ایزو چیست؟

اخذ ایزو - امکان ثبت | 44858017 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • ISO چیست؟

  ایزو چیست؟

  ISO چیست؟

  در سطح مختلف جهان مشاهده می کنیم که ایزوهایی با نام های مختلف فعالیت می کنند و دارای ویژگی ها و خصوصیات مخصوص به خود هستند و سالیان زیادی است که توانسته اند اینقدر به خوبی فعالیت کنند و هر روز که می گذرد بر محبوبیت و مشهوریت خود بیفزایند. به خاطر همین ویژگی هاست که شرکت ها و سازمان های زیادی راغب شدند که مدرک ایزو را دریافت کنند. شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو ابتدا توانایی مدیران شرکت و توانایی و عملکرد شرکت را مشاهده می کنند که توانایی و عملکرد آنها در چه حد است و اینکه این توانایی متناسب با کدامISO است و هر کدام که مناسب است برای دریافت آن ایزو اقدام کنند.

   

  مراجع صادر کننده ایزو معتبر

  برای اقدام دریافت مدرک ایزو، شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت ایزو، باید به مراجع صادرکننده گواهی ایزو مراجعه کنند. این نکته را باید توجه داشت که هر سازمان و مرجعی که گواهی ایزو را صادر می کنند معتبر نیستند و صلاحیت ندارند چون مشاهده شده است که برخی از سازمان ها با هدف کلاهبرداری اقدام به راه اندازی سازمان هایی جهت صادرکردن مدرک ایزو می کنند. و با تبلیغاتی که در این زمینه انجام می دهند موجب جذب مشتریان می شود و بعد از اینکه پول های کلانی از شرکت ها و سازمان ها دریافت کردند ساختمان را خالی می کنند و فرار می کنند و دیگر آثاری از خود برجای نمی گذرانند. پس شرکت ها و سازمان های متقاضی باید به مراجع معتبر و دارای استاندارد مراجعه کنند که برای این کار مدیران شرکت ها باید از دانش و اطلاعات لازم برخوردار باشند و همچنین با استفاده از تجربه دیگران می توانند مراجع معتبر را پیدا کنند و به آنها مراجعه کنند.

   

  شرایط و مراحل اخذ ISO

  مراجع صادرکننده گواهی ایزو بعد از اینکه مدارک شرکت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند روش ها و شرایطی را معین می کنند که هر شرکت و سازمان متقاضی دریافت ایزو باید آن را رعایت کند. این روش ها و شرایط عبارتند از:

  1-مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای هر شرکت و سازمانی که می خواهند مدرک ایزو را دریافت کنند هدف استاندارد ISO مشخص می کنند و مدیران شرکت ها موظف هستند این اهداف را در راستای اهداف شرکت قرار دهند و اگر موانعی وجود بیاید موظف هستند آن را برطرف کنند.

  2-مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای هر شرکت و سازمان متقاضی یک طرح کلی و جامع در نظر می گیرند که مدیران شرکت ها موظف هستند این طرح را در سطح شرکت پیاده کنند و از هرگونه سهل انگاری خودداری کنند.

  3-مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای تک تک مدیران شرکت ها و سازمان های متقاضی جلسات و کلاس های مخصوصی برگزار می کنند تا مدیران در این جلسات حاضر شوند و در صورت عدم حضور مدیران در این جلسات، مدرک ایزو برای آنها صادر نمی شود و از لیست داوطلبان مدرک ایزو حذف می شوند.

  4-مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای همه اعضای کارمندان شرکت، جلسات و کلاس مخصوصی برگزار می کنند و کارمندان موظف هستند که در این جلسات حضور یابند و هر چیزی را که لازم است انجام دهند و همچنین مواردی که در ماموریت لازم است بدانند در این جلسات گفته می شود و کارمندان موظف هستند که آن نکات را در ماموریت خود اعمال کنند.

  5-مراجع صادرکننده گواهی ایزو برای هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت مدرک ISO هست راهکارهایی را که لازمه ارتقا و پیشرفت شرکت است آماده می کنند و وظیفه مدیران شرکت ها این است که این راهکارها را در سطح شرکت ها و سازمان ها اعمال کنند. مدیران شرکت ها وظیفه دارند بر کار تمامی کارمندان شرکت نظارت تام و کاملی داشته باشند و از هرگونه سهل انگاری توسط کارمندان جلوگیری کنند. اگر در این زمینه مشکلی به وجود آمد مدیران می بایست مشکل را رفع کنند و موانع را از بین ببرند.

  6-مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای میدران شرکت ها و سازمان ها، جلساتی را به صورت عمومی و خصوصی برگزار می کنند. جلسات عمومی به صورتی است که تمامی مدیران شرکت ها به صورت همگانی در آن حاضر شوند که اکثرا به صورت کنفرانس ها، همایش ها، سمینارها و....برگزار می شود. و جلسات خصوصی که برای مدیر هر شرکت به صورت جداگانه جلساتی برگزار می شود که مدیران شرکت ها به صورت مجزا باید در این جلسات حاضر شوند و عدم حضور مدیران در این جلسات به منزله عدم درخواست مدرک ایزو هست و از لیست داوطلبان مدرک ایزو خارج می شوند.

  Read more
 • www.hse.gov.uk

  www.hse.gov.uk

  Read more
 • آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو منباب شرکت و داشتن گواهی نامه ایزو نقش بسزایی دربرند کردن نام شرکت و شرکت درون مناقصات دارد بهمین جهت متقاضیان بابت حضوردر مناقصات مستلزم دریافت ایزو هستند بهمین روال شرکتها ویا موسسات میتوانند بطریقی مراجع مختلفی مدرکایزو دریافت کنند. اخذ ودریافتگواهینامه ایزو میتواند تحت نظر نهاد بینالمللیبنامInternational Accreditation ForumIAF بمعنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشد دریافت ویامیتوانند گواهی ایزو مراجع غیرIAF ایزو اخذ نمایند ضمنا گواهینامه ایزو مراجعIAF صادرمیکند مستلزم زمان و هزینهبالایی بابت شرکت ویا موسسه میشود متقاضیان لزوما بدانند کارفرمای مناقصه گذار گواهی نامه ایزو مراجعIAF قبول میکند ویا غیرIAF سپس اگر مدرک ایزو مرجع غیرIAF رامیپذیرند دیگر نیازبه پرداخت هزینه سنگین اخذ ایزو مراجعIAF نیست اماچنانچه مدرک ایزو مرجعIAF رادرخواست کردو مدرک عضوIAF بابت کارفرما مورد تاییدست اشخاص حقیقی ویا حقوقی متحمل هزینه بالا و صرف زمان طولانی میشوند امابغیر اینصورت متقاضیان میتوانندبا مراجعه بمرکز و موسسات مشاوره ایزو و گرفتن مشاوره اخذ استاندارد ایزو باتوجه بشرایط متقاضی اخذ استاندارد ایزو ازیک مرجع غیرIAF گواهینامه ایزو دریافت کنند و هزینه کمتر و حداقل زمان رااز مجموعه و مدیریت بگیرد ضمنا دریافت گواهینامه ایزو مرجعIAF علاوه بربرند کردن اسم شرکت منباب حضوردر مناقصات و بابت صادرات کالا و روابط برون مرزی میکند.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو جهت شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت میتواند ازچند جهت بنفع شرکت باشد و گواهینامه ایزو بخصوص ایزو مرتبط باسیستم، صدور گواهینامه ایزو سندیست درجهت جذب اعتبار مشتریان مجموعه و آگاهی مشتریان مجموعه و میگویند شما یک سیستم مدیریتی عالی دارید وبا مجموعه شناخته شده توسط نهادهای بین المللی ویا سازمان ایزو مطابقت دارد. چگونگی دریافت گواهینامه ایزو جهت حضوردر مناقصات امروزه تهیه و تکمیل اسناد مناقصه بعنوان یکی ازاصلیترین اصول مجموعه جهت شرکت درتمامی مناقصات میباشد. چگونگی دریافت گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات، به نوع گواهی نامه ایزو و مرجع صادر کننده نیز بستگی دارد، ابتدا پرکاربردترین ایزو کاربردی درمناقصات رامعرفی میکنیم، بیشترین و پرکاربردترین ایزوی دریافت شده منباب مناقصه، ایزو 9001 و گواهینامهHSE میباشدکه بستگی بشرکت ویا کارفرمای بزرگزار کننده ایزو داردکه چه گواهینامه رادرخواست کند، البته دربیشتر موارد درایران گواهینامه درخواستی منباب شرکت درمناقصه گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است و دراغلب موارد باگواهیHSE اشتباه گرفته میشود، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کار صادر میگردد ولی گواهی ایزو و گواهیHSE اینکه ازچه مرجعی و صادر شودIAF و غیرIAF بستگی به کارفرما دارد، چون مجموعه تنهابا داشتن اسناد مناقصه کامل و بدون عیب و نواقص میتواند امتیاز بیشتری بین رقبای خود بابت یک مناقصه داشته باشد. بهمین علت تنها مجموعه هایی موفق بگرفتن پروژه مناقصات میشوندکه دارای تیم قوی امور مناقصات و یاامور قراردادها باشند.کار اصلی تیم تهیه و تکمیل اسناد مناقصات میباشد. پرونده اسناد مناقصات آنقدر مهم و قابل قبول باشدکه ارزش ارائه جهت مناقصه و متنایب باارزشها و جایگا شرکت باشد بطور کلی روی مناقصه هاتمرکزکردن بدین معناست اطمینان حاصل شود مشتری توانایی پیگیری مناقصاتی دارد و بیشترین و باارزش ترین تأثیر بابت تجارت خود بگذارد. غالباً شامل بهبود پایه های اسناد مشتری میشود. اجرای یک برنامه بهبود مدیریت منباب برآورده کردن الزامات قانونی.بطور کلی روی مناقصه هاتمرکز میکنیم. بدان معناست اطمینان حاصل شود مشتری توانایی پیگیری مناقصاتی دارد و بیشترین و باارزش ترین تأثیر بابت تجارت خود بگذارد. غالباً شامل بهبود پایه اسناد مشتری میشود. اجرای یک برنامه بهبود مدیریت بابت برآورده کردن الزامات قانونی.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   

   

  آگاهی ازمسائل زیست محیطی درسازمان خودرا افزایش دهید. بهمین دلیل، مشاوران برایشان اثبات شده قادربه ایجاد سیستم هاهستند مطابق بااستاندارد ایزو هاانتخاب شده هستند. ایزو استاندارد یست بابت برتری کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی تعیین میکند. دستیابی استاندارد ایزو کیفیت شناخته شده ، معیاری فراهم میکند وبااستفاده بدان میتوان یک شرکت توسط مشتریان و صنعت خود سنجید و درون مناقصات استفاده نمود. بااین وجود تعداد زیادی استاندارد دسترس سازمان قرار دارد و بخواهد بهبود یابد و تصمیم گیری درمورد مناسب ترین استاندارد دشوار میباشد

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
  Read more
 • آموزش دریافت ايزو براي شركت

  GIVE ISO

  آموزش دریافت ايزو براي شركت

  كسب اطلاعات ضروري درباره چگونگي اخذ گواهينامه هاي ايزو، دشوار نيست اما فوائد بسياري دارد ودر طي اين مسير كمك شاياني بمتقاضيان خواهد كرد. با كمي تحقيق وبررسي ميتوان ازايجاد مشكلات مربوطه جلوگيري كرد. دراين مقاله مطالبي دراختيارتان قرار ميدهيم تابا دانش كافي دراين خصوص قدم بگذاريد. لازم بذكر است كه ميتوانيد ازمراكز مشاوره موجود استفاده كرده واز راهنماييهايشان بهره بريد. آيزو نام سازماني بين المللي است كه متشكل ازحدود 160 عضو ازكشورهاي مختلف ميباشد وهرساله با برگزاري گردهمايي، شاخص هايي رابراي صنايع ومشاغل گوناگون تعريف ميكنندتا روش هاي بهينه انجام امور شغلي وصنعتي را، به شركتها وصاحبان كسب وكار معرفي نمايد. انجام اين اصول باعث پيشرفت جامعه شغلي خواهد شد، ازاينرو طرفداران خودرا پيدا كرده است وحتي عموم مردم نيز بابرخي ازآنها آشنا شداند، تاجائيكه به محصولات وبرندهايي كه ازنشان هاي بين المللي برخوردار هستند، بيشتر بهره ميبرندو توجه ويژه اي دارند.

  استانداردها توسط سازمانiso معرفي ميشوند، اما نمي توانند گواهينامه ها رابراي شركت ها صادر نمايند. مسئوليت اصليiso، تهيه دستورالعمل ها جهت انواع شغلها ميباشد وانجمنiaf رابمنظور هماهنگي وانتشار استانداردها ونيز معرفي نماينده (acridate body) هاي كشورها تاسيس كرده است. وظيفهab ها تعيين واعتبار دهي بموسسات صدور گواهي ميباشدكهcertifi body (cb) نام دارند.Cb ها مسئول ثبت مدارك آيزو هستندكه تحت نظارت انجمنiaf بوده وبا دقت بسياري اينكار راانجام مي دهند. بنابراين كسب علائم تجاري تابع اجراي سلسله مراحل مشخصي استكه بايد انجام پذيرد. يكي ازمراحل ذكر شده پياده سازي كامل دستورالعمل ها مي باشد. براي اينكار ابتدا بايد شناخت كاملي ازعملكردها ونظام اجرايي مجموعه داشت وبهمين دليل به شناسايي تمامي فعاليتهاي موسسه ميپردازيم. ارزيابي ساختار سازمان كمك ميكند تادر زمان كمتري پياده سازي انجام گيرد. گاهي اوقات متقاضيان تنها براي تبليغات نشان آيزو رادريافت ميكنند وازاينرو تمايلي به اجراي درست الزامات ندارند وهمانطوركه توضيح داده شد،cb هاي تحت نظارتiaf اسنادشان رادر صورت برپايي صحيح استاندارد ها اعطاء خواهند كرد. پس ميبايست سراغ موسساتي برويم كه مستقل ازiaf فعاليت ميكنند ودر برقراري مستندات، سخت گيري نشان نمي دهند. اسناد ذكر شده اعتبار چنداني نداشته وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد بهره وري قرار ميگيرد اما، براي تقاضا كنندگان اينچنيني مناسب است وشامل هزينه هاي بالاي پياده سازي هم نخواهد شد.

