ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 CEچیست؟

CE چیست بیشترین سوال میباشدبرای کسانیکه قصد همکاری بایک شرکت درخارج ازکشوررا دارند اماشرکت مورد نظر شرط همکاری و دریافت محصول تولیدی شرکتشان راداشتن گواهینامه ce برروی محصولشان قرارداده،این تنهایک نمونه مثال براین قضیه بود درصورتیکه اگرشما قصد صادرات بقاره اروپا راداشته باشیدبی شک بایدبدنبال دریافت گواهی ce باشید زیراطبق قوانین اعلامی اتحادیه اروپا ورود هرگونه کالایی بدون اخذ گواهی سی یی ممنوع میباشد، فرآیندهای خاصی جهت تولید کنندگان گواهی CE وجود دارد. گرچه علامت ce برای گروه هاخاصی ازمحصولات معرفی شده است، امروزه بسیاری ازمحصولات امروزه قبل ازارائه بمصرف کنندگان درکشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه اقتصادی اروپا نیازبه گواهینامه CE دارند.

 

 

CE چیست

CE و اخذ گواهینامه CE جهت صادرات اتحادیه اروپا

 

 

CE چیست اکنون شامل معرفی نسبی استاندارد میباشد، داشتن چنین گواهینامه نشان می دهدکه محصولات شماطبق دستورالعمل مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرند. نشان سی یی درمورد تمام محصولات تولید شده درکشورهای اتحادیه اروپا و صادرات خارج از اتحادیه اروپا اعمال می شود. مراحل خاصی برای کسب گواهی CE لازم است. اولین گام اینست تعیین الزامات محصول ازنظر دستورالعمل اتحادیه اروپا، مرحله دوم گواهینامه CE تعیین کندکه آیا محصول مطابق باشرایط خاص باشد. تولید کنندگان خود اینگونه تعیین می کنندکه آیامحصولات مطابق با الزامات مربوطه اتحادیه اروپا همراستا میباشد یاخیر. اگر استانداردهای هماهنگ اتحادیه اروپا محصولات وجود داشته باشد واین استانداردها در طی فرآیند تولید مطابقت داشته باشند، محصولات مطابق معیارهای مندرج دردستورالعمل مربوط اتحادیه اروپا مطابقت دارند. بطور کلی، استفاده ازاین استاندارد هااختیاریست و سازنده مجبور نیست ازآنها استفاده کند. سایر روشها ممکن است دردستورالعمل هامربوطه مورد استفاده قرار گیرند تابتوانند نیازهای اساسی منطقۀ محلی را برآورده سازند، مرحله سوم گواهینامه CE اینست محصول رامورد آزمایش و تاییدیک سازمان قرار گیرد. این فرآیندبه تمام محصولات اعمال نمی شود. جهت بعضی ازمحصولات، لازم است تااطمینان حاصل شودکه محصول مطابق بانیازهای فنی خاصی ازارگانهای ارزیابی مربوط بانطباق، یعنی واجد شرایط است، مرحله بعدی نشان ce منباب آزمایش محصول وباید محصول مورد نیاز توسط یک سازمان یاآزمایشگاه مستقل تأیید گردد.

درنهایت، آخرین مرحله گواهینامه CE، تهیه یک اعلامیه مطابقت و قرار دادن علامت CE در محصول است. اعلامیه مطابقت باید توسط سازنده تهیه شود و باید نشان دهد که محصول مطابق تمام الزامات قانونی مربوطه است. علامت CE باید قابل مشاهده، قابل خواندن و قابل خواندن باشد.چند نکته مهم درباره نشان مورد بحث مقاله مااین میباشدکه مدرک سی یی فقط شامل محصولات مخصوصی میشود و مواد غذایی، مواد شیمایی، مواد ارایشی و بهداشتی راشامل نمیشود، همچنین قطعات مربوط بخودرو و خودرو و تجهیزات صنعتی و ازاین قبیل محصولات شامل نوع مجزای مدرک ce میشوند.

 

 

CE5

اخذ نشان CE ازطریق مراجع معتبر صادر کننده CE

 
 
دریافت CE بطور مستقیم بستگی بکدام مرجع صادر کننده بستگی دارد، چناچه انتخاب شما مدرک اصلی و مراجع بین المللی ناندو باشد پروسه چندماهه باهزینه سنگین درانتظار شماست و تعداد بسیار اندکی درایران بدنبال کسب همین گواهینامه میباشند نسخه خود اظهاری آنرا میخواهند هزینه بسیار پایین به نسبت نسخه اصلی و زمان بسیار کمتر نیز استفبال مرد رابیشتر میکند، روش اصلی و اخذ مدرک ازمراکز عضو ناندو nanado گرفتنش دراین روش بدین صورت هستکه، ابتدا درخواست رابه nb مورد نظر ارسال میکنیم و بافرستادن کارشناسان خود و انجام ازمایش مورد نظربرروی محصول تایید کنندکه محصول موردنظر صلاحیت گرفتن مدرک رادارد،طبیعتا انجام پروسه دریافت لوگو اصلی ce هزینه سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظرو فراهم کردن شرایط اقامت چند روزه انهامنباب شرکت یاشخصی راکه درخواستش رادارد تحمیل میکند و زمانبرست درکشور مااینکار باتوجه به عدم صادرات موفق و پایدار دربیشتر ارگانها توجیه اقتصادی ندارد.ازطرفی این کارشناسان سختگیریها و الزامات سختی درمیزان آزمایش مورد نظرخود بکارمیبرندبهمین دلیل پروسه راطولانی و هزینه رانیز سنگین میکنند،اما دریافت مدرک خوداظهاریش راکه اخذ لوگو ازموسسات خصوصی فقط جنبه تبلیغاتی دارد و کاربرد دیگری نداردولی درکشورمان بسیاررایج است و مورد استقبال شرکتهابرای تبلیغات قرار گرفته است، البته بعلت شرایط ایران بیشتراین روش رواج داردکه دلیلش رانیز توضیح دادیم.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی باتجربه و سالها فعالیت درزمینه مجوزهای بین المللی درهمه زمینه های مانند ایزو ، یاهمان استاندارد مورد بحثمان و غیره و خدمات صدور گواهینامه CE در حوزه خدمات صدور گواهینامه تنها یکی ازخدمات ارائه شده توسط سازمان ما دررابطه با گواهینامه هابین المللیست و کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با سابقه درخشان و با کارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام شرکتهای بزرگ تمامی مشاوره های تلفنی کارگزاری امکان ثبت کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family