ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از کجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم سوال پرتکرار افراد اجرایی شرکت بخصوص مسئولان و مدیران مرتبطست معمولا بعداز اینکه ازمدیران مجموعه میخواهندکه بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند سوال نحوه اخذ ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیریم درذهنشان نقش میبندد و پروسه دریافت گواهی ایزو نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل رااز استاندارد ایزو شرح میدهیم تا باجستجوی این عبارت بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام مخففISO  صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل جهت بهترشدن ویک مجموعه میباشدکه قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ،مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBهادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند وبچنین موسساتی به اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هانیزهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده هست،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF هستند بانام کامل  INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUMبمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن IAF برای هرکشور AB هامخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABکشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها  ABتعریف شده انجمن IAF ستکه 15 عدد CB تحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS وغیره چندین نمونه ازکشورهای مختلف و AB آنها.

 

 

 

از کجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم و مراجع صادر کننده ایزو کدامند؟

 

 

ازکجا ایزو بگیریم بااینکه چرا باید ایزو بگیرم سوالاتی مترادف هستند، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظر گرفته شده منباب گواهی ایزو و به چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت میباشدکه با انتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند،به طورمثال، دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانیست واینزمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

از کجا ایزو بگیریم قطعا چه استاندارد ایزو رابگیرم نیزدرپی دارد، ایزو هامورد نیاز هرمجموعه متفاوت است دراینجا بامعرفی مختصری ازانواع استاندارد ایزو چنین ابهامی رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیازهم میتواند بعد ازصحبت با یک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، دراین زمینه میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استانداردرا جهت اجرا تدوین وانهارابه موسسه زیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کرده است وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی تایید خودرادر قالب گواهی ایزو بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو راکه میتوان گفت استاندارد ایزو پیشنیاز تمام استاندارد دیگرست تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو ست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوان ISO9001 ارائه شده است ودرآن سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه بسمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر ایزو 9001 رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکراست تمام استاندارد ایزو هافقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود

 

 

از کجا ایزو بگیریم

مراجع صادر کننده ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

 

 

ایزو از کجا بگیرم راتقریبا الان روشنتر میتوان بیان کرد بعدازشناخت کافی ازبحث ایزو درایران مراجع صدور ایزو CB یابصورت خصوصی فعالیت میکنند ویا زیر نظر NACI همونطورکه گفتم فقط 17 مجموعه CB زیرنظر NACI فعالیت میکنند، بقیه بصورت خصوصی فعالیت میکنند و اما قابلیت مشاوره جهت صدور گواهی ایزو موسسه عضو IAF رانیز دارند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتجربه فراوان درزمینه اخذ ایزو و تمامی مجوزهای بین المللی مانند ISO ، CE ، HSE-MS و غیره اماده ارائه خدمات به مدیران محترم مجموعه هامیباشد جهت اخذ استاندارد ایزو ، تمامی مراحل ازمرحله مشاوره تا مرحل اخذ گواهینامه ایزو همراه شماست و تمامی خدمات مشاوره مرکز مشاوره ایزو امکان ثبت بصورت رایگان انجام میشود. رضایت شما تنها هدف ماست.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family