ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چگونه گواهی ایزو بگیریم

چگونه گواهی ایزو بگیریم مستقیما بااینکه دلیل اخذ گواهی ایزو چیست مرتبط میباشد زیرا بنوعی دلیل اخذ ایزو مرجع صدور ایزو را مشخص میکند و اخذ استاندارد ایزو بیشتربه چطور دلایلی انجام میشود، دریافت ایزو ابتدا نیازبه شناخت ایزو دارد تابدانیم چرا میخواهیم ایزو بگیریم وداشتنش چگونه بما ویا مجموعه بما میکند، اول اینکه چراباید ایزو بگیریم وقتی الزامی براینکه گواهی ایزو اخذ شود وجود ندارد اما بعضی مواقع شرایط رقبا یک شرکت راملزم میکند استاندارد ایزو اخذ کند مادراین مقاله مهمترین دلایل انرا برایتان بازگو میکنیم دریافت ایزو بانشان دادن اینکه محصول ویا خدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده میکندوبا صدور گواهی ایزو سازمان ایزو انرا تضمین میکند، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشد. البته درخارج کشوربرای برخی صنایع ودر ایران بجهت برخی پیمانکاران صدور گواهینامه ایزو یک الزام قانونی ویا قراردادی هست.

 

 

چگونه گواهی ایزو بگیریم

مراجع صادر کننده ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

 

 

چگونه ایزو گرفتن همانطورکه گفتم بااینکه کدام مرجع استاندارد ایزو صادر کند ارتباط مستقیم دارد ولی ابتدا باید ایرا اضافه کردکه دریافت گواهی ایزو توسط یک سازمان اثبات نمیکند همیشه انرا اجرا کند ازاینرو هرساله بایدمجدد الزامات استاندارد ایزو درشرکت رابررسی کنند، سازمان استاندارد ایزو اعلام کرده ما استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 راتوسعه میدهیم و موارد و ویرایشهای قوانین مورد نظررا دراختیار موسسات ومراجع صدور قرار میدهیم، امامادر صدور گواهینامه ایزو نقشی نداریم و صدور گواهینامه توسط مراجع صدور ایزو صورت میگیرد وسازمان جهانی ایزو مستقیما گواهینامه ایزو صادر نمیکند. اینکار توسط نهادهای صدور گواهینامه ایزو صورت میگیرد، بنابراین یک شرکت یاسازمان تنها ازطریق موسسات ویا مراجع درکشور خودمیتواند جهت صدور گواهی ایزو اقدام کند

چگونگی گرفتن گواهی ایزو و دریافت گواهی ایزو نشانگر اینست ازنظر مرجع صدور گواهینامه همین مرجع براساس تطبیق قوانین سازمان ایزو باشرایط این سازمان یاشرکت و تایید تحقیقات مبنی براینکه محصول ، خدمات ویا سیستم مورد نظر شرایط خاصی رابرآورده میکند. سازمانهای بین المللی درهمکاری ISO بابت اعتباربخشی منباب نظارت برتمامی مراجع صدور ایزو نهادی معین شدست یک مجمع جهانی بنام مجمع بین المللی اعتباربخشی ISO 45001 اتحادیه جهانی نهادهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی انطباق درزمینه های سیستمهای مدیریت ، محصولات، خدمات ، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق هست. بطور عامیانه میتوان اینگونه کلیات سازمان واعضای انرا توضیح داد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CB وبانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست و مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای CB هادرایران هستندیا بنوعی همان CB هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصارا ABگفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CB هاهستند،AB  معنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور AB مجزای خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همانIAF هستند بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن مذکوربرای هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها ABتعریف شده انجمن میباشدکه تعدادی CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی باتوجه بزمان وهزینه مورد نظرکه بخاطر ایزو درنظر گرفته میشود و مرجع صدور ایزو راکه قصد دریافت ازانرا دارید دارد ،به طورمثال دریافت گواهی ایزو ازطرف مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک یک ماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3 روز نیزمیرسد.

 

 

چگونه گواهی ایزو ISO بگیریم

چگونه و ازکجا ایزو بگیریم و مراجع صادر کننده گواهی ایزو

 

 

کارشناسان دو مرجع نیزمتفاوت هستندپس ابتدا باید قبل درخواست ایزو حتما زمان لازم تازمان اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا باشرایط سنجیده وسپس اقدام کنید. همچنین سازمان ایزو همانطورکه گفته شد استانداردرا تدوین وانهارا به موسسه های زیربط اعلام میکندبرای نامگذاری قوانین همچنین ازاعداد استفاده میکند، بطور مثال یکی از گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه بشکل ISO9001 ارائه شدست، ودران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیش برد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیراتش راهم مشاهده کرد البته بایدگفت تمام ایزوها فقط درصورت اجرا برروی مجموعه تاثیر خودرا میگذارند، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی درجهانست.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و با تجربه اماده ارائه خدمات در زمینه های گواهینامه ایزو ، مجوز CE ،گواهی نامه IMS ، HSE-MS گواهی و انواع مجوزهای اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره میباشد و تمامی مراحل ازصفر تا صد توسط کارشناسانی باتجربه صورت میگیرد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family