ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استعلام ایزو

استعلام ایزو و معتبر بودن گواهینامه ایزو ازتمامی مراحل اخذ استاندارد ایزو مهمترست و اخذ گواهینامه ISO معتبر و قابل استعلام درسطح کشور توسط شرکتهای متعددی صورت میپذیرد و شرکتها بمنظور فعالیتهای خود و مطرح کردن نام شرکت ویا مجموعه خود درسطح جهانی گواهینامه ایزو رادریافت میکنند. درابتدا بایدبه استعلام شرکت صادر کننده ایزو بپردازیم و ازطرفی دیگر سازمان ملی تایید صلاحیت ایران نیزباید شرکت مربوطه راتایید کند.

استعلام ایزو و فرایند اخذ گواهینامه ISO معتبر و قابل استعلام درحال حاضر سطح کشور توسط شرکتهای متعددی اجرا میشوداما تشخیص اینکه کدام شرکت واقعا گواهینامه ایزو رادر سطح مراجع جهانی صادر میکند سختست، توصیه میشودکه استعلام راجدی گرفته و اینکار راانجام دهید. درهمین راستا مشاوران و موسسات مشاوره ایزو جهت استعلام آماده مشاوره دادن بشما هستند تنها کافیست گواهی مورد نظررابه مشاوران خودتحویل داده تانتیجه رادر اسرع وقت برایتان اعلام میکنند. تاخیال شمارا ازبابت جعلی بودن یانبودن راحت میکنند.

 

 

استعلام ایزو

استعلام ایزو و نحوه رجیستری گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

 

 

استعلام ایزو درداخل کشور پروسه راحتی دارد، اخذ گواهینامه ISO معتبر و قابل استعلام رادر داخل کشور میتوانیداز مراجعی بنام CB درخواست دهیدکه تعداد بسیار زیادی دارند وهر روزهم بتعداداین موسسات مشاوره و صدور ایزو افزوده میشود تاشما درکمترین زمان ممکن گواهینامه مور نظر خودرا باهزینه کم بدست آورند. با توجه امار تقریبی عرضه شده درسطح کشور 600 موسسه مشاوره ایزو ویابنوعی صدور ایزو وجود دارد تااین مجوز رابشما تحویل دهدهمه تمامی مراکز مشاور ایزو بطور معمول ازچندتا شرکت AB دستورات لازم رادریافت میکنندتا براحتی بتوانند ملزومات ایزو رادرجهان اجرا کنند. اخذ گواهینامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام تاحدودی بنوع فعالیت و عملکرد مجموعه نیزبستگی داردکه اهداف شرکت ازقصدش منباب اخذ استاندارد ایزو چیست، بامشخص شدن اهداف میتوان گفت موسسه مشاوره ایزو یک مشاوره خوب و معقول راارائه میکند تابهترین تصمیم جهت اخذ ایزو شرکت شما گرفته شود و بدین ترتیب شرکت متقاضی میتواند فعالیتها و عملکردهای خودرا دراین راستا عملیاتی کندتا دراسرع وقت باحداقلی ترین پیاده سازی ممکن بتواند انتظارات شرکتهای صادر کننده رابرآورد نموده و گواهینامه ایزو مورد نظررا دریافت کند. البته دراین زمینه افراد سودجو و کلاهبردار نیز وارد عمل شدند و گواهینامه هاتقلبی و غیر قابل استعلام صادر میکنند، توصیه میشود هنگام جسجتجو منباب موسسه اخذ ایزو مواظب چنین موسسات و افرادی باشید ازاینرو یادگیری استعلام گواهی ایزو امری ضروریست، چون گواهینامه ایزو غیر قابل استعلام هیچگونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. همان طورکه گفته شد درابتدا بایدکه هدف مجموعه متقاضی جهت اخذ ایزو مشخص شود البته هزینه اخذ ایزو نیز دقیقاب مرجع صدور ایزو بستگی دارد عوامل دخیل درانتخاب نوع گواهی ایزو جهت اخذ رامیتوان مهمترین عمل هزینه ایزو درسطح کشوربه نوع CB و سطح اعتبارشان بستگی داردکه متقاضیان درهنگام نیاز ممکنست باآن مواجه شوند و بایداین هزینه راپرداخت کنند هزینهای بخش دوم نیزاحتمال دارد ازصفر شروع شده وبه میلیون تومان درکشور ختم شوداین بخش دررابطه مستند سازی و پیاده سازی عملکردها میپردازد. دراین بخش نیزدرکشور برخی شرکتهای تقلبی وجود دارندکه بایدمواظب بودتابه دام افراد اینچنینی نیافتاد. امااگر قرار باشددر داخل کشور ازیک مرکز معتبر مدرک ایزو راتحویل گرفت بهترست حداقل هارا رعایت نمود مستندات مورد نیاز تدوین شوند آموزشهای مورد نیاز صورت گیرد وتا آخرکه درصورت فراهم بودن شرایط تمامی مراحل میتوان هزینه هارا پرداخت کرد. و ایزو مورد نظر خودرا دریافت نمود..

 

 

استعلام ایزو ISO

اخذ ایزو فوری و ارزان گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام

 
 
استعلام ایزو میتواند کمکی بزرگ درزمینه اعتبار سنجی مدرک ایزو و تشخیص اعتبار گواهی ایزو و موسسه صدور ایزو بما بکند اخذ ایزو حتما و الزاما باید توسط مراکز مجاز و معتبر استاندار ایزو صورت گیردتا مدرکی معتبر رادریافت کنیم، مدرک استاندارد ایزو ازهر مرجعی صادر شود و باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت صادر کننده و سایت انجمن صادر کننده بطور مثال مدرک ایزو دریافتی مراجع صدور عضو انجمن IAF مدرک ایزو دریافتی باید درسایت مرجع صادر کننده ودر سایت انجمن IAF نیز قابل رهگیری و استعلام میباشد، اگر گواهینامه استاندارد ایزو غیر IAF نیزباشد درسایت مرجع صادر کننده و سایت انجمن IAFCB یاهمان انجمن خصوصی صدور استاندارد ایزو قابلیت رهگیری و اسستعلام دارد.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی خبره تمام سوالات شما عزیزان در زمینه اخذ استاندارد و مراجع صدور استاندارد بطور کامل توضیح داده و پاسخ میدهیم، کارگزاری امکان ثبت باتیمی قوی و با تجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استانداردهای بین المللی ایزو گواهی CE و IMS و HSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی کارشناسان امکان ثبت کاملا رایگان است.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family