ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تمدید ایزو

تمدید ایزو توسط مشاغل تولیدی، شرکتها، مشاغل نفت، گاز، پتروشیمی، بوده تمدید ایزو میتواند مشکلات کاری همچنین جهت برندسازی، سودآوری بسیار تاثیر گذار بوده اکثریت شاغلین میتوانند دریافت ISO انجام دهند. تمدید آیزو توسط نامه ایی کتبی ارسال شده درخواست کننده تمدید ایزو مبنی تمدید کرددن، منصرف شدن تصمیم خواهند گرفت. تمدید کردن محسنات همچون شرکت کردن مناقصه همچنین دادن کد رجیستری بکارفرما دارد. محسنات دیگر تمدید IZO سامان دهی مشاغل کاری همراه خواهد داشت.

تمدید ایزو بسیار آسان بوده صفرتاصد کار برعهده مسئولان تمدید خواهد بود هنگام تمدید شدن آیزو متقاضی باید رجیستری تمدید گواهی داشته باشد بتواند رجیستری خود مشاهده کند این مشاهده توسط سایت مرجع دیده شده نام انجام شدن تمدید کلمه valid قابل ملاحظه میباشد. درصورت تمدید نکردن کلمه suspend درج خواهد شد اعتبار گواهینامه خارج شده. وقتی تمدید انجام شد صادر کننده ایزو مشاور خود جهت اطلاع رسانی مطالب ISO همچنین مستندات بیان میکنند. بیان مطالب IZO میتواند سوالات مطرح شده دوستان باشد مشاور   پاسخ تمام سوالات داده سازمان بتواند استفاده بهینه موارد ایزو انجام دهد.

 

 

تمدید ایزو

تمدید ایزو ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو معتبر

 

تمدید ممیزی دوماه زمان برده طی دوماه پاسخ نهایی باید اطلاع رسانی شود. اما کار تمدید کنندگان ایزو تفاوت داشته. این تفاوت هزینه تمدید خواهد بود مراجع خصوصی هزینه پایین تری نسبت سازمان بین المللی دارند. بدلیل اینکه صادر کنندگان هزینه های متفاوت دارند تمدیدات ایزو فرق هایی خواهند داشت. معمولا ورژنهای ایزو چندسال یکبار ویرایش شده ویرایش جدید عنوان جدید وارد بازار کار خواهد شد. تمام جهان میتوانند سیستمهای مدیریت کیفیت استفاده نمایند. گستردگی بازار کار باعث شده مباحث ایزو مداوم درحال تغییر همچنین ویرایش ورژنها شود. سیستم مدیریت کیفیت تعریف میکند. کاربردهای درون سازمان برای صدور گواهینامه اهداف قراردادی قابل استفاده نماید. یک روش اجرایی رضایت مشتری براساس پیاده سازی باشد.

