباشد. درنهايت مميزي داخلي توسط متقاضي صورت گرفته وكليه مراحل بازبيني ميشوند. آخرين مرحله مميزي توسط مرجع صادر كننده ميباشد. بدين تربيب موسسه صدور، كارشناسي رابه مجموعه روانه مي كند كه به آن افسر ممیزي نيزميگويند. افسر مميزي همه امور رابررسي كرده وچنانچه مشكلات اجرايي عمده اي ديده نشود، تاييديه رابه صادر كننده ایزو ارسال كرده و گواهي آيزو بجهت درخواست كننده صادر ISO خواهد گشت. اماگاهي اوقات اشكالي درپياده سازي مستندات ديده ميشودكه دراينصورت، متقاضي ميبايست نسبت برفع آنها اقدام كرده وسپس مميزي ديگري انجام ميشود، واين عمل آنقدر تكرار ميشودتا بالاخره مدرك آيزو رابدست آورند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family