امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو فوری درایران جزو موارد محبوب دربین مدیران شرکتها و مجموعه هابحساب میاید و مهم درزمینه شرکت کردن دربسیاری مناقصات محسوب میشود اماتنها درصورتی فوری بودن ایزو ارزش خواهد داشت و میتوان از مدرک ایزو استفاده کردکه مدرگ صادر شده گواهینامه ایزو معتبر باشد و تنها زمانی میتوان اعتبار گواهی ایزو راتشخیص دادکه ایزو و راههای تشخیص اعتبار ایزو رابشنایم، ازاینرو شناختی هرچند سطحی استاندارد ایزو میتواند درسنجش اعتبار ایزو و تشخیص اعتبار مدرک ایزو صادر شده و حتی تشخیص اعتبار مرجع صادر کننده ایزو مارا یاری کند، دراینجا توضیحی کلی مدارک استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو منباب شناخت بهتر میدهیم. ایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization بمفهوم سازمان بین المللی استانداردسازی هست و متشکل ازیک مجمع بین المللی ایزو ازطریق سازمانهای استاندارد ایزو درکشورهای عضوست. اصولاَ تنها مراجعی محدود حق صدور گواهی نامه ایزو دارند،certify Body  هست.پس CB بنوعی مرجع صدور گواهینامه نیزست.

 

 

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو ارزان و فوری معتبر قابل استعلام

 

 

 CBهادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند،AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیست، انجمن IAF برای هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شدست شرکتهایی دارای پرسنل یااقدام بتولید محصول یاخدمتی میکنند،باید بدانند متخصصین سازمان ایزو اقدام تدوین بهترین راهکار هابرای بهبود فرایندهای سازمان کرده اند. راهکارها شامل مدیریت کیفیت، مشتری مداری، تولید بهتر محصول، بهداشت و ایمنی شغلی می باشد.پس بهترست جهت پیشبرد اهداف خویش ازالزامات ایزو لازم اطلاع داشته و آنهارادر سازمان خود پیاده نماییم.سپس منباب سنجش خودازیکی،از مراجع صدور گواهی ایزو بخواهیم تاروند پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو رادر سازمان مورد ممیزی قرار دهدتا درصورت وجود عدم مطابقت کامل سیستم ماباآن الزامات ازوجود چنین تناقضی مطلع شویم. بطور کلی پیاده سازی استاندارد ایزو بخصوص دربخش مدیریت بسیار درپیشرفت مجموعه مهم میباشد ازمهمترین فواید پیاده سازی ایزو درسازمان میتوان بموارد زیراشاره کرد، شفافیت فرایندها و شاخص های درسازمان، بررسی فعالیتهای سازمان مطابق بااهداف سازمان، جلوگیری ازدوباره کاریها بواسطه تعریف فعالیت سیستماتیک، افزایش توان رقابتی درعرصه بین الملل و بسیاری ازموارد دیگر وبا وجود استانداردهای سری ایزو9001، برخی ازحوزه هااقتصادی چون صنایع خودروکه علاقه به پیشرفت سطح کیفی خود دارند الزامات ویژه راتدوین کرده اند و تأمین کنندگان راملزم باجرای قوانین و الزامات ایزو میکنند.

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو رااگر بدرستی بخواهیم طبق قوانین بین المللی پیاده سازی کنیم بایددقیقا چنین مراحلی رابترتیب انجام دهیم، ابتدا و مهمترین مسئله تصمیم و تعهد مدیریت به پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم. انتخاب مشاور جهت پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم و شناخت سازمان و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی سازمان، ارائه آموزشهای لازم به کارکنان و مدیران. تشکیل کمیته راهبری و کمیته اجرایی جهت نظرت برمراحل پیاده سازی، طرح ریزی سیستم توسط کمیته راهبری واقع درسازمان، تدوین مستندات مورد نیاز مانند خط مشی، اهداف، نظامنامه، تهیه فرمها. اجرای سیستم و رفع مشکلات و عدم انطباق ها. ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها. ممیزی خارجی و صدور گواهی نامه به عنوان آخرین مرحله استقرار نظام مدیریت.

 

 

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو ازطریق مراجع معتبر ثبت و صدور گواهینامه ایزو

 

 

مراحل اخذ ایزو بستگی داردکه شما کدام مرجع صدور ایزو راانتخاب میکنید وچه گواهنامه ایزو راانتخاب میکنید، درباره مراجع صدور ایزو صحبت کردیم و حالا انواع استاندار ایزو رابیان میکنیم تعداد استاندارد ایزو بسیار زیاد است اما 3 استاندارد ایزو بسیار مهم بنسبت بقیه استاندارد هاداریم که،میتوان گغت مهمتر هستند، استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 ، استانداردهای مطرح شده مهمترین و معمولترین نوع ایزو هستند.مراحل اخذ ایزو دارای جزئیات گسترده ای است و تیم مجرب ما در فکر برتر،با ارایه بهترین خدمات،مؤثرین راهها رابرای دستیابی شمابه مناسبترین و با کیفیتترین و معتبرترین استاندارد های ایزو و انواع گواهی نامه بین المللی پیش روی شما خواهد گذاشت.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت همواره درزمینه صدور استاندارد ایزو و بسیاری ازفعالیتهای بین المللی پیشتاز بوده و معتبرترین گواهینامه های ایزو ISO , HSE-MS , IMS , CE و انواع مجوزههای مرتبط با اداره کار مانند طرح طبق بندی مشاغل و گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه های اموزشی معتبر میباشد
مشاوره تلفنی 24 ساعته باکارشناسان مرکز امکان ثبت کاملا رایگان میباشد.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family