ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط اخذ ایزو ارزان شایدبرای بسیاری عجیب باشد و یاحتی تصور کنند مدرک ارزان اعتبار ندارند، منباب اخذ ایزو ارزان، روشی وجود داردکه مدیران دررابطه باآن اطلاعی ندارندبه همین دلیل مامصمم شدیم جهت صرفه جویی درهزینه و وقت شرکت، شرایط اخذ ایزو ارزان رابیان کنیم تادر سریع ترین زمان ممکن بتوانید گواهی ایزو رادریافت کنید و همانطورکه گفتم شاید تصور کنید روش اخذ ایزو ارزان وجود ندارد و جهت اخذ گواهی ایزو باید هزینه زیادی پرداخت شود البته اخذ ایزو مراجع عضو انجمن IAF بدین صورت میباشد و فقط درحالتی مجموعه ملزم به اخذ استاندارد ایزو مرجع IAF میشودکه قصد فعالیت بین المللی داشته باشد. البته شاید کسانی باشندکه قصد اخذ ایزو دارند و اطلاعات کاملی منباب اخذ ایزو ندارند دراینجا توضیحی کلی استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم تاچنین افرادی نیزکه قصد اخذ مدرک ایزو رادارند تاحدودی گواهینامه ایزو و مراجع صدور گواهی ایزو رابشناسند، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organiz بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درزمینه های متفاوتی میباشداما مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن ویک مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر هرمجموعه یا ارگانی بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو باعث پیشرفت محسوس مجموعه خواهد شد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه به اختصار CB نام دارد بانام کامل CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار AB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه انجمنی بین المللی و واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، انجمن IAF برای هرکشور AB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است.

 

 

ISO 2

شرایط اخذ ایزو ارزان باید بگونه ای باشدکه معتبر نیز باشد درغیر اینصورت ارزشی جز تکه کاغذ گواهینامه ندارد

 

 

شرایط اخذ ایزو ارزان درایران بحثی پر دغدغه میباشد و حتی شاید ساعتها و روزها در اینترنت جست و کنید و با شرکتهای زیادی جهت گرفتن ایزو ارتباط گرفته باشید، اماهنوزبه نتیجه دلخواه جهت انتخاب شرکت مشاوره ایزو جهت دریافت استاندارد ایزو نرسیده اید، دراینصورت شمانیز مانند بسیاری ازمشتریان مقداری ازتعدد موسسه مشاور ایزو درکشور گنگ شده اید، چنین حالتی دربیش از90 درصد مشتریان خواهان دریافت استاندارد ایزو هستند پیش میآید. درهرحال بسیاری ازمشتریان و متقاضیان اخذ استاندارد ایزو مدرک رابرای شرکت درمناقصات و یا صادرات دولتی می خواهند و کمتر مجموعه ای پیدا می شودکه بخواهد تمام مستندات استاندارد ایزو راکامل در سازمان بجریان درآورد ودریشتر موارد تنها گواهینامه استاندارد ایزو فقط مطرح میباشد و باتوجه بهزینه بالا و وقتگیر بودن توجیهی منباب پیاده سازی استاندارد ایزو نمیبینند، اخذ استاندارد ایزو براساس نوع و دلیل دریافت ایزو متفاوتست و همیشه وقت و هزینه متناسب درنظر گرفته شده توسط شرکت متقاضی رابایدبا مراحل و شرایط اخذ ایزو سنجید، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه به زمان وهزینه مورد نظر جهت اخذ گواهی ایزو و اینکه بکجاوچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است مثلا دریافت گواهی ایزو مراجع IAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی هستواین زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی ایزو راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره و مهمرین بحث درکنار بحث اخذ ایزو ارزان و یا فوری بحث اعتبار گواهینامه ایزو اخذ شده میباشد، همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت بشد، اگرچه توسط مراجع عضو IAF صادرشده باشد واگرچه مراجع غیر IAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

 

 

ISO 5

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت

 

 

گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران با سابقه درخشان و با کارشناسانی حرفه ای باتجربه اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی مرکز سامان کاران کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family