  رعايت مقررات وانجام الزامات، بسته بنوع سيستم مديريت متفاوت است. بعنوان مثال،iso 9001 يا سيستم مديريت كيفيت، بمنظور بالا بردن سطح كيفيت كالاها وخدمات تصويب شده ودستورالعمل هايش، درخصوص ميزان كيفيت فرايند هاي موسسات نقش خواهد داشت، ويا بخشنامه هايIso 14001 يا سيستم مديريت محيط زيست كه بمنظور توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست تهيه شده است، بنابراين برروي عملكردهاي بخصوصي اعمال ميشوند وموجب كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي ميشود. همچنين مستنداتiso 45001 (سيستم مديريت ايمني وبهداشت) كاملا متفاوت بوده وبر تمامي فرايند هاي مجموعه متقاضي لحاظ ميگردد. شاخصه هاي اين سيستم مربوط به امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري خواهد بودو باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شدكه درافزايش انگيزه كارمندان ومديران نقش مهمي ايفاء ميكند. بدين ترتيب ساختار مجموعه را شناسايي كرده وبراساس دستورالعمل هاي آيزو، طرحهايي تهيه وتدوين ميكنيم كه مطابق بامقررات استاندارد درخواست شده باشد. همچنين آموزش هايي دراين خصوص براي پرسنل ومديران ومسئولان ارائه ميدهيم تابطور كامل سيستم مديريت برپا شده باشد. گام بعدي ما، بررسي وارزيابي اقدامات صورت گرفته است وپس ازآن، مرجع صدور رامطلع مينماييم تامميزي نهايي راانجام دهد. اينكار توسط كارشناس مرجع (افسر مميزي) انجام ميشود وچنانچه اشكالي درعملكرد شركت ديده نشود، گواهينامه ايزو مربوطه رادريافت مينماييم.

  بعضي ازمتقاضيان مانند پيمانكاران، فرصت زيادي براي دريافت گواهي ندارند. اغلب مناقصه گذاران مجوز ورود بمناقصات را، منوط به اخذ گواهي نامه بخصوصي راصادر ميكنند وازآنجائيكه طي مراحل اجرايي، زمانبر است، بطور حتم مناقصه رااز دست خواهند داد. بهمين دليل بصادر كنندگاني مراجعه مي كنندكه زير نظرiaf نيستند. اين مراكز قادر خواهند بود اسناد مربوطه رادر سريعترين زمان ثبت نمايند. ازديگر مزاياي مراجع نامبرده، هزينه هاي پايين آنهاست كه مورد توجه شركتهاي بسياري قرار مي گيرد، همچون موسساتي كه تازه تاسيس بوده وتوان پرداخت مخارج بالا راندارند. بطور كل همكاري بامراكز مشاوره ازجهات بسياري ميتواند تقاضا كننده هارا ياري دهد وآنها قادر خواهند بود درتمامي مقاطع بمراكز مورد نظر رجوع كرده واز راهنمايي هايشان بهره برند. همچنين طبق درخواست متقاضي ومتناسب باشرايط ووضعيت مجموعه، مشاوران مي توانند ازصفر تاصد مراحل راانجام داده وگواهي نامه آيزو رااخذ نمايند.

   

  آموزش دریافت ايزو براي شركت صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت بحدی امروزه مبحث مهمیست، اگربه سایتهای مختلف سری بزنید یابسته بندی محصولات رانگاه کنید قطعا نشانه گوناگون گواهینامه ایزو راخواهید دید و شرکتهای مختلفی گواهینامه ایزو رابعنوان نشان افتخار شرکت خودشان معرفی میکنند و بطور کلی استاندارد ایزو درجامعه امروز بحثی رقابتی هست و هرشرکت و مجموعه میخواهند درعرصه استاندارد ایزو و جلب اعتماد و اعتبار درمیان افراد جامعه و متقاضیان برنده چنین عرصه مهمی باشداما چیزیکه گواهینامه ایزو رامتمایز میکند اعتبار گواهینامه ایزو میباشد و آموزش استاندارد ایزو درمجموعه و سازمان و آشنایی افراد مهم و تاثیرگذار مجموعه باانواع استاندارد ایزو و تشخیص اعتبار ایزو میتواندبه پیشرفت مجموعه کمکی فراوان کند.

   

   

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر

   

   

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت ابتدا بحث شناخت استاندارد ایزو رامطرح میکند مادراین مقاله سعی کرده ایم تاحدودی استاندارد ایزو و انواع ایزو رامعرفی کنیم تاشناختی هرچند سطحی ازوظایف و اعتبارسنجی گواهینامه ایزو خواننده پیدا کرده باشد،سازمان بین المللی ایزو هم اکنون۱۴۷ عضو فعال داردکه کشورمان ایران نیزیکی ازاعضای اصلی سازمان ایزو محسوب میشود. هدف اصلی سازمان بین المللی استاندارد جهانی ایزو ، ارتباط آسان بین مردم و کسب و کار هاو حمایت ازحقوق تولیدکننده و مصرف کننده میباشد.امروزه رعایت استاندارد ایزو درتولید و عرضه محصولات و خدمات ازچنان اهمیتی برخوردار میباشدکه درعرصه تجارت جهانی، داشتن استاندارد‌ ایزو ویاهمان گواهینامه ایزو شرط اولیه و اصلی بسیار مهم درتجارت و داد و ستدهای بین‌المللی محسوب می شود.ازاینرو هرشرکت و سازمانی جهت پیشرفت و برند شدن ملزم و مجبوربه دریافت گواهی گواهی ایزو و اموزش استاندارد ایزو درمجموعه خود میباشد والبته اخذ و پیاده سازی ایزو شاید هزینه زیادی نیزبهمراه داشته باشد، امادراین رابطه نمیتوان هزینه دریافت ایزو رابصورت دقیق و نرخ ثابت همیشگی اعلام نمود و اخذ گواهینامه ایزو درایران بعوامل دیگری بستگی دارد.

  اموزش گرفتن ایزو برای شرکت عوامل متفاوتی داردکه اولین و مهمترین آیتم درهزینه گرفتن ایزو درراستای اخذ گواهینامه ISO، انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزوCB هامی‌باشند، سپس مرجع اعتبار دهنده صدور گواهینامه ایزوAB  هاست. اگرشمااز مراجع معتبر صدور گواهی ISO،بخواهید گواهینامه ایزو دریافت کنید مسلماً هزینه دریافتش خیلی بالا میرود و اگر بخواهیم مراجع معتبر گواهی دهنده ایزو درایران، ویا مراجع معتبر صدور گواهی نامه ایزو را بشناسیم بایدسری به انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAFبزنیم. مراجع معرفی شده انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAFهابصورت مراجع اصلی درکشورها فعالیت میکنند و خودشان تشکیل ازچندین CB ، درهرکشوری هستند و در هرکشوری نمایندگی صدور گواهی ایزو دارند.CB هایاهمان CERTIFY BODY، مراجع معتبر ارائه دهنده ایزو هستند، و اگربخواهیم مراجع موردتایید IAF، اخذ گواهی ایزو داشته باشیم، هزینه گرفتن ایزو متغیر می شود و بالا میرود، اما بازهم هزینه گرفتن ایزو ،فقط بستگی به CBصدور گواهی ایزو یا ABمراجع اعتبار دهنده ایزو ندارد، بلکه به تعداد نفرات شاغل درسازمان متقاضی فرآیندهای درحال اجرا، زمینه فعالیت مجموعه، نوع استاندارد و گواهی ایزو، درخواستی متقاضی و فاکتورهای دیگری دارد. بنابراین جهت اطلاع کامل ازهزینه‌ها بصورت دقیق و تفکیک شده بر اساس CBهامورد تایید ABانجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF معرفی و تایید شده اند، با کارشناسان فنی و مشاوران موسسه حقوقی مشهور تماس بگیرید تا اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار دهند و ازهمین طریق بتوانید باکمترین هزینه و بالاترین سرعت و مهمترین فاکتور یعنی بالاترین اعتبار و بالاترین کیفیت، گواهینامه معتبر منباب شرکت خود دریافت نمایید. بسیاری ازمتقاضیان زمانی تصمیم دارند درشرکت خود گواهینامه ایزو دریافت نمایند و یا ایزو را پیاده سازی نمایند، در اینترنت و گوگل به جستجو می پردازند تا مراجع معتبر ارائه دهنده این گواهینامه ها را شناسایی نمایند و از صحت و اعتبار گواهی نامه ایزو دریافتی خود مطمئن شوند و ممکنست باموسسات مشاوره ایزو فراوانی برخورد کنندکه تشخیص اعتبار چنین موسساتی دشوارست.

   

   

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  اخذ گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام جهت شرکت در مناقصات

   
   
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی باتجربه متناسب با نیاز واقعی متقاضیان کلیه مراجع صادرکنندهISO ایزو رادرایران دراختیار عموم قرار داده درسایت خود و. دراین لیست شرکتهایCB درایران تمامی مراجع وCB های فعال درکشور معرفی شده ومتقاضیان اخذ استاندارد ایزو میتوانند باشناخت کامل شرکتهایCB صادرکننده گواهینامه ایزو درایران وحتی خاورمیانه وکشورهای همسایه یکCB رابا شرایط خود و مجموعه وهزینه تعریف شده وهمچنین زمان ومحدودیتهای زمانی جهت رسیدن ویا گرفتن گواهینامهISO ، گواهینامهHSE گواهیIMS و غیره تصمیم گیری کنند. طبعا هزینه وزمان مهمترین عامل درتصمیم گیری متقاضیان واقعی گواهیISO ویاHSE-MS بوده واهداف واقعی وخواستهای واقعی استانداردهای ایزو ویاHSE دردرجه دوم میباشد ومتقاضیان مدرکISO ویامدرکHSE متاسفانه جهت دریافت گواهینامه ایزو به نوع برتر ویا نام مرکز صادرکننده اصلا توجهی نمیکنندکه همین امرپای افراد سودجو و کلاهبردار رانیزبه بحث صدور ایزو بازکرده است و گواهینامه ایزو نامعتبر و غیرقابل رجیستر نیززیاد شده درسطح کشور، مهمترین عامل تصمیم افرادی که کورکورانه بدون استعلام گواهینامه ایزو دریافت میکنند اینست که فقط تنها هدف چنین افرادی اخذ گواهینامه ایزو ارزان هست. بهتراست قبل ازهر اقدامی منبب اخذ استاندارد ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس گرفته و ازمشاوره رایگان مرکز امکان ثبت استفاده کنید.
  Read more
 • آموزش گرفتن گواهينامه ايزو براي شركت

  آموزش گرفتن ایزو برای شرکت

  آموزش گرفتن گواهينامه ايزو براي شركت

  ايزو نام سازماني است كه شاخصه هاي صنعتي رابراي روش صحيح عملكردهاي موسسات وكارخانجات معين مي كند. براين اساس بخشنامه هايي رادر اختيار شركتها وسازندگان وتمامي كسب وكارها، اعم ازكوچك وبزرگ، قرار ميدهند. حال بعضي درخواست كننده ها به اجراي دستورالعمل هاي مشخص شده مي پردازند تا كيفيت فرايند هاي مجموعه خودرا بالا تر برند، برخي ديگر نيز فقط براي برخوردار بودن از اين نشانهاي تجاري وبدست آوردن اعتماد مشتريان خود اقدام به دريافت آنها مينمايندكه باتوجه بتنوع سيستم هاي مديريت وهمچنين گوناگوني موسسات صادر كننده، سختيهاي خاصي را داراست. بهمين دليل لازم است آموزش هايي دراين خصوص ببينيد واطلاعات جامعي رابدست آوريد تا از مشكلات مربوطه جلوگيري كنيد. ابتدا بمعرفي استانداردها مي پردازيم كه بسيار گسترده بوده و حوزه هاي مختلف را در بر مي گيرند. اولين وشناخته شده ترين آنها،ISO 9001 است كه محبوب ترين گواهينامه ها محسوب ميشود. سيستم مديريت كيفيت بمنظور بهبود ميزان كيفيت كالاها وخدمات شركت ها تهيه شده ودستورالعمل هايي رابيان ميكندكه درراستاي بهينه كردن عملكردهاي سازمانها ايجاد گرديده است.ISO 14001 يكي ديگر ازاستانداردهاي پركاربرد بشمار مي رودكه ازطرف سازمان، بخاطر توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته وسيستم مديريت محيط زيست ناميده ميشود. الزامات ايزو 14001 برمبناي كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي معين شده است وفرايندهاي موسسات را دراين خصوص مورد بررسي واصلاح قرار ميدهد. اين گواهي ازخانواده بزرگ 14000 است كه دربندهاي گوناگون وجهت بهبود جامعه شغلي بوجود آمده است.ISO 45001 هم بسيار پركاربرد ومحبوب بوده ودر جهت ايجاد محيطهاي امن شغلي بنا شده است. مستندات سيستم مديريت ايمني وبهداشت تقريبا همه فعاليت هاي شركت ها راپوشش ميدهدتا ميزان امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري رابالا برد ودرنتيجه حوادث شغلي وخطرات موجود درشركتها وكارخانجات راكاهش ميدهد.ISO 22000 راجع به حوزه هاي غذايي بخشنامه هايي رااذعان مي كندكه عمومي وپر كاربرد بشمار نمي رود وتنها درصنايع غذايي بكار برده ميشود. دستورالعمل هاي ايزو 22000 مربوط به ايمني مواد غذايي ميباشد وبر عملكردهاي كارخانجات نظارت داردكه سيستم مديريت ايمني غذايي ناميده ميشود.ISO 27001 هم جزء استانداردهاي تخصصي حساب ميشودكه الزاماتش درخصوص نگهداري وحفظ اطلاعات حساس ديجيتالي تعيين شده است. تعداد سيستم هاي مديريت بسيار است وهر كدام روش هاي بهتر ايجاد وساخت وارائه خدمات ومحصولات رانشان ميدهند. درنتيجه بكار گيري قوانين ذكر شده ميتواند به تمامي موسسات ومشاغل، درراستاي بهبود كيفيت عرضه، كمك شاياني نمايد.

