ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری دغدغه بسیاری ازمدیران سازمانها بخصوص مدیرانی درگیر مناقصات هستند و درخواست ایزو فوری درموارد بسیاری صادر میشود مخصوصا سازمانهایی باانواع مختلف زمینه فعالیتها و هرنوع حوزه کاری صادر میشود ایزوفوری درکوتاهترین زمان و کمترین هزینه صادرمیشود ایزو فوری امروزه بعنوان تبلیغات موسسات و مراکز مشاور ایزو وبنوعی همان مراجع صدور گواهینامه ایزو درکشور استفاده میشود. مجموعه صادرکننده ایزو فوری بدلیل وجود تعداد بالای مراجع صدور ایزو و عدم نظارت برروی اینگونه گواهینامه ایزو بسهولت میتوان آنها را بدست آورد.

روش ایزو فوری اصولا شرکتهای تازه تاسیس و بدون رزومه درخواست دارند چون هیچگونه نظارتی روی اینگونه گواهینامه ایزو نمیشود وهر مرجعی برای خودش برندی ایجاد کرده و گواهینامه ایزو صادر میکنند ویک رقابت کاذب بین چنین موسسات مشاوره ایزو بوجود میاید و حتی شده درجهت ازبین بردن رقبای خود اقدام به دادن گواهینامه رایگان میکنند بطور مثال بادادن گواهینامه های ایزو 9001 مدیریت کیفیت و ایزو 14001 مدیریت محیط زیست و ایزو 45001 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهینامه HSE-MS مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بطور رایگان صادر میکنند. مجموعه هاباید باچشم بازبدنبال مرکزی باشندتا گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام و رجستری صادر کنند و مشاورین صادق باشند و نوع انواع گواهینامه ایزو ازقبیل معتبر و غیرمعتبر رابطور کامل برای متقاضیان ایزو توضیح دهند و اختیار انتخاب رابه مشتری واگذار کنند و نظرات خودرابخاطر سود بیشتر خودرابه مشتری تحمیل نکنند. گواهینامه ایزو فوری بدلیل عدم نیازبه ممیزی و پیاده سازی حتی ابتدایی ترین مراحل پیاده سازی بسیار ارزان محسوب میشود ولی مدرک باید معتبر باشد و فقط درصورت معتبر بودن مدرک ایزو میتوان ازمدرک ایزو استفاده کرد، مدیران مجموعه ها ازچنین گواهینامه هایی بسیار استقبال میکنند و دقیقا همیشه بدنبال راحت ترین و کم هزینه ترین راه جهت اخذ استاندارد ایزو میگردند براحتی کامل گواهینامه ایزو خوددست پیدا کرده اند. اصولا مستندات دراین مراجع بصورت رایگان ارائه میشود پیشنهاد مابه شما دریافت گواهینامه معتبر IAF میباشد.

 

 

روش اخذ ایزو فوری

روش اخذ ایزو فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

 

 

مراجع IAF مرجع ثبت و صدور گواهینامه های معتبر و قابل پیگیری میباشندوبا مراجعه بسایت انجمن اعتبار دهندگان جهانی میتوانید استعلام اعتبار گواهینامه ایزو خودرا ببینند. بدلیل اینکه مراجع IAF درخارج ازکشور هستند درنتیجه ایزو فوری دراین مورد بهیچ عنوان نمیتوان دریافت کرد وهرساله میبایست تمدید شوند. شرکتهای دریافت کننده گواهینامه ایزو گاها ایزو فوری رادرجهت شرکت در مناقصات میخواهند یامیخواهند صادرات انجام دهنداین نکته راباید بدانید ویژه صادرات میبایست گواهینامه ایزو IAF و معتبر تهیه کنید اما مناقصات بستگی بکارفرما مناقصه گذار داردبین گواهینامه ایزو معتبر و گواهینامه ایزو غیرمعتبر یکی راانتخاب کند تمام مواردی راکه میبایست بدانید. گواهینامه ایزو فوری ازنامش هم میتوان فهمیدکه سریع صادر میشود ودربسیاری ازموارد گواهینامه سریع صادر شود هیچگونه پشتیبانی نخواهد داشت بنوعی تنهایک برگه چاپی بیش نیست و هیچگونه ارزشی ندارد. صدور گواهینامه ایزو میتواند بشما در پیروزی تجارت ، بهبود بهره وری ، بهبود شهرت سازمانی خود و متمایز شدن ازرقبا استفاده کنید درصورتیکه به دنبال بهبود فرآیندهای داخلی مشاغل خود هستیددراختیارتان قرار میدهیم.

روش اخذ ایزو فوری همانطورکه گفته شدبسیار مهمست زیرا اعتبار گواهینامه رانیز دراینموارد باید درنظر گرفت اعتبار گواهینامه و قابل استعلام بودن گواهینامه ایزو معتبر سیستم مدیریتی ازاسناد فرایندهای تجاری شما تشریح میکند و نشان میدهد چگونه استاندارد موردنیاز ویژه صدور گواهینامه ایزو خودرا رعایت میکنید. درگام اول استاندارد مناسب انتخاب کنید اولین قدم درفرایند صدور گواهینامه اینست، بدانید کدامیک ازتعداد استاندارد ایزو متعدد بهترین گزینه درجهت سازمان شما خواهدبود وبشمادر تحقق اهداف و آرزوهای خودتان کمک میکند.
 
 
روش اخذ ایزو فوری ISO

مراحل اخذ ایزو فوری و روش دریافت ایزو ارزان ازطریق مراجع معتبر

 

 

روش اخذ و دریافت ایزو فوری درگام دوم انتخاب مرجع صدور ایزو درجهت تحقق اهداف شرکتتانست. گام سوم مقدار هزینه و زمانیکه برای دریافت گواهینامه ایزو خواهید داشت. گام چهارم درخواست پیاده سازی میباشد درصورت دریافت ایزو فوری دیگر این گام پیاده سازی انجام نمیشود. تمام جوانب رابسنجید سپس اقدام به دریافت گواهینامه ایزو خود کنید.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با دراختیار داشتن مشاورین مجرب و باتجربه درکنار شما خواهد بودتا بتوانید بهترین مرجع رابرای دریافت گواهینامه ایزو انتخاب کنید. و تمامی کارهای اخذ استاندارد ایزو و یاهرمجوز دیگری اعم از مجوزها و گواهینامه های خارجی ایزو CE ، IMS ، HSE-MS وغیره و یا مجوزهای مرتبط بااداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره رااز صفر تا صد به کارشناسان با تجربه مرکز امکان ثبت بسپارید، ضمنا مشاوره تلفنی باکارشناسان مرکز امکان ثبت کاملا رایگان میباشد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family