ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرایط صدور گواهی ایزو

شرایط صدور گواهی ایزو و اخذ گواهی نامه ایزو، جهت همه کسانیکه قصد ارتقای جایگاه شغلی خودرا دارند کاربرد دارد. امروزه مصرف کنندگان درهر زمینه قبل ازاستفاده ازمحصولات مورد نظرشان، ازهمه جوانب آنهارا بررسی میکنند. دارا بودن علائم استاندارد ایزو یکی ازعواملی میباشدکه اعتماد بیشتر آنهارا موجب خواهد شداین امربی دلیل نیست. سازمان جهانی ایزو ، انواع گواهینامه ایزو رادر صورت پیاده سازی همه مستنداتش بمتقاضیان اعطاء میکند. ازاینرو علائم استاندارد ایزو بیش ازپیش نمایان شدست. دراین مقاله میخواهیم شرایط صدور گواهینامه ایزو رابرایتان شرح دهیم.

 

 

شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط صدور گواهینامه ایزو معتبر با قابلیت استعلام

 

 

شرایط صدور گواهی ایزو درابتدا ملزم شناخت انواع ایزو بوده و قبل ازهرچیز نیازست بدانید کدامیک ازاقسام گواهینامه ایزو بابت تجارت شما مناسب هست و یابرای کدام منظور بدان نیاز داریداین بدان دلیلست ایزو انواع مختلفی دارداز ایزوهای تخصصی گرفته تاانواع ایزو عمومی وهر کدام درجهت صنایع خاصی بکار میروندبرای مثال گواهی ایزو 22000 درون صنعت غذایی کاربرد دارد وبرای شرکتهای پیمانکار حیطه ماشین سازی استفاده ندارد. چند نمونه ازانواع و اقسام گواهی نامه ایزو نیزهمچنین پیش نیاز گواهی نامه ایزو تخصصی دیگرند ازقبیل گواهی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشد، ایزو 14001 سیستم مدیریت حفاظت محیط زیست هست وهمینطور ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی . واین سه گواهی ایزو بیشترین کاربردها رادارندپس ابتدا مشخص میکنیدکه کدام نوع برایتان کاربرد دارد. اینکار رامیتوانیدبه کارشناسان مراکز مشاوره بسپارید تاشما رادراین زمینه راهنمایی کنند امابطور حتم بجهت هریک ازاقسام گواهینامه ایزو، اخذ گواهی ایزو 9001 ضروری هست. ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشدکه مستندات ایزو 9001 ، بابت پیشرفت سطح کیفیت خدمات و محصولات شرکتها ارائه شدست. دو استاندارد دیگری وجود دارندکه دربین گواهینامه دیگراز عمومیت بیشتری برخوردارند و همانند ایزو 9001 پیش نیاز ایزو های تخصصی دیگر میباشند. دربرخی موارد هرسه گواهی ، ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 راهمزمان باهم درخواست میکنند. ازآنجاکه بعضی ازشرایط هرسه ایزو مشابه هم میباشد و همچنین برخی ازمفاد موجود درهرسه گواهی ارتباط نزدیک بایکدیگر دارنداین موضوع بدانها کمک میکندتا مراحل اجرای آنهاسرعت بیشتری بگیرد وچه بسا درهزینه هاکمی تفاوت ایجاد کند.

 

 

شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط صدور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

 

 

شرایط صدور گواهی ایزو، ازدیگر شرایطش برگزاری دورههای آموزشی کارکنان مجموعه متقاضی، جهت آگاهی ازبایدها و نبایدها و اطلاع ازقوانین استانداردهای ایزو درخواستی میباشد. بعنوان مثال درون سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 بابت افرادیکه درآن سازمان مشغول فعاایت هستند، رعایت نکات ایمنی و نگهداری ازمصوبات گواهی ایزو آموزش داده میشود. تمامی فعالیتها و فرایندهای مجموعه میبایددر خصوص اجرای نظام استانداردهای ایزو ، مورد بررسی گیردتا بتوانند خط مشی هریک ازفعالیتهای مجموعه راموازی بااهداف ایزو پیش ببرند. بهمین منظور جلسات مشاوره برگزار میشود تابا دقت کامل اجرای آنهابپردازند. یکی دیگراز شرایط صدور گواهی ایزو ، ممیزی مجموعه توسط کارشناس فرستاده شده ازطرف مرجع صادر کننده گواهی ایزو میباشدبه کارشناس اعزامی افسر ممیزی نیزمیگویند. البته لازم بذکرست قبل ممیزی، خودمجموعه بایداقدام ممیزی کند تااز اعمال کامل دستورالعملهای استاندارد مشخص شده، اطمینان حاصل نمایند. بررسی اقدامهای صورت گرفته ، ارزیابی مستندات ، اطمینان ازواضح بودن سیستم مدیریت درخواست شده درهمه زوایه ، دستاوردهای ممیزی محسوب میشود. بعداز بازنگریهای متعدد، چنانچه مغایرتی درحیطه پیاده سازی طرحهای استاندارد دیده نشود، تاییدیه افسر ممیزی بجهت مرجع صادر کننده ابلاغ شده و مرجع اقدام مینمایدبه صدور گواهینامه ایزو . درصورت تمایل متقاضیان چنانچه زمان کافی منباب پیگیری مراحل اخذ گواهی ایزو رانداشته باشند ویا بدلایل گوناگون دیگر، میتواننداز مراکز مشاوره یاری بطلبند. مراکز مشاوره بعداز مشخص شدن نوع گواهی ایزو درخواستی اقدام انجام قدم بقدم مراحل صدور گواهی ایزو کرده و درهمه مسیر درکنار متقاضی میباشد. لازم بذکرست پیاده سازی کامل و واقعی بپیشبرد کیفیت جامعه شغلی کمک بسیاری میکند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family