  مسئله ديگري كه جهت كسب نشانها بايد درباره آن آموزش ببينيد، صادر كننده هاي گواهينامه ها مي باشد. بطور كل انجمنIAF مسئول معرفي ونظارت بر مراجع ميباشد وبدين منظور،ACRIDATE BODY (AB) ها رادر هر كشور معرفي ميكند. مراكز صدور ازطرفAB ها اعتبار دهي ميشوند ومدارك آيزو راصادر مينمايند. اما دركشور ما موسساتي وجود دارندكه زير نظرIAF نبوده ومستقل ازاين انجمن فعاليت مي كنند. بهمين دليل اسنادشان چندان اعتبار بالايي نداشته وبراي مواردي مانند صادرات كالا ها، مورد قبول واقع نمي گردد. اما مراجع نامبرده مزايايي هم براي تقاضا كنندگان گواهي ايزو دارند. معمولا برخي شركت ها تنها جهت تبليغهاي تجاري واعتبار بخشيدن به برند وموسسه خود درصدد كسب گواهينامه بر مي آيند. ازاينرو تمايلي به اجراي مقررات استاندارد ها نداشته وفقط به دريافت آرم ايزو كفايت ميكنند. اينگونه موسسات ميتوانند به مراكز مذكور مراجعه كنند وبا پرداخت مبالغ كمي نشان مورد نظر رااخذ نمايند. ازآنجائيكه صادر كنندگان معتبر وتحت نظارت انجمنIAF تنها درصورت پياده سازي كامل مستندات مدارك مربوطه راصادر مي نمايند، ازاينرو رجوع به اين مراكز اشتباه بوده ومشمول هزينه هاي بالايي خواهد شد، همينطور مستلزم اجراي تك تك دستورالعمل هاي سيستم مديريت ميباشند.

  بنابراين درخواست كننده بايد درقدم اول گواهي مناسب مجموعه راانتخاب كند وسپس مرجع صادر كننده متناسب باشرايط سازمان را برگزيند. مرحله بعد ارائه فرم درخواست بمرجع ميباشد وپس ازآن شروع به تهيه طرحهاي پياده سازي براساس شناسايي تمامي فرايند هاي موسسه ونيز مبتني بر دستورالعمل ها، مينمايد. قدم بعد آموزش كاركنان ومسئولان درراستاي فراگيري مصوبات ميباشد وبعد ازاين مرحله، نوبت به مميزي نهايي ميرسدكه پس ازبازنگريهاي فراوان متقاضي صورت ميگيرد. مميزي توسط كارشناس مرجع صادر كننده انجام ميشود وافسر مميزي نام دارد. افسر مميزي درصورت عدم مشاهده اشكال عمده اي درتمهيدات صورت گرفته، تاييديه رابه مرجع اطلاع داده ودرنهايت گواهينامه ايزو براي شركت صادر ميگردد. دراين ميان مراكز مشاوره هم نقش مهمي ايفاء ميكنند. همه شركتها ميتوانند دركليه مراحل ازراهنمايي هاي مشاوران استفاده نمايند ويا بنا به صلاح ديد شركت، كليه مراحل دريافت گواهي رابه مركز مشاوره بسپارند.

   

  آموزش گرفتن گواهينامه ايزو براي شركت صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • اخذ ایزو

   

  اخذ ایزو

  ایزو یک سازمان جهانیست و بصورت بین المللی سالهای زیادیست فعالیت میکنند و توانسته اند مدلهای مختلف ایزو بوجود آورند و هرکدام ازاین ایزو هاخصوصیات و ویژگیهای مخصوصی دارندکه موجب متمایز بودن ایزو هاشدست. ایزو دارای استانداردیست موجب پیوند و همبستگی بین سازمانهای دارای مدرک ایزو هستند شدست ودر راستای اهداف ایزو پیش میروند. ایزو درسطح بین المللی وهم درداخل کشور فعالیت میکنند. ایزو بخاطر کیفیت و امتیاز خوبیکه نسبت بقیه دارند موجب جذب مشتریان درسراسر جهان، ارتباط شغلی بامدیران سایر شرکتها، سازمانهای موجود سرتاسر جهان، تولید انبوه محصولات و کالاها و....میشود. شرکتها، سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو بابت بدست آوردن مدرک ایزو بایستی ابتدا مراجع صادرکننده معتبر پیدا کنند چونکه برخی سازمانها، مراجع گرفتن پولهای کلان ازشرکتها، سازمانهای متقاضی دریافت مدرک ایزو ساختمانی تاسیس میکنند وبرای دست یافتن بهدف خودتبلیغاتی انجام میدهند و بعداز جمع آوری پول ها فرار میکنند و تنها صاحبان شرکت هاست متضرر میشوند. بنابراین مدیران شرکتها، سازمانها میبایست اطلاعات دقیقتری نسبت مراجع پیدا کنند و بعد مراجعه کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو بعداز دادن فرمهایی منباب شرکتهای متقاضی و پر کردن فرم ها و تحویل دادن فرمهابه مراجع صادرکننده گواهی ایزو ، شرایطی راباید انجام دهندکه اینشرایط بابت ایزو بین المللی و ایزو سطح داخلی کشور متفاوتست و بایستی مطابق شرایط عمل کنند.

   

  ISO سطح بین المللی و شرکتها، سازمانهای متقاضی مدرکISO میبایست شرایط و روشهایی انجام دهندتا بعداز انجام شرایط و ضوابط، مراجع صادرکننده گواهیISO برایشان مدرکISO صادر کنند. شرایط و ضوابط عبارت است: شرکتها، سازمانهای متقاضی دریافت مدرکISO میبایست طبق زمان مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهیISO، زمانی سپری کنندولی زمان مشخص شده بابت بیشتر شرکت هازیادست و توان گذراندن زمان خواسته شده راندارند و ازادامه کار منصرف میشوند و بدنبال ایزو دیگری میروند. مدیران موسسات، نهادهای متقاضی دریافت مدرک ایزو میبایست براساس مبلغ مشخص شده توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو مبلغی بپردازند امااین مبلغ تعداد زیاد مدیران شرکتهابسیار زیادست و توانایی پرداخت مبلغ خواسته شده ندارند و بدنبال مدرک ایزو راحتتری هستنداما بااین وجود برخی شرکتها مایل میشوند مبلغ خواسته شده رابپردازند و مدرک ایزو دریافت کنند.

  آیزو سطح داخلی کشور بدست آوردن آیزو سطح داخلی کشور بسیار راحتتر و آسانتر است و هرشرکت و سازمان متقاضی براحتی و سهولت میتوانند مدرک آیزو بدست بیاورند چونکه برخلاف آیزو سطح بین المللی، دریافت مدرک آیزو نیازمند گذراندن زمان خاصی ندارد و همچنین نیازمند پرداخت هزینه های زیاد ندارند و مدیران شرکت هابا پرداخت مقدار کمی پول میتوانند مدرک آیزو بدست بیاورند. بخاطر همین ویژگیهای آسان و راحت اکثر نهادها و موسسات بسمت آیزو سطح داخلی آمده اند و مدرکIZO دریافت کرده اند اما تنها دو شرطست بجهت بدست آوردن مدرکIZO آنهم بخاطر آسانی همه­ درخواست کنندگان متقاضی درزمان کمی میتوانند بدست بیاورند. شروط عبارتست: مدیران خواهان مدرکIZO، بجهت بدست آوردن مدرکIZO میبایست دانش و آگاهی زیادی درموردIZO ، کاربردIZO درعملکرد شرکت، اهداف شرکت و....داشته باشند و تحقیقات لازم انجام دهند. وگرنه بدون دانش و آگاهی نمیتوان مدرکIZO دریافت کرد و فعالیت شروع کرد. مدیران خواهنده مدرکIZO، می بایست درهمه­ جلسات مناقصات مشخص شده درزمان و مکان توسط مراجع صادرکننده گواهیIZO شرکت کنند و ازنکات لازم برخوردار شوند. وگرنه عدم حضورآنها بمعنی عدم درخواست دادن برای دریافت مدرک ایزو هست و جزء لست داوطلبان دریافت مدرک ایزو نمیباشند.

   

  بنابراین طبق مطالب گفته شده ایزو سطح داخلی بسیار آسانست و گرفتن مدرک آیزو ازطریق ایزو بین المللی سریعتر و راحتترست. امابرخی شرکتهای متقاضی بدون آگاهی و دانش لازم فقط بخاطر رقابت، چشم و همچشمی و... اقدام دریافت مدرک ایزو میکنند اما متوجه میشوندکه عدم آگاهی آنهامنجربه شکست خواهد شد.
  گروه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقویترین موسسات مشاوره و نمایندگان ثبت و صدور استانداردهای ایزو ،HSE ،CE ، رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهینامه ملی و بین المللی میباشد. بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان امکان ثبت برخوردار شوید و جواب تمام سوالات خودرا گرفته و در کمترین زمان و باکمترین هزینه گواهیHSE خودرا بگیرید..
  Read more
 • اخذ ایزو - دریافت ایزو – گرفتن ایزو – صدور ایزو

   اخذ ایزو - دریافت ایزو – گرفتن ایزو – صدور ایزو

  اخذ ایزو - دریافت ایزو گرفتن ایزو صدور ایزو

  برای گرفتن ایزو اخذ ایزو صدور ایزو دریافت ایزو به آسانی می توانید از مرکز امکان ثبت دریافت نمایید. امکان ثبت بزرگترین و متبرترین مرکز فعال در حوزه ی ثبت و صدور گواهینامه ایزو آماده صدور گواهینامه ایزو معتبر برای شرکتها می باشد.

  برای اخذ ایزو ، صدور ایزو ، دریافت ایزو ، گرفتن ایزوبا امکان ثبت سازمان مرکزی تماس بگیرید و با دریافت اطلاعات در مورد گرفتن ایزو از قیمتهای رقابتی و باورنکردنی نیز مطلع شوید. اطلاعات مهم جهت نحوه دریافت ایزو ، اخذ ایزو ، موارد زیر را یادآوری کنید.

  لیست شرکتهای صادر کننده ایزو

  شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ایزو راCB می نامند

  لیستCB های صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر

  صادر کردن گواهینامه ایزو توسط شرکتهای فعال یا همانCB ها از کجا مجوز فعالیت دارند.

  مجوز دهنده یا مراجع اعتبار دهنده بهCB های فعال در خصوص ایزو در اصطلاحAB نام دارد.

  معمولاCB ها تحت اعتبار یکAB فعالیت دارند که از آنAB اعتبار می گیرند.

  مراحل دریافت ایزو ، مراحل اخذ ایزو ، مراحل گرفتن ایزو ، مراحل صدور ایزو ، نحوه شناسایی اصالت گواهی ایزو

  تشخصی اینکه اصل بودن یا تقلبی بودن گواهینامه ایزو یک سیستم نامعتبر ، گواهینامه ایزو، سیستم تقلبی با درج عناوین مختلف و با اعطای تندیس تقلبی ایزو یا بدون سیستم

  مجموعه های تقلبی و ناکارآمد با انواع القاب نامرتبط با سازمان ملی استاندارد ایران مثل داشتن پروانه رسمی ، سازمان ملی استاندارد به شرکتهای مشاور اعتبار و مجوز فعالیت برای صدور گواهی نامه ایزو اعطا نمی کنند.

  برای تشخیص اصل بودن گواهینامه ایزو چطور تشخیص دهیم؟

  گرفتن ایزو چه شرایطی دارد؟

  مراحل پیاده سازی ایزو چگونه انجام می شود؟

  سیستم ، ایزو ، گواهینامه فیک ، مستندات فیک ، مدرک ایزو فیک ، تندیس قلابی ، تقدیر نامه قلابی

  مراقب افراد کلاهبردار و غیرحرفه ایی برای پیاده سازی ایزو باشید و خدمات شرکتی را انتخاب نمایید که هم در ایران هم در خارج از ایران قابلیت ارائه خدمات حضوری و اعزام کارشناس و مشاور پیاده سازی ایزو داشته باشد.

  هر کشور یکAB رسمی ، قانونی و دولتی دارد و تمامAB ها در نهاد بین المللیIAF عضویت دارند. مرجع رسمی که توسط سازمان استاندارد جهانیISO تایید شده استIAF می باشد. مرجعIAF خاص بوده و نهادهای دیگر با القاب مختلف و پر رنگ و لعاب و تبلیغ غیر حرفه ایی صادر کنندگان و شرکت ایزو ، سیستم تقلبی و مستدات تقلبی و تندیس تقلبی و تقدیر نامه تقلبی مجوز ندارند.

  اکثر شرکتها مجوز یک کار دیگری را دارند ، ولی با استفاده از آگاهی نداشتن متقاضیان گواهینامه ایزو و بازی با کلمات خود را موجه در ثبت و صدور ایزو می دانند.

  مرکز بزرگ امکان ثبت با ارائه خدمات مشاوره رایگان در خصوص پیاده سازی انواع استانداردهای ایزو و ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو در خدمت متقاضیان محترم می باشد. پیش از انجام هر کاری اول از اطلاعات اولیه فنی و حقوقی شرکتهای مشاوره دهنده و صادر کننده ایزو کسب کرده بعد اقدام نمایید. اطلاعات در مورد ایزو بسیار مهم بوده در دریافت ایزو ، اخذ ایزو ، گرفتن ایزو ، صدور ایزو را از مرکز امکان ثبت بخواهید.

