ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روش اخذ ایزو ارزان

روش اخذ ایزو ارزان و صدور مدرک گواهینامه ایزو مستلزم انجام کارهای زیادیست. دراصل سازمان جهانی ایزو تقریباهمه کشورها اعضای آنرا تشکیل میدهند، استانداردهای ایزو رامعین کرده اندتا بنحوی بتوانند سطح کیفیت و ایمنی داد و ستد بین المللی رابهبود بخشند. ازاینرو افرادیکه درخواست گواهینامه ایزو میکنند میبایست بابت دستیابی بدان اقدامات فراوانی انجام دهند.از ایمن کردن محیط شغلی گرفته تابالا بردن کیفیت محصولات یاخدمات و همچنین توجه محیط زیست و منابع طبیعی. ازاین رودر حالت عادی اخذ انواع گواهینامه ایزو بسادگی و راحتی و بدون هیچ نگرانی امکانپذیر نیست. درحال حاضر بسیاری مراکز مشاوره آماده راهنمایی دراین خصوص میباشندتا متناسب باخواسته شما بهترین شرایط رابرای اخذ گواهی ایزو بوجود آورنداما شرایط اخذ ایزو ارزان باانواع گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF تفاوتهایی دارد.

 

 

شرایط اخذ ایزو ارزان

روش اخذ ایزو ارزان و صدور مدرک گواهینامه ایزو 

 

 

گواهینامه های ایزو گوناگونی بسیاری دارند. تعدادی ازآنها تخصصی بوده و تعدادی ازآنها عمومی محسوب میشوند. ایزو هاییکه عمومیت بیشتری دارند و شامل صنایع مختلف میشوند، مورد تقاضای بسیاری هستند. درایران CB های ( CERITIFI BODY ) زیادی وجود دارندکه مسئول صدور انواع گواهینامه های ایزو میباشند. برخی ازآنها تحت نظارت انجمن جهانی IAF مشغول بفعالیت هستند و برخی دیگرنیز مستقل ازاین انجمن اقدام صدور گواهی ایزو مینمایند. مراجعی زیر نظر IAF فعالیت میکنند بسیار سختگیرانه عمل میکنند و متقاضیانیکه بدین مراکز درخواست خودرا تحویل داده اند میبایدتمامی دقت خودرابرای اجرای مصوبات استاندارد بکار گیرند. بدین جهت اخذ انواع گواهیهای ایزو هزینه بالایی نیزدارد. شایدبرای شماهم پیش آمده باشدکه درحال شرکت دریک مناقصه هستید و کارفرمایان مناقصه گذار یکی ازشرایط حضوردر مناقصه رادارای بودن گواهینامه ایزو میداند. بنابراین شماباید سریعا گواهی ایزو مورد نظر رابرای سازمان خودفراهم کنید. امااینکار بسادگی و بسرعت امکانپذیر نیست و شامل هزینه های بسیاری میباشد.ازطرف دیگراین احتمال وجود داردکه حتی بادر دست داشتن گواهی ایزو مورد نظر مناقصه گزاراین مناقصه نصیب شما نشده و فقط هزینه های پرداخت شده بابت اخذ ایزو برایتان میماند. بناچار و تحت عوامل شرایط موجود سازمان ، قصد اخذ گواهینامه ایزو ارزان راخواهید کرد.

 

 

شرایط اخذ ایزو ارزان

مراجع صادر کننده اخذ گواهینامه ایزو ارزان

 

 

دریافت گواهی ایزو ارزان بنابر دلایل مختلفی متقاضی دارد و شرکتها بامقاصد مختلفی خواستار اخذ ایزو ارزان میشوند. مثال دیگراین امر، شرکتهای تازه تاسیس هستندکه فقط جهت اعنبار دهی بمجموعه خودبه گواهی ایزو نیاز دارند و نمیخواهند درهمین ابتدای کار مبالغ سنگینی رابر دوش شرکت خودبگذارند. بهمین دلیل افراد بسیاری درپی آنندکه باتوجه بشرایط موجود موقتااز گواهینامه ایزو ارزان استفاده کنند. البته چنانچه بخواهند و درصورت لزوم، میتوانند سطح اعتبار ایزو رابالا برده و باپرداخت مبلغی گواهی ایزو خودرا تحت اعتبار انجمن جهانی IAF دربیاورند. اختلاف هزینه هابین ایندو نوع گواهی ایزو بسیار چشمگیر است. قابل توجه ست سختگیری CB های معتبر باعث شده تااجرای کلیه مستندات استاندارد بادقت خاصی انجام شود. فرض کنید درصدد دریافت گواهی ایزو 45001 میباشید. همانطورکه میدانید ایزو 45001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت است. بدین منظور میبایست بعداز جلسات فراوان درخصوص تهیه مستندات سیستم مدیریت 45001 ، ازجمله نگرش سازمان و فرایندهایش درخصوص قوانین ایزوی درخواستی، تعیین چگونگی برپایی قواعد استاندارد و بررسی میزان نیاز مجموعه بدوره های آموزشی، جهت اجرای طرحهای تهیه شده میپردازیداین مستندات شامل موارد گوناگونیست. برگزاری جلسات آموزشی درخصوص ایمنی و بهداشت شغلی، ایجاد اصلاحات مورد نیاز، ایمن کردن تمامی مراحل تولیدات مربوطه، ایجاد نظام بازبینی درحیطه ایمنی و سلامت شغلی کارکنان و غیره، ازقبیل ایندست مستندات منباب پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هستند. بنظر شما چقدر هزینه لازمست تابطور کامل اجرائیات انجام شود?

شرایط اخذ ایزو ارزان موارد خاصی نمیباشد مخصوصا اگربا مرکز مشاوره تماس گرفته و بخواهید آنرابرای شما انجام دهنداین مراکز میتوانندهمه مراحل برای درخواست کننده انجام دهند.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family