صدور گواهی نامه ISO قراردادی مدنظر گرفته شده. ارائه بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت میتواند موجب بهبود بیشتر عملکردهای مرتبط روش اجرایی افزایش رضایت متقاضی سایر گروههای ذینفع شود. قادر تحقیق بهبود مستمر کیفیت محصولات فرآیندها طریق دریافت بازخورد سایر گروههای ذینفع باشد. تامین کنندگان، انجمن های صنعتی اعضای آنها سازمان های مصرف کننده مکانهای دولتی مرتبط کارکنان، صاحبان نیزی سایر کسانی باشد متاثر روش اجرایی رضایت افراد باشد. شرکت سهامی، بنگاه اقتصادی، نهاد موسسه خیریه، تاجر، انجمن، نهاد، دولتی بخش ترکیبی موارد بیان شده میباشد. برنامه ریزی، طراحی، تدوین، پیاده سازی، نگهداری بهبود کارآمد اثربخش یک روش براساس اصول راهنمایی مشتری مداری صورت میپذیرد.
اصول استاندارد بین المللی مطرح شده اند. متقاضی بطور فعال امر تصویب انتشار روش اهتمام داشته انجام وعده هایش متعهد باشد. منابع کافی برنامه ریزی، طراحی، تدوین، پیاده سازی، نگهداری بهبود روش فراهم نموده شکل کارآمد اثربخش آنها مدیریت نماید. روش باید بنحو مقتضی اطلاع درخواست کننده سایر گروهای ذینفع رسانده شود. منابع کافی برنامه ریزی، طراحی، تدوین بهبود نگهداری روش فرتاهم نموده شکل کارآمد اثربخش آنها مدیریت نماید. روش بایدتوسط چارچوب سازمان تصمیم گیری استفاده زمینه برنامه ریزی نگهداری بهبود روش پشتیبانی گردد. چارچوب شامل روش باید مبنای سیستم مدیریت آنها موارد مقتضی یکپارچه هماهنگ باشد. سازمان باید اهدافی دستیابی آنها توسط روش مدنظر میباشد مشخص نماید. اهداف روش باید آنچنان روشنی بیان شده باشند بتوان شیوه ای مناسب میزان دستیابی آنها استفاده شاخص های عملکرد توسط سازمان تعیین شده اند اندازه گیری کرد. اطلاعت باید موارد ذیل جمع آوری آزمون شود. مسائلی روش سعی دارد آنها بپردازد. چگونگی وجود آمدن این مسائل، چگونگی پرداختن این مسائل، چونگی مسائل فعالیتهای غیر مرتبط روش تاثیر گذارند. سایر سازمانها چگونه این مسائل رسیدگی میکنند. منابع سایر پیامدهای احتمالی دیگری جهت پرداختن مسائل استفاده روش بوجود می آید. الزمات قانونی مقرراتی اثر پرداختن مسائل استفاده روش بوجود می آید.
تمدید گواهی ایزو و اطلاعات بایدبه سازمان بیان اهداف روش تعیین رویکردی مناسب توسعه سنجش روش کمک نماید روشی همسو دیگر فعالیتهای سازمان میباشد. راهنمایی مختصر عوامل قابل توجه انتخاب یک روش تهیه شده توسط سازمانی دیگر مانند یک انجمن صنفی حرفه ایی ارائه شده. دریافت سنجش نظرات دیدگاهای ورودی گروههای ذینفع مربوط نظیر مشتریان، تامین کنندگان، انجمن های صنعتی تولید کننده، مصرف کننده مکانهای دولتی مرتبط کارکنان، صاحبان سایر کسانی که روش تاثیر می پذیرد. محتوی روش استفاده مهم میباشد. روش براساس اطلاعاتی جمع آوری نموده تدوین نماید. روش باید واضح، مختصر، دقیق هدایتگر بوده زبانی ساده نوشته شده باشد. موارد بیان شده دامنه کاربرد اهداف مشاغل کاری متناسب باشد. تعهداتی قبال مشتریان خود متقبل شده قابلیت تحقق برخودارند محدودیتی بابت تعهدات، تعریف واژگان کلیدی بکار رفته روش، پرسش ها شکایات دریافتی مورد روش چگونه شخص مسئول ارجاع شود. شرح اقداماتی عدم تحقق وعده های روش باید اتخاذ شود. پرسش ها شکایت ها میتواند مربوط محتوی روش باشد نحوه استفاده جهت راهنمایی ISO رجوع شود. شرکت باید نسبت اینکه روش میتواند شکل اثربخش اجرا شود شرایط الزامات قانونی تعهداتی مغایرتی ندارد اطمینان حاصل نماید اقدامات قانونی مقرراتی راجع تبلیغات فریبنده گمراه کننده غلط انداز ممنوعیت های مطرح درمورد فعالیت ضد رقابتی، ازمایش روش مشخص نماید روش نیاز تغییر همچنین تعدیل اجرا شود.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family