   

  اخذ ایزو - دریافت ایزو – گرفتن ایزو – صدور ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • اخذ ایزو فوری

   

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری مورد نیاز تمامی شرکتهاست زمانیکه شرکتها و سازمانها و نهادها میخواهندبرای هرمنظوری بخصوص شرکت در مناقصات گواهینامه ایزو بگیرند غالباً متقاضی اخذ فوری ایزو هستند. زیراکه اکثراً ازشرکتهای تازه تاسیس هستند و زمانیکه میخواهند وارد مناقصه بشوند کارفرمای مناقصه گزار ممکن است ازآنها درخواست گواهینامه ایزو جهت کسب امتیاز لازم بابت شرکت در یک مناقصه بشود پس وقتی زمان کافی نداشته باشند بدنبال اخذ فوری گواهینامه ایزو هستند وبه همین جهت اغلب درون فضاهای مجازی بدنبال مراکزیکه اخذ ایزو فوری رابه عهده دارد و میتواند گواهینامه ایزو فوری و سریع بدانها برساند میگردند و غالباً باسوالات مختلفی روبرو میشوند مانند اینکه

  ازکجا ایزو بگیریم

  ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیریم گواهینامه ایزو فوریمیخواهم

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  مراحل و شرایط اخذ ایزو فوری

  جهت اخذ ایزو فوری چگونه اقدام کنیم مدت زمان لازم جهت اخذ ایزو

  هزینه های لازم جهت اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری جهت شرکت در مناقصات گواهینامه ایزو سریع و فوری بابت شرکت در مناقصه

  هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو

  مراجع، سازمانها و مراکز و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو

  مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه

  الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

  مشاوره ایزو

  ممیزی ایزو

  و بسیاری ازسوالات دیگرکه باآنها درگیرند.

   

   

  ISO 2

  اخذ فوری گواهینامه ایزو ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

   

  شرکتهای متقاضی اخذ ایزو فوری بایستی مراقب باشند زیراکه بسیاری ازمراکز و مراجع ساختگی هستندکه اقدام میکنندبه صدور گواهینامه های ایزو و دارای هیچ اعتباری نیست و قابلیت استعلام ندارد ودر بازار هیچ اعتباری ندارد. درحقیقت تعداداین مراکز و دلالان کم نیست و متاسفانه بدلیل اینکه مرکز خاصی نیست برآنها نظارت کند تعدادشان کم نیست و هر روزه برتعداد آنها اضافه میشود آنها میآیند و بازدن لیبل و برچسب و مهر برجسته و بسیاری موارد دیگربه گواهینامه های خودچهرههای موجه میدهند در صورتیکه فقط ظاهر موجهی دارند و دارای هیچ نوع اعتباری نیستند و متاسفانه شرکتها نیز دیر متوجه چنین اتفاقی میشود و درجایی متوجه میشوندکه متصرر ضررهای بسیاری شده اند و کاری ازدستشان برنمیآید و دوباره مجبورند بروند و گواهینامه ایزو رادریافت کنند. حالااین نگرانی پیش میآیدکه ازکجا بدانند گواهینامه ایکه دریافت میکنند دارای اعتبار هست یانه جهت اطلاع از اعتبار و استعلام گواهینامه خود بایستی ازطریق اطلاع ازنحوه رجیستری گواهینامه ایزو اقدام کنندبه اخذ ایزو توسط مرجع انتخابی یعنی قبل ازاینکه بخواهند ازیک مرجع یاشرکت گواهینامه ایزو رابگیرند درابتدا ازآنها بخواهندکه نحوه استعلام گواهینامه ایزو رابه آنها نشان بدهند و یک رزومه ازان شرکت دریافت کنند شرکتها جهت اخذ ایزو درون فضاهای مجازی چون گوگل جستجو میکنند و باشرکت‌های مختلفی روبرو میشوندکه ضمن مشاوره ، نمایندگی اخذ گواهینامه ایزو رانیز بعهده دارند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازاین مراجع معتبر میباشدکه گواهینامه ایزو رادر سریعترین زمان ممکن و بابالاترین اعتبار و بامناسبترین هزینه دراختیار متقاضی قرار میدهد و بنا برنیاز متقاضی گواهینامه های ایزو خودرا درهر زمانیکه متقاضی بخواهد بدآنها ارائه میدهد کافیست تنها بایک تلفن بمرکز ما مشاوره لازم راگرفته وبه گواهینامه ایزو خوددر ظرف کمتر ازیک روزاز مراجع معتبر دست پیدا کنید.

   

   

  ISO 5

  گواهینامه ایزو فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   
   
  کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO،HSE  و CEبعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CEمیتواند راهنما و کارگشای متقاضیان محترم باشد.
  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو

   اخذ گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو

  اخذ گواهی نامهISO به یکی از دغدغه های مهم و اساسی شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ و دریافت گواهی ایزو به هر دلیلی شده است. شرکتهای متقاضی اخذ گواهیISO اصولا در ابتدای امر نمی دانند که گواهی ایزو چیست؟ISO چیست؟ وقتی که جهت مناقصه می خواهند اقدامی کنند ممکنست با مبحث ایزو مواجه بشوند و تا آن زمان احتمالا تنها نام و اسمی ازISO را شنیده اند و وقتی که از آنها درخواست گواهی ایزو شود با سوالات متعددی روبرو می شوند و در اینجا اصلا از صفر شروع می کنیم برای شرکتهایی که غالبا نمی دانندISO چیست؟

  ایزوISO سازمانی ست که تمامی و همه ی استانداردها داخل آن سازمان تدوین می شوند و سپس منتشر می گردند. مقر سازمان جهانی و بین المللیiso ایزو در ژنو سوئیس واقع شده است. همگی استانداردهای ایزو قبل از اینکه منتشر بشوند، در سازمان جهانی ایزوISO تهیه و تدوین می گردند. تمامی استانداردهای ایزو ، شامل استانداردهای ایزو عمومی و استانداردهای ایزو تخصصی می شود که با مشخصه ای 4 الی 5 رقمی از هم تشخیص داده می شوند و با کد 4 الی 5 رقمی تهیه می شوند. در اینجا جهت اطلاع و کسب اطلاعات بیشتر چند نمونه ای از معروفترین انواع گواهی ایزو را معرفی می کنیم.

  ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیتISO9001 که عمومی ترین و مهمترین نوع گواهی نامه ایزوISO و مادر تمامی استانداردها نام می گیرد که سازمانها ورای نوع فعالیتشان به آن گواهی نیاز دارند. کلیه ی شرکتها و موسسات فارغ از اینکه کدام گواهی نامه ایزو متناسب با نیازشان هست و کدام نوع ایزو را می توانند بگیرند، گواهی ایزو9001 برایشان مهمترین و ثمر بخش ترین گواهی نامه ای هست که به درد سازمانها می خورد. حتی می توان گفت چنانچه یک شرکت بخواهد تنها یک ایزو را بگیرد بدون توجه به نوع فعالیتشISO9001 برایشان کفایت می کند. ایزو9001 و نظم سازمانی حاصل از پیاده سازی گواهینامهISO9001 به تنهایی کفاف نیاز سازمان مربوطه را می دهد و چنانچه سازمانی فقط قصد دارد یک گواهیISO را دریافت کند، هنگامی که با مراکز مشاوره تماس می گیرد، مرکز مشاوره و ثبت و صدور ایزو قطعا ایزو 9001 را توصیه می کنند.

  ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 یکی دیگر از انواع عمومی گواهی نامه هایISO ایزو هست که مورد نیاز کلیه ی شرکتهاست و بعد از گواهی نامه ایزو 9001 ، گواهی ایزو14001 و گواهینامه ایزو45001 از عمومی ترین انواع گواهی هایISO هستند که تمامی شرکتها به دردشان می خورد و بهشان توصیه می شود که در کنار استاندارد 9001 بگیرند. الزامات زیست محیطی مورد نیاز تمامی سازمانها درونISO14001 بیان شده و اینکه چکار کنند که فعالیت آنها به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب نزند و این منابع برای نسلهای آینده حفظ گردد.

  ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 از انواع دیگر گواهی نامه های عمومی مورد نیاز شرکتهاست که بهداشت شغلی مورد نیاز آنها را تعریف می کند. ایزو 45001 اقدامات و الزاماتی را برای سازمانها و موسسات تعریف می کند که چگونه محیط کاری ایمن داشته باشند و الزامات بیان شده درون این استاندارد خطرات و ریسکهای احتمالی درون محیط کار و خسارات احتمالی جانی و مالی را بررسی کرده که حتی ممکنست غیر قابل جبران باشد و الزاماتی را بیان می کند که از حادث شدن آنها جلوگیری شود.

  نکته مهم قابل ذکر اینکه، وقتی که یک سازمان میاید و سه استاندارد ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را با یکدیگر به طور همزمان و یکپارچه درون سازمانش طراحی و پیاده سازی می کند گفته می شود که اصطلاحا این سازمان دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست و سیستم مدیریت یکپارچه را در سازمان خود راه اندازی کرده است که اصطلاحا بهشIMS گفته می شود.

  ایزو22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذاییISO22000 که از انواع تخصصی گواهیISO هست که عمومیت بالایی دارد و البته گواهی ایزو22000 و هسپHACCP دو گواهی تخصصی مورد نیاز تمامی شرکتهاست که با صنایع غذایی مرتبط هستند. مواد و صنایع غذایی قسمت عمده ی زندگی انسانها و جانداران را شامل می شود به همین دلیل نیز بسیار حائز اهمیت است.

  ایزو29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمیISO29001 که از گواهینامه های تخصصی دیگر در زمینه ی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست.

  و بسیاری انواع ایزو هایی هست که به قدری تعدادشان زیاد هست که نمی توان از آنها در اینجا صحبت نمود اما جهت اطلاع از انواع استانداردهای ایزوISO به سایت سازمان جهانیISO به آدرسWWW.ISO.ORG رجوع کنید، انواع استانداردهای تدوین شده درون این سایت قابل مشاهده هستند.

  گواهینامه ایزو چیست؟

  هنگامی که تمامی استانداردهایISO که در بالا درباره شان صحبت شد تدوین شدند و منتشر گشتند و در یک سازمان طراحی و پیاده سازی شدند آن وقت به عنوان یک گواهی نامه صادر شده و به سازمانها ارائه می گردد.

  مراجع صدور گواهیISO

  مراجع صدور گواهی نامه ایزوISO قطعا در اینجا مهمترین موردی هست که بایستی بهش توجه کرد و برای سازمانها مطرح می گردد. متقاضیان اخذ و دریافت گواهی ایزو غالبا نمی دانند که از کجا باید که اقدام کنند و از طریق چه نهادی و چه مرکزی می توانند جهت اخذ استانداردISO اقدام نمایند. مراجع ثبت و صدور ایزو به طور کل دو گروه و دو تیپ می شوند که یا اینکه از نوع مراجعIAF هستند که معتبرترین مراجع هستند و یا از نوع مراجع غیرIAF که مراجع داخلی به شمار میایند. مراجع صادر کننده ایزوISO را در اصطلاح و اختصارCB می نامند که خود اینCB تحت اعتبار یک نهاد دولتی مدیریت می شود با عنوانAB و ازAB اعتبار می گیرند. در نهایت و در راس این دو نهادAB وCB یک نهاد بین المللی با عنوانIAF هستند که بر رویAB ها نظارت می کند و به آنها مجوز می دهد.AB خود گواهی نامهISO را صادر نمی کند بلکه نماینده یIAF هست که بهCB ها مجوز فعالیت جهت صدور گواهی ایزو می دهد. یکسری مراجع نیز هستند که جهت صدور ایزو از این قانون تبعیت نمی کنند یعنیCB ها وAB ها داخلی هستند و به نوعی ساختگی و زیر نظر نهادIAF نیستند و به این تیپ از گواهی نامه هایISO اصطلاحا غیرIAF گفته می شود.

  مراحل اخذ گواهی نامهISO

  مراحل اخذ گواهی نامه ایزوISO مورد مهم دیگریست که در جهت اخذ گواهی نامه یISO پیش می آید و به طور کل می توان مراحل اخذ گواهینامه ایزو را چنین طبقه بندی کرد:

  هدف از دریافت گواهیISO ایزو ( اخذ ایزو برای شرکت در مناقصات ، دریافت ایزو برای صادرات ، اخذ ایزو جهت رقابت با رقبای همکار ، دریافت ایزو جهت تبلیغات و برند سازی ، اخذ ایزو جهت مطرح شدن در بازارهای داخلی و خارجی ، پیاده سازی واقعی و بسیاری اهداف دیگر ).

  انتخاب نوع گواهیISO ( ایزو 9001ISO9001 ، ایزو14001ISO14001 ، ایزو45001ISO45001 ، ایزو22000ISO22000 ، ایزو29001ISO29001 ، ایزو 13485ISO13485 ، ایزو 10015ISO10015 ، ایزو 50001ISO50001 ، ایزو 27001ISO27001 و انواع گواهی هایISO دیگر )

  انتخاب مرجع ثبت و صدور ایزو ( مراجع تحت اعتبارIAF ، مراجع غیرIAF )

  مستند سازی و استقرار و پیاده سازی استانداردهایISO

  ممیزی داخلی ایزو و ممیزی خارجی ( بررسی انطباقها و عدم انطباقها )

  ممیزی نهایی ایزو

  ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO

  گروه کارگزاری امکان ثبت به عنوان یکی از مراکز بزرگ و عام المنفعه و از اولین مراکز جهت صدور انواع ایزو ، پاسخگوی تمامی سوالات متقاضیان محترم در جهت گرفتن و اخذ گواهی نامهISO می باشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز رایگان می باشد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو

   اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو

  مرکز امکان ثبت اولین سازمان وبزرگترین مرکز برای صدور گواهینامه ایزو اخذ ایزو و دریافت ایزو با رویکرد ارتقاء سطح سازمانی متقاضیان برای شرکت کردن در مناقصات و بازار جدید ملی و بین المللی می باشد.

  برای هموار کردن را ه خود و کسب امتیاز و شرکت کردن در مناقصات ملی و بین المللی انواع گواهینامه های ایزو مناسب میباشد.

  برای شرکتهای تولیدی و پیمانکاری گواهی نامه ایزوواژه آشنایی می باشد. شرکتها و اکثر متقاضیان از مراحل دریافت گواهی نامه ایزو و اطلاعات فنی وحقوقی اطلاعات چندانی ندارند.

  امکان ثبت با سابقه طولانی آمادگی دارد به متقاضیان منفعت رسانده و اخذ گواهینامه ایزو راهنما کننده باشد و زیر ساختهای لازم برای شرکت بصورت رایگان ایجاد کند. با داشتن کلیه مستدات پیاده سازی بصورت رایگان انجام میدهد. کمترین زمان ، کمترین هزینه گواهینامه ایزو دریافت کنید. از قابلیت های مرکز امکان ثبت اخذ ایزو در کمترین زمان و کمترین هزینه می باشد. با یک تلفن از کلیه اطلاعات لازم در مورد ایزو استفاده نمایید. کدهای مختلفی در مورد گواهینامه ایزو موجود است و هر کد از ایزو نشانگر استاندارد در حوزه خاصی می باشد. مثال گواهینامه ایزو9001 مدیریت کیفیت در تولید یا خدمات و پروژه های اخذ ایزو بعنوان اصلی ترین استاندارد موجود در تمام جهان می باشد. از سری استانداردهای ایزو 9000 صدور ایزو بوده که فقط برایISO9001 صادر می گردد. دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو45001 بعد از دریافت ایزو9001 کاربرد خواهد داشت اکثر سازمانها به دنبال دریافت سه گواهی نامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 همچنین 45001 بوده که همانIMS می باشد.

  افراد سودجو با القاب مختلف خود را معتبر معرفی کرده و بدلیل اینکه متقاضیان آگاهی کامل از این ایزوها ندارند گواهینامه فیک را جای گواهی نامه ایزو اصلی صادر می کنند پس اصل بودن گواهینامه ایزو بسیار اهمیت دارد. مرجع بین المللی جهت تعیین اصالت مدرک ایزو نهادIAF می باشد. شرکتهای سودجو هستند که خودشان نهاد معرفی کرده و معرفی می کنند این نهاد هیچ اصالتی نداشته و حتی در سایتWWW.ISO.ORG نهاد بین المللیIAF تایید شده که تمام کشورها عضوIAF می باشند. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در سازمانIAF عضویت دارد. این بدان معناست که فقط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران صلاحیت قانونی دارد و دیگر مراجع در ایران صلاحیت قانونی ندارند. افراد سودجوی دیگر هستند که خود را به جاهای دیگر مانند سازمان نظام پزشکی ، وزارت بهداشت ، وزارت تعاون یا رفاه اجتماعی متصل می کنند که شرکتهای متقاضی گواهی نامه ایزو اغفال شده در حالیکه اخذ گواهینامه ایزو ربطی به اداره صنعت ، معدن و تجارت ندارد کسانی که مدعی هستند مجوز اداره کار ، صنعت و معدن را دارند گواهینامه ایزو هم صادر می کنند که این نهاد کلاهبردار می باشد از مجوز در یک حوزه ی دیگری در خصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو سوء استفاده می کند. در ایران تنها مرجع قانونی و رسمی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.

  شرکتهای زیادی در ایران و کشورهای دیگر اقدام به ثبت و صدور گواهینامه های ایزوISO می کنند این برندها در حد اعتبار گواهینامه ایزو اخذ شده وIAF ی نیستند در ایران و کشورهای دیگر کاربرد در حد اعتبار خودشان را دارند. گواهینامه ایزو صادر شده که تحت اعتبارIAF نباشد گواهی نامه غیرIAF محسوب می شود.

  امکان ثبت بعنوان یک مرکز اطلاع رسانی برای دریافت گواهینامه ایزو راهنمای همه متقاضیان در تمام نقاط کشور بوده و پس از اطلاع رسانی متقاضیان متناسب با نیازهای خودشان مثل اعتبار گواهینامه ایزو و هدف از گرفتن گواهینامهISO زمان اخذ گواهینامه ایزو و هزینه و مبلغ دریافتی سیستمهای کلان و اصلی اقدام به انتخاب گواهینامه ایزو با سطح اعتبار می نماید. بهتر است اول با کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس گرفته و اطلاعات لازم برای اخذ گواهینامه ایزو را دریافت کنید سپس اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نمایید

   

  اخذ گواهینامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، صدور گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • از كجا گواهي نامه ايزو بگيريم

  از کجا ایزو بگیریم

  از كجا گواهي نامه ايزو بگيريم

  امتیاز اخذ ایزو

  علائم استاندارد مزاياي زيادي براي محصولات وخدمات وشركتها دارند وهوادران بسياري دارد. بطوريكه مصرف كنندگان وعموم مردم نيز باآنها كمي آشنايي پيدا كرده اند. اما روش هاي دستيابي به نشان هاي تجاري، كار آساني نيست ونيازمند طي مراحل مشخصي ميباشد. يكي ازاين مراحل،‌ يافتن مراجع مناسبي است كه گواهي نامه ها راصادر مينمايند. تعداد صادر كننده هاي موجود دركشور ما بسيار زياد است وهر كدام شرايط واعتبار متفاوتي دارند. برخي ازآنها درليست سازمان ايزو قرار دارند ومدارك معتبري ارائه ميدهند. بعضي مراجع نيز، فاقد اعتبار لازم براي صدور گواهي ميباشند. تعدادي ازمراكز صادر كننده هم، معتبر هستند اما بدليل سود جويي بيشتر، گواهينامه هاي بدون اعتباري ثبت مي كنند. بنابراين لازم است كه قبل ازمراجعه به آنها، اطلاعات كاملي را درباره صادر كنندگان گواهينامه ها،‌كسب نماييد. بطور كل موسسهIAF (عضو فعال سازمان آيزو) مسئول معرفي نماينده هاي سازمان دركشورها ميباشد. اين نمايندگان راACRIDATE BODY (AB) مينامند.AB ها مراكز صدور رااعتبار بخشي ميكنند. بنابراين موسساتي كه توسطAB ها معين شده باشد، زير نظر انجمنIAF بوده وبر اساس قوانيين اين انجمن مداركشان راارائه ميدهند. اين مقررات شامل همه دستورالعمل هاي هراستاندارد بوده وبدين معني است كه متقاضيان بايد الزامات تعيين شده را، بطور كامل برقرار نمايند. اجراي مستندات سيستم هاي مديريت، شامل صرف هزينه، زمان وانرژي لازم ميباشدكه باب طبع برخي ازتقاضا كنندگان نخواهد بود. بهمين دليل مراكزي بوجود آمده اندكه تحت نظارت انجمنIAF نيستند وبطور مستقل فعاليت ميكنند. اين مسئله باعث ميشود نظارتي بر مقررات سيستم هاي مديريت صورت نگيرد ودرنتيجه، تحت شرايط راحت تري اقدام بصدور گواهي نامه نمايند. البته اسناد اعطاء شده توسط اين مراكز، اعتبار زيادي نداشته وفقط درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد استفاده قرار مي گيرد اما متقاضيان مي توانند درصورت نياز، به اجراي كليه مصوبات پرداخته وبا پرداخت اختلاف هزينه هاي اجرايي، مدركشان رابه گواهي تحت اعتبارIAF تبديل نمايند.

   

  انواع گواهی ایزو

  گاهي اوقات شركتها تنها براي تبليغات بيشتر ومعرفي واعتبار دهي به نام و برند خود،‌ به ايزو ها روي مياورند وبهمين دليل، تمايلي به مخارج زياد مستندسازي كامل ندارند. برخي مواقع هم شركتهاي تازه تاسيس بدليل عدم توانايي مالي،‌ به مراكز ذكر شده مراجعه مي كنند. اما گاهي اوقات هم مناقصه گذاران شرايط ويژه اي براي ورود بمناقصه اعمال ميكنند وپيمانكاران ملزم بدريافت گواهي نامه ايزو مشخصي خواهند شد. بهمين دليل چنانچه پيمانكار بخواهد پياده سازي رابطور كامل انجام دهد،‌ زمان زيادي دراختيار نداشته ومطمئنا مناقصه رااز دست خواهد داد. ازاينرو ميتواند بمراكز مورد نظر مراجعه كرده وپس ازمدتي مدرك بدست آمده راارتقاء دهد. استانداردها هركدام شرايط ودستورالعمل هاي مخصوص خودرا دارند.ISO 9001 يكي ازگواهي نامه هاي شناخته شده وپركاربردي است كه درتمام زمينه ها بكار برده ميشود. الزامات سيستم مديريت كيفيت (آيزو 9001) مربوط بكيقيت محصولات وخدمات ميباشد اما برخي استاندادها وجود دارندكه درصنايع بخصوصي ومشخص شده اي بكار برده ميشوند، مانندISO 22000 يا سيستم مديريت ايمني مواد غذايي كه درصنايع غذايي مورد بهره وري قرار مي گيرد ونمي توان ازآن درصنعت ديگري بهره برد. همچنينISO 27001 ( سيستم مديريت امنيت اطلاعات ) كه درخصوص حفظ ونگهداري اطلاعات حساس ديجيتالي شكل گرفته وصنعت هاي مشخصي راهدف قرار داده است.ISO 50001 ( سيستم مديريت انرژي ) نيز جزء اين دسته ميباشد اما سيستم هاي مديريتي كه عمومي هستند ودر حوزه هاي مختلف قابل استفاده ميباشند، براي متقاضيان مختلف مناسب ميباشد. ازاين جمله ميتوانISO 14001 وISO 45001 را نام برد. سيستم مديريت محيط زيست (آيزو 14001) بمنظور توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته است كه خانواده بزرگي داشته والزاماتش باعث پيشگيري ازآلودگيهاي زيست محيطي مي گردد. سيستم مديريت ايمن وبهداشت (آيزو 45001) هم درخصوص امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري استاندارد هايي مشخص كرده است كه اجرايشان موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي ميشود. برخي مواقع مراجع صادر كننده گواهينامه هايي ارائه ميدهند كه تركيب اين استاندارد ها ميباشد مانند گواهيHSE كه ادغام ايزو 14001 وايزو 45001 باعث بوجود آمدنش شده است وتا حدودي پياده سازي مصوباتش را آسانتر ميكند. همچنين سيستم مديريت يكپارچه (IMS) كه ازبرپايي اين دو استاندارد نامبرده و ايزو 9001 تشكيل شده است.

  متقاضياني كه قصد اجراي واقعي ودرست مستندات راداشته باشند، بايد مراجع معتبر وتحت نظارتIAF راانتخاب نمايند. بدين منظور ميتوانند به سايت هاي منبع مانند سايت اصليISO وياIAF مراجعه كنند. اين سايت ها بطور مستمر ليستي ازمراجع معتبر رانمايش ميدهند كه ميتوان نام ومشخصات مركز مورد نظر راآنجا جستجو كرد

   

  از كجا گواهي نامه ايزو بگيريم صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • استاندارد ایزو

  استاندارد ایزو

  استاندارد ایزو ازچند جهت درایران مورد بررسی قرار میگیرد، بررسی مدرک ایزو کاملابه هدف متقاضی منباب دریافت آیزو مرتبط میباشدزیرا هرمتقاضی باهر سمت و شغلی ازدیدگاه خودشان گواهی ایزو رابررسی میکند و جهت دریافتش اقدام میکند، مامیتوانیم ازدیدگاه هرکدام بصورت مجزا گواهینامه ایزو رابررسی کنیم، همانطورکه میدانید دربعضی ازموارد خود شخص مدیر عامل منباب اخذ آیزو اقدام میکند و دربعضی موارد شخصی ازطرف مدیرعامل ماموراین کار میشود ولی درهرصورت اگردر کشور ایران زندگی کنید و قصد اخذ مدرکISO راداشته باشید قطعا دراولین گام درگوگل جسجتو میکنید، عباراتی گوناگون باعناوین مختلف هرروزدر گوگل جستجو میشوند عناوینی مانند اخذ گواهینامهISO ، دریافت استاندارد ایزو ، گرفتن مدرک آیزو ، چگونگی دریافت گواهیIZO و غیره همگی هرروزه درگوگل توسط کسانیکه میخواهند مدرکIZO دریافت کنند درسایت گوگل جستجو میشود و نتیجه همه جستجوها سایت موسسات مشاوره ایزو میباشدکه درایران استاندارد ایزو صادر میکنند و حتی واسطه دریافت گواهینامه ایزو بین المللی هستند، دریافت آیزو و طریقه اخذ گواهیISO کاملابه مرجع دریافت مدرک مرتبط میشود و استانداردIZO وقتی اقدام میکنید منباب دریافتش باید قطعا هدف اخذ ایزو رامعین کنید زیرا تفاوت زیادی بین مراحل دریافت استانداردiso بین المللی و غیر بین المللی وجود دارد، گواهینامه بین المللی فقط ازیک طریق قابلیت شناسایی دارد ویک مرجع اعتبار آنرا میتواند تعیین کند مرجعی بنام انجمن بین المللیIAF و اگر قصد دریافت استاندارد بین المللی رادارید فقط ازنمایندگان همین مجموعهIAF میتوانید استاندارد بین المللی دریافت کنید، نمایندگانی راکه فقط توسط خودش درهر کشور تعیین میشود، فرایند اخذ گواهینامهISO معتبر و قابل استعلام درحال حاضر سطح کشور توسط شرکتهای متعددی اجرا میشوداما تشخیص اینکه کدام شرکت واقعا گواهینامه ایزو رادر سطح مراجع جهانی صادر میکند سختست، توصیه میشودکه استعلام راجدی گرفته و اینکار راانجام دهید. درهمین راستا مشاوران و موسسات مشاوره ایزو جهت استعلام آماده مشاوره دادن بشما هستند.

   

   

  ایزو ISO

  استاندارد ایزو و نحوه اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  ایزو و دریافتش درداخل کشور پروسه راحتی دارد، اخذ گواهینامهISO معتبر و قابل استعلام رادر داخل کشور میتوانیداز مراجعی بنامCB درخواست دهیدکه تعداد بسیار زیادی دارند وهر روزهم بتعداداین موسسات مشاوره و صدور ایزو افزوده میشود تاشما درکمترین زمان ممکن گواهینامه مور نظر خودرا باهزینه کم بدست آورند. با توجه امار تقریبی عرضه شده درسطح تعداد بسیار زیادی موسسه مشاوره ایزو ویابنوعی صدور هسخ وجود دارد تااین مجوز رابشما تحویل دهدهمه تمامی مراکز مشاور ایزو بطور معمول ازچندتا شرکتAB دستورات لازم رادریافت میکنندتا براحتی بتوانند ملزوماتHDC, رادرجهان اجرا کنند.

  اخذ گواهینامه ایزوISO معتبر و قابل استعلام تاحدودی بنوع فعالیت و عملکرد مجموعه نیزبستگی دارد، بامشخص شدن اهداف میتوان گفت موسسه مشاوره هسخ یک مشاوره خوب و معقول راارائه میکند تابهترین تصمیم جهت اخذ ایزو شرکت شما گرفته شود و بدین ترتیب شرکت متقاضی میتواند فعالیتها و عملکردهای خودرا دراین راستا عملیاتی کندتا دراسرع وقت باحداقلی ترین پیاده سازی ممکن بتواند انتظارات شرکتهای صادر کننده رابرآورد نموده و گواهینامه هسخ مورد نظررا دریافت کند. البته دراین زمینه افراد سودجو و کلاهبردار نیز وارد عمل شدند و گواهینامه هاتقلبی و غیر قابل استعلام صادر میکنند، توصیه میشود هنگام جسجتجو منباب موسسه اخذ ایزو مواظب چنین موسسات و افرادی باشید ازاینرو یادگیری استعلام گواهی هسخ امری ضروریست، چون گواهینامه هسخ غیر قابل استعلام هیچگونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. همان طورکه گفته شد درابتدا بایدکه هدف مجموعه متقاضی جهت اخذIZO مشخص شود البته هزینه اخذ ایزو نیز دقیقاب مرجع صدور ایزو بستگی دارد.

   

   

  iso certification

  اخذ استاندارد ایزو ارزان و فوری و قابل استعلام ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه ISO

   

   

  گواهیHDC, عوامل دخیل درانتخاب نوع جهت اخذ رامیتوان مهمترین عمال راهزینهHDC, درسطح کشوربه نوعCB و سطح اعتبارشان بستگی داردکه متقاضیان درهنگام نیاز ممکنست باآن مواجه شوند و بایداین هزینه راپرداخت کنند هزینهای بخش دوم نیزاحتمال دارد ازصفر شروع شده وبه میلیون تومان درکشور ختم شوداین بخش دررابطه مستند سازی و پیاده سازی عملکردها میپردازد. دراین بخش نیزدرکشور برخی شرکتهای تقلبی وجود دارندکه بایدمواظب بودتابه دام افراد اینچنینی نیافتاد. امااگر قرار باشددر داخل کشور ازیک مرکز معتبر مدرکIZO راتحویل گرفت بهترست حداقل هارا رعایت نمود مستندات مورد نیاز تدوین شوند آموزشهای مورد نیاز صورت گیرد وتا آخرکه درصورت فراهم بودن شرایط تمامی مراحل میتوان هزینه هارا پرداخت کرد. و آیزو مورد نظر خودرا دریافت نمود..
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باکارشناسانی خبره تمام سوالات شما عزیزان در زمینه اخذ استاندارد و مراجع صدور استاندارد بطور کامل توضیح داده و پاسخ میدهیم، کارگزاری امکان ثبت باتیمی قوی و باتجربه همواره خدمتگذار شما مدیران گرامی درزمینه اخذ انواع استاندارد بین المللی ایزو گواهیCE وIMS وHSE-MS و غیره میباشد. مشاوره تلفنی کارشناسان امکان ثبت کاملا رایگان هست.

  Read more
 • ايزو

  ISO C

  ايزو

  بطور معمول پيمانكاران وبرخي شركتها بمنظور ورود بمناقصات وبدست آوردنشان ونيز جمع آوري امتيازات بيشتر، ملزم بدريافت گواهينامه هاي مشخص شده وبخصوصي ميباشند. همچنين موسسات مختلف در بسياري از فعاليتهاي خود، بايد گواهيISO را دركارنامه خود داشته باشند، بعنوان مثال: گواهي تاييد صلاحيت پيمانكاري يا گريد ورتبه پيمانكاري، گواهينامه تاييد صلاحيت شركتهاي انفورماتيك (رتبه يا گريد انفورماتيك)، گواهي آيزو وبسياري موارد ديگر وجود دارندكه از شناخته ترين آنها ميتوان به مدركISO اشاره كرد كه طيف گسترده اي را پوشش داده وگوناگوني فراواني دارد.

   

  انواع ايزوها

  اصولا استانداردهايي كه محبوب درخواست كننده ها بوده وكاربردهاي بسياري دارد، عمومي خوانده ميشوند. ازاين قبيل ميتوانگواهينامه  های زیررا نام برد:

  ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت )

  ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي )

  ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلي )

  ISO 10002 ( سيستم مديريت رسيدگي به شكايات مشتري )

  ISO 10004 ( سيستم مديريت رضايت مشتري )

  و....را نام برد.

  اما گروهي از استانداردها نيزبر فرآيند هاي محصولات وسازمانها بصورت تخصصي تري دلالت دارندكه از جمله:

  ISO 22000 ( سيستم مديريت ايمني در صنايع غذايي )

  ISO 29001 ( سيستم مديريت كيفيت صنايع نفت وگاز وپتروشيمي )

  ISO 13485 ( سيستم مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي )

  ISO 16949 ( سيستم مديريت كيفيت صنايع خودروسازي

  و...

   

  را ميتوان نام برد. بنابراين بر اساس اهداف مجموعه وشرايط موسسات متقاضي، استاندارد مناسب مشخص مي گردد، اما مراجع صادر كننده آنها نيز متفاوت بوده و به دو گروه، (IAF و غيرIAF) تقسيم ميشوند

   

  گواهینامه ایزو IAF

   

  نهاد IAF

  موسسهIAF، نهادي است عضو سازمانISO كه نمايندگان كشورهاي مختلف را در خود جاي داده وتعيين ميكند. اين نمايندگان كه اصطلاحاAB خوانده ميشوند، مسئول اعتبار دهي به مراكز صادر كننده گواهي يا (CB) ها ميباشند وبدين ترتيب،CB ها زير نظرAB ها وتحت نظارت موسسهIAF مشغول فعاليت ميباشند. البته درايران تنها يكAB توسطIAF معرفي شده كهNACI نام دارد. معمولا شركتها وسازمانها بمنظور صادرات محصولات خود ميبايست از آيزو معتبرIAF استفاده نمايند تا مورد قبول همه كشورها باشد.

   

  گواهینامه غیرIAF

  تعداد موسسات صادر كننده در كشور ما بسيار است وحتي مراجع ونهاد هاي اعتبار دهنده اي هم ساخته شده اند كه زير نظر انجمنIAF نبوده و مداركي اعطاء ميكنند كه آسانتر بدست مي آيد. معمولا اين مراكز سريعتر وبا قيمتهاي متفاوتي وجود دارند كه مبني بر شرايط ووضعيت دلخواه شركتها اسنادشان را ارائه ميدهند. بطور كل اغلب متقاضياني كه جهت تبليغات ورقابت مترصد دريافت آيزو ميشوند، به اين مراجع روي مياورند. بنابراين درخواست كنندگان ابتدا بايد نسبت به اهداف موسسه خود، وشرايطي همچون ميزان هزينه هاي درنظر گرفته شده ومدت زمان دراختيارشان، نوع مرجع صادر كننده رامشخص نمايند.

   

  مدارک و مراحل مورد نیاز اخذ ایزو

  مراحل و مدارک مورد نیاز اخذ و دریافت ایزو سخت نیست و باما با سهولت به گواهی ایزو مورد نظرتان برسید

  مراحل ومدارك مورد نياز اخذISO

  همانطور كه گفته شد، مراجعIAF ، تحت نظارت اين موسسه فعاليت ميكنند وطبق مقررات تعيين شده ، ملزم به انجام كليه مراحل دريافت گواهينامه ایزو ميباشند كه مسلما شامل پياده سازي تمامي مصوبات معين شده بوده ودر اجرايشان سخت گيري بسياري اعمال خواهند كرد. بهمين دليل مراحل مذكور مشمول صرف هزينه هاي زياد ونيز مدت زمان طولاني خواهد بود. ازطرفي مميزي وبازرسي اقدامات انجام شده نيز سختگيرانه بوده ومورد ارزيابي دقيق قرار خواهد گرفت، بطوري كه شايد بارها مرحله انطباق صورت پذيرد وزمانبر باشد. اما شركتهايي كه به مراجع غيرIAF درخواست خودرا اعلام نموده اند، تحت شرايط بسيار راحت تري گواهي مورد نياز خود را دريافت خواهند كرد وهمچنين زمان ومخارج چنداني را متحمل نمي شوند ودر برخي موارد حتي كمتر ازيكروز وبا هزينه ناچيزي قادر به كسب گواهينامه خواهند بود. اما بايد دقت داشت كه گاها مراجعي نيز هستند كه بعلت سود جويي بيشتر، اسنادي فاقد هرگونه ارزش واعتبار وبا جعل وپرينت گواهينامه ها ارائه ميدهند.
  Read more
 • ایزو چیست ؟ و چطور باید گواهینامه ایزو دریافت کرد؟

  ایزو چیست ؟ و چطور باید گواهینامه ایزو دریافت کرد؟

   

  ایزو چیست ؟ و چطور باید گواهینامه ایزو دریافت کرد؟

  الزامات تعریف شده که در قالب استاندارد تهیه شده و منتشر می شود. استانداردها در سازمان با عنوان سازمان جهانی ایزو تهیه و تدوین می شوند. مقر سازمان ایزو در ژنو واقع شده و کشورهای بسیاری در این سازمان عضویت داشته که تمام استانداردهای ایزو در این سازمان تهیه و تدوین شده و سپس نشر داده می شود. استانداردهای ایزو با مشخصه عددی چهار یا پنج رقمی از هم تمایز داده می شود.

  سوال اکثر متقاضیان نحوه دریافت گواهینامه ایزو می باشد. که سوال مهمی می باشد. این سوال شامل بخشهای مختلفی می باشد که برای اطلاع رسانی دوستان مطلب فوق را مطالعه بفرمایید.

   

  روش ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  برای مشاغلی که میخواهند در کسب و کار خود باقی بمانند اقدام به دریافت گواهینامه ایزو می کنند. صدور گواهینامه ایزو شرایط خاصی داشته که بدلیل شیادان در این حوزه متقاضیان با اطلاعات کافی از نحوه دریافت گواهی نامه ایزو اقدام به دریافت کنند. این مطلب درخصوص نحوه ثبت و صدور گواهینامه ایزو و راهنمای متقاضیان گواهی ایزو می باشد.

  قدم اول برای اخذ گواهی نامه ایزو دریافت ایزو و نحوه صدور ایزو می باشد. هدف از اخذ ایزو ، دریافت ایزو برای مناقصات ، اخذ ایزو و مطرح شدن در بازار بین المللی ، اخذ گواهی ایزو جهت تبلیغات و برند سازی ، رقابت در بین رقبا و هدفشان از دریافت ایزو مشخص کنند.

  مرحله دوم ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، نوع گواهی نامه ایزو متناسب با نوع فعالیت می باشد. بدلیل متنوع بودن انواع گواهینامه ایزو و شرایط متفاوت با دیگر گواهینامه های ایزو بسیاری از آنها کاربرد بیشتری داشته و این گواهینامه ها پیش نیاز گواهینامه های ایزو تخصصی به حساب می آید. از انواع گواهینامه های ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی که پرکابردترین نوع گواهینامه بوده و الزامات بیان شده درون آنها در تمام کسب کار پرکابرد ثمربخش می باشد. این نوع گواهینامه در پیاده سازی و حفظ محیط زیست پیرامون ما موثر می باشد. با اجرای این استاندارد نگرش جامعه به منابع طبیعی و محیط زیست تغییر کرده و میزان آلودگیهای زیست محیطی حتی المقدور کاهش می یابد. سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو 9001 می باشد. استاندارد ایزو 9001 جهت بهبود کیفیت کالا و خدمات ارائه شده می باشد. و اجرای درست و کامل این استاندارد در پیشرفت تجاری موثر خواهد بود. از دیگر استانداردهای گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی محسوب شده که در تمام صنایع کاربرد دارد. با اجرای این مستندات کاهش خطرات و حوادث شغلی در محیط کار شده و اجرای امنیت و بهداشت کارکنان و پرسنل بالا رفته و سبب ایجاد انگیزه بیشتر برای کارکنان می شود. نتیجه این انگیزه بهره وری بیشتر برای کارکنان می شود. دیگر گواهینامه های ایزو الزام مشاغل و قراردادهای مربوط به زمینه خاص و صنعت خاص شامل می شود.

  قدم بعدی انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو می باشد. در این مرحله بدلیل حساسیت بالا تعداد زیادی از این مراجع در ایران وجود داشته اما نمی توانند گواهینامه معتبر تحت اعتبار انجمنIAF ارائه دهند. به این مراجعCB گفته می شود. این مراجع با توجه به سطح اعتبار گواهی نامه ایزو درخواستی متغیر خواهد بود. در نهاد ایزو به انجمنIAF اشاره شده است. این سازمانها وظیفه دارند به اینCB ها اعتباردهی دهند. که نام این موسساتAB می باشد. صادر کننده های ایزوCB وجود داشته که تحت اعتبار این انجمنIAF نبوده و گواهینامه ایزو صادر شده از طرف این مراجع از سطح اعتبار پایین تری برخوردار می باشد. در این موارد صادر کردن ایزو نمی توان صادرات را انجام داد. بدلیل اینکه موسسه متقاضی ایزو برای استانداردهای ایزو مورد نظر بطور کامل پیاده سازی باید انجام دهد و هزینه این پیاده سازی بالا می باشد.

  قدم بعد فرم درخواست صادر کننده و تکمیل فرم سپس ارسال آن بهCB مورد نظر می باشد. پس از تایید فرم درخواست ایزو قرارداد بین متقاضی و مرجع ایجاد می شود.

  مرحله بعد تهیه و تدوین متقاضی و عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد. که بتوان الزامات استاندارد بر روی سیستم سازمان پیاده سازی کرد. سپس اجرای برنامه های طراحی شده و پیاده سازی کامل بندهای گواهینامه ایزومورد نظر برای مجموعه متقاضی می باشد. برای کاکنان جلسه آموزشی برای ایزو انجام خواهد خواهد شد سپس به صادر کننده گواهی ایزو اطلاع رسانی شده که باری ممیزی اقدام شود. کارشناس مرجع صادر کننده به نام افسر ممیزی وظیفه ممیزی برعهده دارد. در صورت عدم مغایرت توسط افسر ممیز گواهینامه ایزو برای متقاضی ثبت خواهد شد.

  مرکز امکان ثبت با سابقه بسیار عالی جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو آماده پاسخگویی به متقاضیان در خصوص اخذ گواهی نامه ایزو می باشد کلیه خدمات تلفنی مرکز امکان ثبت رایگان بوده و متقاضیان می توانند گواهی نامه ایزو با بالاترین اعتبار و کمترین هزینه اعطا کنند.

   

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • تماس با ما ایزو ISO , HSE
  Read more
 • تمدید ایزو

  تمدید ایزو

  تمدید ایزو توسط مشاغل تولیدی، شرکتها، مشاغل نفت، گاز، پتروشیمی، بوده تمدید ایزو میتواند مشکلات کاری همچنین جهت برندسازی، سودآوری بسیار تاثیر گذار بوده اکثریت شاغلین میتوانند دریافتISO انجام دهند. تمدید آیزو توسط نامه ایی کتبی ارسال شده درخواست کننده تمدید ایزو مبنی تمدید کرددن، منصرف شدن تصمیم خواهند گرفت. تمدید کردن محسنات همچون شرکت کردن مناقصه همچنین دادن کد رجیستری بکارفرما دارد. محسنات دیگر تمدیدIZO سامان دهی مشاغل کاری همراه خواهد داشت.

  تمدید ایزو بسیار آسان بوده صفرتاصد کار برعهده مسئولان تمدید خواهد بود هنگام تمدید شدن آیزو متقاضی باید رجیستری تمدید گواهی داشته باشد بتواند رجیستری خود مشاهده کند این مشاهده توسط سایت مرجع دیده شده نام انجام شدن تمدید کلمهvalid قابل ملاحظه میباشد. درصورت تمدید نکردن کلمهsuspend درج خواهد شد اعتبار گواهینامه خارج شده. وقتی تمدید انجام شد صادر کننده ایزو مشاور خود جهت اطلاع رسانی مطالبISO همچنین مستندات بیان میکنند. بیان مطالبIZO میتواند سوالات مطرح شده دوستان باشد مشاور   پاسخ تمام سوالات داده سازمان بتواند استفاده بهینه موارد ایزو انجام دهد.

   

   

  تمدید ایزو

  تمدید ایزو ازطریق مراجع معتبر صادر کننده ایزو معتبر

   

  تمدید ممیزی دوماه زمان برده طی دوماه پاسخ نهایی باید اطلاع رسانی شود. اما کار تمدید کنندگان ایزو تفاوت داشته. این تفاوت هزینه تمدید خواهد بود مراجع خصوصی هزینه پایین تری نسبت سازمان بین المللی دارند. بدلیل اینکه صادر کنندگان هزینه های متفاوت دارند تمدیدات ایزو فرق هایی خواهند داشت. معمولا ورژنهای ایزو چندسال یکبار ویرایش شده ویرایش جدید عنوان جدید وارد بازار کار خواهد شد. تمام جهان میتوانند سیستمهای مدیریت کیفیت استفاده نمایند. گستردگی بازار کار باعث شده مباحث ایزو مداوم درحال تغییر همچنین ویرایش ورژنها شود. سیستم مدیریت کیفیت تعریف میکند. کاربردهای درون سازمان برای صدور گواهینامه اهداف قراردادی قابل استفاده نماید. یک روش اجرایی رضایت مشتری براساس پیاده سازی باشد.

  صدور گواهی نامه ISO قراردادی مدنظر گرفته شده. ارائه بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت میتواند موجب بهبود بیشتر عملکردهای مرتبط روش اجرایی افزایش رضایت متقاضی سایر گروههای ذینفع شود. قادر تحقیق بهبود مستمر کیفیت محصولات فرآیندها طریق دریافت بازخورد سایر گروههای ذینفع باشد. تامین کنندگان، انجمن های صنعتی اعضای آنها سازمان های مصرف کننده مکانهای دولتی مرتبط کارکنان، صاحبان نیزی سایر کسانی باشد متاثر روش اجرایی رضایت افراد باشد. شرکت سهامی، بنگاه اقتصادی، نهاد موسسه خیریه، تاجر، انجمن، نهاد، دولتی بخش ترکیبی موارد بیان شده میباشد. برنامه ریزی، طراحی، تدوین، پیاده سازی، نگهداری بهبود کارآمد اثربخش یک روش براساس اصول راهنمایی مشتری مداری صورت میپذیرد.
  اصول استاندارد بین المللی مطرح شده اند. متقاضی بطور فعال امر تصویب انتشار روش اهتمام داشته انجام وعده هایش متعهد باشد. منابع کافی برنامه ریزی، طراحی، تدوین، پیاده سازی، نگهداری بهبود روش فراهم نموده شکل کارآمد اثربخش آنها مدیریت نماید. روش باید بنحو مقتضی اطلاع درخواست کننده سایر گروهای ذینفع رسانده شود. منابع کافی برنامه ریزی، طراحی، تدوین بهبود نگهداری روش فرتاهم نموده شکل کارآمد اثربخش آنها مدیریت نماید. روش بایدتوسط چارچوب سازمان تصمیم گیری استفاده زمینه برنامه ریزی نگهداری بهبود روش پشتیبانی گردد. چارچوب شامل روش باید مبنای سیستم مدیریت آنها موارد مقتضی یکپارچه هماهنگ باشد. سازمان باید اهدافی دستیابی آنها توسط روش مدنظر میباشد مشخص نماید. اهداف روش باید آنچنان روشنی بیان شده باشند بتوان شیوه ای مناسب میزان دستیابی آنها استفاده شاخص های عملکرد توسط سازمان تعیین شده اند اندازه گیری کرد. اطلاعت باید موارد ذیل جمع آوری آزمون شود. مسائلی روش سعی دارد آنها بپردازد. چگونگی وجود آمدن این مسائل، چگونگی پرداختن این مسائل، چونگی مسائل فعالیتهای غیر مرتبط روش تاثیر گذارند. سایر سازمانها چگونه این مسائل رسیدگی میکنند. منابع سایر پیامدهای احتمالی دیگری جهت پرداختن مسائل استفاده روش بوجود می آید. الزمات قانونی مقرراتی اثر پرداختن مسائل استفاده روش بوجود می آید.
  تمدید گواهی ایزو و اطلاعات بایدبه سازمان بیان اهداف روش تعیین رویکردی مناسب توسعه سنجش روش کمک نماید روشی همسو دیگر فعالیتهای سازمان میباشد. راهنمایی مختصر عوامل قابل توجه انتخاب یک روش تهیه شده توسط سازمانی دیگر مانند یک انجمن صنفی حرفه ایی ارائه شده. دریافت سنجش نظرات دیدگاهای ورودی گروههای ذینفع مربوط نظیر مشتریان، تامین کنندگان، انجمن های صنعتی تولید کننده، مصرف کننده مکانهای دولتی مرتبط کارکنان، صاحبان سایر کسانی که روش تاثیر می پذیرد. محتوی روش استفاده مهم میباشد. روش براساس اطلاعاتی جمع آوری نموده تدوین نماید. روش باید واضح، مختصر، دقیق هدایتگر بوده زبانی ساده نوشته شده باشد. موارد بیان شده دامنه کاربرد اهداف مشاغل کاری متناسب باشد. تعهداتی قبال مشتریان خود متقبل شده قابلیت تحقق برخودارند محدودیتی بابت تعهدات، تعریف واژگان کلیدی بکار رفته روش، پرسش ها شکایات دریافتی مورد روش چگونه شخص مسئول ارجاع شود. شرح اقداماتی عدم تحقق وعده های روش باید اتخاذ شود. پرسش ها شکایت ها میتواند مربوط محتوی روش باشد نحوه استفاده جهت راهنماییISO رجوع شود. شرکت باید نسبت اینکه روش میتواند شکل اثربخش اجرا شود شرایط الزامات قانونی تعهداتی مغایرتی ندارد اطمینان حاصل نماید اقدامات قانونی مقرراتی راجع تبلیغات فریبنده گمراه کننده غلط انداز ممنوعیت های مطرح درمورد فعالیت ضد رقابتی، ازمایش روش مشخص نماید روش نیاز تغییر همچنین تعدیل اجرا شود.
  Read more
 • تمدید ایزو

  تمدید ایزو

  تمدید ایزو

  کاربرد تمدید ایزو بیشتر مراکز دایر شده مشغول فعالیت میباشد. مشاغل کاری میتوانند کارایی تمدید آیزو مراجع ذیصلاح پرسیده تمام مراحل کار تمدید اطلاعات کسب نمایند. چنانچه مشتریان نخواهند تمدید مدرک آیزو انجام ندهند گواهی نامه باطل خواهد شد. مراحل تمدید گواهینامهISO نامه ایی کتبی ارسال شده درخواست کننده تمدید ایزو مبنی بر تمدید کردن، منصرف شدن باید اطلاعات رسانی کند. این مرحله تمدید دوماه زمانبر خواهد بود البته صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع ارزان قیمت هزینه کمتر همچنین زمان یک روزه نیاز دارد. اما مراجع تحت اعتبار بین المللی زمان دوماه نیاز دارد. تمدید ایزو انجام شده نوبت اعزام کارشناس میباشد. کارشناس میتواند تمام الزمات تمدید بشرکت متقاضی ارائه دهد بیشترین تمدید توسط شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی تولیدیها میتواند انجام شود.

  تمدید گواهینامه ایزو همراه دادن رجیستری بکارفرما میباشد. این رجیستری میتواند برگ برنده مشتری باشد باداشتن رجیستری تمایل کارفرمایان جهت همکاری بیشتر شده بدلیل اینکه اطمینان کاری بینشان بوجود آمده روابط کاری ادامه دار خواهد بود. دریافت کننده تمدید ایزو میتواند شرکت کردن مناقصه مدرک دردست ارائه داده برنده شدن مناقصه بیشتر خواهد شد. تمام شرکت کنندگان مناقصه باید مدرک آیزو داشته باشند. داشتن گواهینامهISO بسیار برایشان کارآمد بوده اکثریت مشاغل میتوانند گواهینامه ایزو دریافت کنند.

  سیستم مدیریت کیفیت بسیاری سازمانها بکار گرفته شده درصورت تناسب سیستم مدیریتی طرح ریزی شده اندازه فعالیتهای سازمان، این سیستم میتواند شرکتها بهبود فرآیندها افزایش رضایت مشتریان نهایت گام نهادن مسیر بهره وری کمک نماید. مهمترین تغییرات استاندارد نسبت ویرایش پیشین خود بکارگیری صریح بصورت تلویحی نسخ پیشین مطرح شده ولی هم اکنون بعنوان الزامی برای استقرار، اجرا، نگهداری، بهبود سیستم مدیریت کیفیت مدنظر گرفته شده. اصلی ترین ماموریت مورد نظر ارائه ترجمه برآن بوده وفاداری کامل حفظ صیانت مفاهیم اصلی واژه ها جملات مورد بحث تمرکز گردد تامین خواسته پدید آورندگان استاندارد کوچکترین انحرافی ایجاد ننماید.

  ارائه دهنده خدمات آموزشی، مشاوره،طراحی، استقرار، بهره برداری، بهینه سازی، تعالی مدیریتی استاندارد فنون مهندسی تخصصی برای کارفرمایان، مشاوران، مجریان، تامین کنندگان، پیمانکاران، حوزه سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی غذا، مدیریت آموزش، مدیریت پروژه، رویه مورد استفاده توسعه این مستند کسانی برای نگهداری نظر گرفته میشود. باید توجه داشت بخش های استاندارد مشمول حق امتیاز میباشد. مسئولیت چنین حق امتیازهایی اعم کلی، جزئی نمی پذیرد. جزئیات شناسایی هرگونه حقوق امتیاز زمان توسعه مدرک مقدمه لیست اعلامیه های ثبت امتیاز دریافتی خواهد بود‌. نام تجاری مورد استفاده این سند اطلاعات ارائه شده تسهیل کاربران بوده بعنوان یک موافقت نامه تلقی نمیگردد.
  ویرایش جدید جایگزین ویرایش قدیم میگردد. نقطه فنی بازنگری شده طریق تجدید نظر متوالی تطبیق اصول مدیریت کیفیت مفاهیم جدید مورد تصویب قرار گرفته شده، پذیرش یک تصمیم استراتژیک سازمان بتواند بهبود عملکرد کلی کمک کند. مبنایی جهت طرح های توسعه پایدار ارائه نماید. منافع بالقوه پیاده سازی یک سیستم آیزو اساس استاندارد بین المللی شرکت شامل قابلیت تحویل مداوم محصولات خدمات برآورده سازی الزامات مشتری مراجع قانونی مقرراتی قابل کاربرد، تسهیل فرصتها بمنظور افزایش رضایت مشتری، پرداختن ریسکها، فرصتهای مرتبط شرایط اهداف، قابلیت نشان دادن انطباق الزامات مشخص شده سیستمIZO، استاندارد بین المللی رویکردی فرآیندی بخدمت گرفته ترکیبی تفکر مبتنی ریسک میباشد. رویکرد فرآیندی مجموعه برنامه ریزی فرآیندها تعیین ارتباط متقابل آنها توانمند میسازد. تفکر مبتنی ریسک قادر میسازد عواملی میتواند موجب انحراف نتایج برنامه ریزی شده فرآیند سیستم مدیریت کیفیت سازمان باشد. شناسایی کرده کنترلهای پیشگیرانه ای جهت حداقل رساندن اثرات منفی بکار برده حداکثر استفاده فرصتها بوجود آمده ایجاد نماید.برآورده سازی مداوم الزامات پرداختن نیازهای آتی انتظار چالش مجموعه محیط بصورت فرآینده پویا پیچیده شده، دستیابی این اهداف شرکت ممکن میباشد دریابد اتخاذ اشکال متفاوتی بهبود علاوه اصلاح بهبود مستمر ضروری باشد. مواردی مانند قبیل دستیابی موفقیت تغییر نوآوری سازماندهی مجدد. استاندارد بین المللی اشکال کلامی بیان شده استفاده میشود. نشان دهنده یک الزام، نشان دهنده توصیه میتواند یک احتمال قابلیت نشان میدهد. اطلاعات مشخص شده بعنوان یادآوری راهنمایی، شفاف سازی الزامات مرتبط میباشد.

   

  استاندارد بین المللی پذیرش رویکرد فرآیندی مراحل توسعه استقرار، بهبود اثربخشی سیستم مدیریت ایزو بمنظور افزایش رضایت متقاضی طریق برآورده کردن خواستهای مجریان ترغیب مینماید الزامات خاصی یک رویکرد فرآیندی ضروری میباشد. فرصتها میتواند منجر اتخاذ شیوه های جدید راه اندازی محصول جدید افتتاح بازارهای جدید رسیدگی متقاضیان جدید ایجاد مشارکت استفاده فناوری جدید سایر امکانات مطلوب دوام رسیدگی نیازهای سازمان همچنین داوطلبان گردد. اهداف کیفیتی ارتباط عملکردها، سطوح فرآیندهای مورد نیاز سیستم کیفیت تعیین نماید. اهداف کیفیت باید خط مشی سازگار باشد. قابل اندازه گیری باشد. الزام قابل کاربرد مدنظر بگیرد. مرتبط انطباق محصول خدمات افزایش رضایت متقاضی مورد پایش قرار گیرد. هنگامی که مجموعه نیاز تغییر کیفیت تعیین نماید. تغییرات باید شیوه طرح ریزی شده ایی اجرا گردند. بعنوان بخش همراستایی دیگر استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت یک بند درباره اطلاعات مدون بدون تغییر یافته اضافات قابل توجیهی مورد پذیرش قرارگرفته شده، جاهای مناسب متن دیگر الزامات استاندارد بین المللی همراستا شده باشد. متعاقبا اطلاعات مدون تمامی الزامات مستندات بکار برده میشود.استاندارد بین المللی نیاز تعیین مدیریت دانش نگهداری شده توسط مجموعه رسیدگی میکند. عملیلت فرآیندهای موارد میتواند انطباق محصول خدمات دست یابد. اطمینان حاصل کند.
  Read more
 • چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان

  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان

  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان سوال غالب شرکتهاست وسازمانها و شرکتهای بسیاری در صدد دریافت گواهی ایزو هستند. تعدادی ازآنها درپی پیاده سازی کامل استانداردهای ایزو میباشند تابتواننداز اعتبار گواهی ایزو ارزان استفاده لازم راببرند. تعدادی ازشرکتها و پیمانکاران نیزبه دنبال اطلاعاتی درمورد چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان هستند زیرابرای یک مقطع موقت بدان احتیاج دارندویا بدلایل مختلف میباید دراسرع وقت گواهینامه ایزو رودر اختیار داشته باشند. بسیاری هم نمیتوانند اقدام نمایندبه اجرای کامل دستورالعملهای گواهی ایزو . بنابراین یک نوع ازاین گواهینامه ایزو بااجرای کامل استاندارد هاوجود داردکه زیر نظر انجمن جهانیIAF میباشد و نوع دیگری نیزهست ونیازبه پیاده سازی تمام مصوباتش نیست و البته بایدبدانیداین نوع دارای اعتبار کمتری هستند و دربرخی مراودههای تجاری قابل قبول نیست. یکی ازاین موارد، بحث صادرات میباشد. لازم بذکرستCB های زیر نظرIAF نیزهرگز گواهینامه های ارزان و دارای اعتبار پایینتر صادر نمیکنندچرا تابع قوانین انجمنIAF میباشند وبرای صدور گواهینامه ایزو درخواست اجرای کامل استاندارد هارا دارند. حالااینCB هابه طور ازهم مجزا میشوند؟

   

   

  چگونگی اخذ ایزو ارزان

  چگونگی و شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری

   

   

  انجمنIAF درهر کشور عضو سازمان جهانی ایزو ، نمایندگانی رااز طرف سازمان برقرار میکند بانامACRIDATE BODY (AB) تابه مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو درآن کشور رامعرفی کنند.این مراجع همانCB هایا (CERTIFIBODY ) هستندکه درخصوص درخواست متقاضیان، اقدام صدور گواهینامه ایزو میکنند. ازاینCBنمیتوان گواهینامه ایزو ارزان درخواست کرد.البته مراکز مشاوره باافراد متخصص خودمیتوانند شمارا دراین زمینه راهنمایی کنند و یادرصورت تمایل متقاضی ، تمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ارزان رابرایشان انجام دهند.

  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان وقبل شروع هرکاری، میبایست نوع گواهی ایزو مربوطه فعالیت خودرا مشخص کنید. بدین جهت لازمست تااطلاعاتی درمورد انواع گواهینامه های ایزو داشته باشید. اغلب ایزو تخصصی مربوطه صنایع مختلف، نیازمند ایزوهایی همچون ایزو9001 ( سیستم مدیریت کیفیت )، ایزو 14001 ( سیستم مدیریت محیط زیست ) و ایزو 45001( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) میباشنداین گواهیها پیش نیاز بسیاری ایزو هامیباشند و کاربرد فراوانی دارند. دربرخی فعالیتها داشتن گواهینامه های ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 کافیست. بنابراین حتااگر شمابرای شرکت خودبرای مثال نیازبه گرفتن ایزو 22000 ( سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ) داشته باشید، ضروریست تاقبل ازآن اقدام کنیدبه اخذ ایزو 9001 . انواع گواهینامه ایزو 14001و ایزو 45001 رانیز همانند ایزو 9001 ، میبایست دردست داشته باشید. اکنون باعلم بدین مطلب ، کدامیک ازانواع واقسام گواهینامه ایزو بجهت مجموعه شما مناسبست و انتخاب مرجعی بتواند گواهی ایزو باپایینترین مبلغ رابرای شما صادر کند، اقدام مینماییدبه اخذ ایزو ازآن مرکز. درنظر داشته باشیدکه صرفا بخاطر ارزان بودن ایزو، دردام متقلبان نیافتید. چرکه ممکنه در پایان کار یک گواهینامه ایزوی جعلی دردست داشته باشیدکه درهیچ کجا بکار شما نخواهد آمد.

   

   

  اخذ ایزو

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو معتبر و قابل استعلام

   
   
  چگونگی اخذ گواهینامه ایزو ارزان و گواهی ایزو دارای اعتبارIAF متفاوتند ویکی ازتفاوتهای گواهینامه های ایزو ارزان بادیگر ایزو هایIAF ، دراجرای استانداردها میباشد. درحالت عادی بعداز درخواست متقاضی، فرایند طراحی و تدوین مصوبات گواهی ایزو اجرایی شده و بمرحله اجرا درمیآید و طی آن نظام و ساختار مجموعه متقاضی بررسی شده وبعد ارزیابیهای فراوان درخصوص چگونگی استقرار استاندارد مشخص شده، اقدام بجهت برپایییش مینمایند. یکی ازملزومات اجرای استانداردها ، تعلیم و تدریس کارکنان و مدیران دررابطه سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت میباشد. درزمینه سیستم مدیریت زیست محیطی نیزاقداماتی صورت میگیردکه ازجمله آنها، بررسی محیط پیرامون مجموعه و پیامدهای زیستی دربرابر خطرات زیست محیطی و آلودگیهای برخاسته ازفعالیت مجموعه میباشددر حوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت نیزنظارتهای فراوان جهت امنیت مجموعه و سلامت کارمندان و مدیران و کارکنان صورت میگیرد و بدنبالش برپایی نظامی باحداقل خطرات و حوادث غیر مترقبه. بطور کل همانطورکه مشخصست هدف اجرای استاندارد ها، ایجاد محیط شغلی امن و سالم، بدوراز عوارض زیست محیطی میباشدتمامی اجرائیات و پیاده سازی قوانین ایزو، درحوزه گواهینامه ایزو ارزان انجام نمیشوند واین یکی ازدلایل ارزان بودن ایندست گواهی هاست. درآخر بعداز زمان کوتاهی گواهینامه ایزو برایتان صادر میشود.
  Read more
 • چگونه از اصالت گواهینامه ISO اطمینان حاصل کنیم؟

  چگونه از اصالت گواهینامه ISO اطمینان حاصل کنیم؟

  چگونه از اصالت گواهینامهISO اطمینان حاصل کنیم؟

   

  چگونه از اصالت گواهینامه ایزو اطمینان حاصل کنیم؟ نحوه تشخیص اصالت گواهینامهISO چگونه است؟ نحوه تشخیص گواهینامه معتبر از گواهینامه جعلی چگونه است؟ راه تشخیص اصالت و اعتبار گواهینامه ایزو ، بررسی و استعلام اصالت گواهینامهISO چگونه انجام می‌شود؟ راه آسان برای تشخیص اعتبار گواهینامهiso ، نحوه شناسایی اعتبار گواهینامه ایزو ، بررسی صحت و اعتبار گواهینامه ایزو چگونه است؟ بررسی صحت و‌ اصالت گواهینامهISO چگونه است؟ از اصالت گواهینامهISO چگونه اطمینان حاصل کنیم؟... و صدها سؤال متنوع دیگر که از سوی کاربران دنیای مجازی همه روزه سرچ و‌ جستجو می‌شود. تمامی این سؤالات و عبارات با توجه به نگارش‌ها و ادبیات‌های مختلف همگی یک مفهوم و منظور را می‌رسانند و آن یافتن راهی مطمئن جهت بررسی اعتبار گواهینامه ایزو و اعتماد به مراکز صدور گواهینامهISO می‌باشد.

  مراجع اخذ گواهینامهISO

  بررسی اعتبار گواهینامه‌های ایزو به بررسی اعتبار و اصالت چند سازمان و مرکز که در اخذ و صدور گواهینامه ایزو دخیل هستند ارتباط دارد. با معرفی تک به تک این مؤسسات براحتی می‌توانید از اعتبار گواهینامه ایزو اطمینان حاصل کنید. مراکز مربوط به صدور گواهینامه ایزوعبارتند از:

  مراجع صدور گواهینامهISO ایزو یاCertification Body که در اصطلاحCB نامیده می‌شوند.

  مراکز اعتبار دهندهISO ایزو یاAccreditation Body که در اصطلاحAB نامیده می‌شوند.

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللیISO یاInternational Accreditation Forum که در اصطلاحIAF نامیده می‌شود.

  آموزش استعلام اعتبار گواهینامهISO

  سازمان بین‌المللی استاندارد یا همان سازمان جهانی ایزو برای آگاهی و اعلام مراکز و مؤسسات معتبر در حوزه ایزو خدمت تمامی مردم جهان یک نهاد رسمی با یک سایت رسمی و قانونی بنام انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF تأسیس نموده است تا تمامی کشورها و مؤسساتی که بعنوان اعتبار دهنده‌ها به مراجع صدور گواهینامه ایزو که بصورت رسمی و معتبر فعالیت می‌کنند عضو این انجمن شوند تا براحتی قابل شناسایی و استعلام باشند. مراجع صدور گواهینامهISO یا در اصطلاحCB ها زیاد هستند و تقریبا می‌توان گفت هر کشوری یک یا چند مرجع صدور گواهینامه ایزو دارد. هنگامی که وارد سایت انجمن اعتبار دهندگان بین المللی به نشانیWWW.IAF.NU می‌شوید باید نام دقیق مؤسسه یا کشور اعتبار دهنده یا در اصطلاحAB را بیابید و بعد از جستجو و شناساییAB مورد نظر باید به سایت رسمی مؤسسه اعتبار دهنده وارد شوید و نام مرجع صدور گواهینامه ایزو را جستجو نمایید، چنانچه نامCB در لیستAB بود و نامAB در لیستIAF بود اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو شما ثابت می‌شود. ولی اگر اسامی مورد نظر یافت نشد یا اسامی شبیه به اسامی واقعی بود گواهینامه ایزو و مراجع صدور و مراکز اعتبار دهنده به طور قطع معتبر نخواهند بود.

  بررسی استعلام اعتبار گواهینامه ایزو از طرف سازمان ملی استاندارد ایران

  سازمان ملی استاندارد ایران بعنوان یکی از مراجع صدور گواهینامه ایزو بصورت کاملا معتبر می‌باشد. این سازمان تحت نظارت مرکز ملی تأیید صلاحیت یا همانNACI اعتبار دهی می‌شود.NACI عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF می‌باشد. در داخل سایتNACI فقط نام مراجع صدور ایرانی و ملی ارائه شده است و جهت استعلام اعتبار مراجع خارجی و بین المللی باید حتما از همان سایتIAF اقدام نمایید.

  مراکز مشاوره معتبر جهت استعلام اعتبار و اصالت گواهینامهISO کدامند؟

  امروزه بخاطر تقاضای زیاد سازمان‌ها و شرکت‌ها برای گرفتن انواع گواهینامه‌های ایزو مراکز مشاوره زیادی در حوزه ایزو به فعالیت مشغول شده‌اند. متأسفانه بعلت اینکه در کشور ایران مرکز یا نهاد معتبری جهت بررسی اعتبار این مراکز وجود ندارد براحتی در اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو بدون معتبر و جعلی فعالیت می‌کنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی امکان ثبت با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت در کمیته فنی متناظر و بعنوان یک برند ثبت شده در حوزه ثبت و صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران توانسته است اعتماد مشتریان و متقاضیان محترم را جلب نماید و بعنوان یک مرکز مشاوره معتبر ایزو ارائه خدمات گوناگون نماید. مرکز امکان ثبت راه سنجش اعتبار گواهینامه ایزو همراه با مشاوره رایگان آموزش می‌دهد. چنانچه در حال اخذ گواهینامه ایزو از مراکز دیگر می‌باشید و در اعتبار و اصالت گواهینامه ایزوی درخواستی خود شک و تردید دارید با شماره 02144858017 مرکز تماس امکان ثبت برقرار نمایید و از مشاوران و کارشناسان مجرب مرکز امکان ثبت جهت استعلام اعتبار گواهینامهISO راهنمایی و کمک‌های لازم را دریافت نمایید.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family